Ydelser fra Aktiv socialrådgiver aktivsocialraadgiver.dk

“- Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet”.
Lovhjemmel – Lov om social service §.54

“§ 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig“.

Lovhjemmel – Lov om social service §.99:

“§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Lovhjemmel – Lov om social service §.85

Aktiv socialrådgiver tilbyder at blive støtte/kontaktperson for borgere

KONTAKT AKTIV SOCIALRAADGIVER.DK