Aktiv Socialrådgiver

AKTIV SOCIALRAADGIVER.DK TILBYDER SOCIALRÅDGIVNING

Som din/jeres private socialrådgiver arbejder jeg 100% for dig/jer men er jo underlagt de samme love og regler som socialrådgivere i den kommunale forvaltning – hvis ellers de følger gældende love og regler:
Det kniber det gevaldigt med skulle jeg hilse og sige: Se de sociale Danmarkskort med dokumentationer for enorme kommunale fejlafgørelsesprocenter.

BØRNE/FAMILIEOMRÅDET

Mit specialeområde:

“Får jeg som privat socialrådgiver kendskab til eller viden om at børn/unge udsættes for overgreb har jeg en professionel pligt til at underrette kommunen om det (den fagprofessionelle underretningspligt”

AKTIVERINGSOMRÅDET
lokalhistorisk fotos af patienter - de skulle også aktiveres

1937: Patienter vurderes til opstilling på sygehjem

Mit specialområde: Kommunal tvangsaktivering, manglende aktindsigt, kommunalt tilsyn, manglende partshøring, manglende klagevejledning, manglende vejledning og rådgivning. Jeg har prøvet det hele.

FORVALTNINGSOMRÅDET

Aktindsigt, retten til at afgive en udtalelse, partshøring, parts-repræsentant, bisidder.
Specialområde:

JEG TAGER IKKE SAGER OM FØRTIDSPENSIONER

Men skulle jeg gøre det så har jeg kontakter til borgere der er de rene social- og forvaltningsjura eksperter.

JEG ER DIN/JERES SOCIALRÅDGIVER

Og kender det kommunale system indefra som socialrådgiver og som borger underlagt kommunal aktivering og A-kasse…
Jeg har omfattende erfaringer med kommunale forvaltninger og indsigt.

NÅR LOVEN IKKE ER NOK TIL AT SIKRE DIN/JERES RETSSIKKERHED….

Så går jeg ned i vejledningerne, lovens ordlyd, forarbejder, principafgørelser fra ankestyrelsen, udtalelser fra Folketingets ombudsmand og muligvis rapporter fra borgerrådgiveren hvis kommunen har en.