Foredrag/oplæg fra Aktivsocialraadgiver.dk

HER KAN DU SE DE OPLÆG/FOREDRAG JEG TILBYDER

Vælg selv om du vil se dem som punkter der kan udfoldes eller som egentlig tekst.
Først vises menupunkter der kan udfoldes og efter dem vises oplæg/foredrag som almindelig tekst

DISSE OPLÆG/FOREDRAG FINDER DU IKKE ANDRE DER UDBYDER I DANMARK

Fordi der er mange der ikke har indsigten, – ikke har modet eller simpelthen ikke tør gøre det af frygt for konsekvenserne (der er jo ellers ytringsfrihed i en retsstat – men faktum er at enhver offentlig fremsat kritik af den siddende regering, landets kommuner/kommunal sagsbehandling medfører at man/k som jobsøger bliver sortlistet fra ansættelser indenfor det offentlige hvor der også finder partipolitiske ansættelser sted i den helt store stil…

Foredrag & oplæg fra Aktivsocialraadgiver.dk

Socialområdet, voksenhandicap, børnehandicap hvor de sociale Danmarkskort dokumenterer de enorme fejlafgørelsesprocenter der er for landets 98 kommuner.
NÅR BORGERNE LIDER RETSTAB
 • Klagesystemet, ankestyrelsen, kommunal sagsbehandling, magtfordrejninger
 • Kommunal brug af konsulenter til at finde besparelser indenfor handicapområdet
 • Politik, magt og økonomiske sanktioner af borgere i landets 4 største byer: København, Århus, Ålborg og Odense
 • Ankestyrelsen og det kommunale "tilsyn"
 • Hvordan det gik til at ankestyrelsen blev bedste venner med KL Kommunernes landsforening
 • De fagprofessionel etiske værdier for medlemmer af DS Dansk socialrådgiverforening og det faktum at 7 ud af 10 socialrådgivere enten ikke tør bruge deres ytringsfrihed eller ikke kender til deres rettigheder
 • Kommunernes landsforening/Partipolitik
VARIGHED:
Minimum 2 timer. Maksimum: Hel dag.
GEOGRAFISK OMRÅDE
Nordvestsjælland, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Roskilde, Lejre, Tåstrup, København.
PRIS:
Pr. time - Kontakt aktiv socialrådgiver. Der gives rabet til NGO's og foreninger der arbejder for borgernes retssikkerhed.
FACILITETER
Adgang til internet, projektor, toiletfaciliteter.
 • Hvem er de , hvad arbejder de for, hvorfor kan de ikke samarbejde
 • Hvor er deres styrker og svagheder
 • kommunalpolitik og måltal/magtfordrejning
 • Magt og når afmagt bliver til modmagt
 • Den dokumentation den sociale modstandsbevægelse har udført af kommunale praksisser m.m.
 • Disse personer ved mest om socialpolitikken og den praksisformer i Danmark - Jeg har selv kontakt med en del af dem, og er selv en autonom del af den sociale modstansbevægelse i Danmark
VARIGHED:
Minimum 2 timer. Maksimum: Hel dag.
GEOGRAFISK OMRÅDE
Nordvestsjælland, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Roskilde, Lejre, Tåstrup, København.
PRIS:
Pr. time - Kontakt aktiv socialrådgiver. Der gives rabet til NGO's og foreninger der arbejder for borgernes retssikkerhed.
FACILITETER
Adgang til internet, projektor, toiletfaciliteter.
Der er flere direkte paralleller der kan trækkes fra fortiden til nutidens socialpolitik:
 • Pastoralmagt
 • Fattigdomslove, fattigdomsskabende love, marginalisering og kategoriseringer af borgere
 • Straf/sanktioner, opdragelse, diciplin
 • Samfundets foragt for borgere i socialt udsatte positioner
 • Hvad sker der når den sociale indsats overlades til Hattedamer og religiøse organisationer
 • Stigmatiseringen af borgere der er på overførselsindkomster - mens alle andre der modtager "kontanthjælp" i form af coronastøtte, erhvervsstøtte, mediestøtte, tilskud til politiske partier ikke lægges for had
VARIGHED:
Minimum 2 timer. Maksimum: Hel dag.
GEOGRAFISK OMRÅDE
Nordvestsjælland, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Roskilde, Lejre, Tåstrup, København.
PRIS:
Pr. time - Kontakt aktiv socialrådgiver. Der gives rabet til NGO's og foreninger der arbejder for borgernes retssikkerhed.
FACILITETER
Adgang til internet, projektor, toiletfaciliteter.
 • Personalesammensætningen i landets 98 børne/familieafdelinger
 • Hvorfor DS Dansk socialrådgiverforening og Sammenslutningen af Danske socialrådgiverstuderende er ligestillingsblinde
 • Kylle, Rylle og Pylle-effekten
 • Manglende kønsforskning og Kvinfo. Medarbejdersammensætningen i kommunale børne/familieafdelinger, Kvinfo og DUKH.dk
 • Udfordringer for fagforbundet Dansk socialrådgiverforening, og hvad der sker når man/k som ansat i fagforening har politiske ambitioner
 • Hvorfor socialrådgivere i Danmark aldrig nogensinde bliver autoriseret (medmindre det kommer som lov i folketinget) og de deraf afledte konsekvenser for borgerne.
VARIGHED:
Minimum 2 timer. Maksimum: Hel dag.
GEOGRAFISK OMRÅDE
Nordvestsjælland, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Roskilde, Lejre, Tåstrup, København.
PRIS:
Pr. time - Kontakt aktiv socialrådgiver. Der gives rabet til NGO's og foreninger der arbejder for borgernes retssikkerhed.
FACILITETER
Adgang til internet, projektor, toiletfaciliteter.
 • Overvågning af borgere via Facebook/lovhjemmel
 • hvorfor det er en fejl at betragte Facebook som et demokratisk medie<7li>
 • Kommunernes brug af Facebook
 • GDPR, Cookiebekendtgørelsen, online redskaber
 • Hvorfor en offentlig hjemmeside med adgang for alle er det bedste kommunikationsudgangspunkt
 • Farer ved at deltage i åbne grupper på Facebook ect..
 • Konkrete tips til hvordan du som social aktør/borger med meninger beskytter dig selv online
VARIGHED:
Minimum 2 timer. Maksimum: Hel dag.
GEOGRAFISK OMRÅDE
Nordvestsjælland, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Roskilde, Lejre, Tåstrup, København.
PRIS:
Pr. time - Kontakt aktiv socialrådgiver. Der gives rabet til NGO's og foreninger der arbejder for borgernes retssikkerhed.
FACILITETER
Adgang til internet, projektor, toiletfaciliteter.
 • Råd og tips fra borger med 20 års erfaringer med kommunal forvaltning og kommunalpolitik m.m.
 • Sådan sikrer du din ret og får din ret
 • Klagemuligheder herunder stævning af kommunen
 • Hjælp fra organisationer der tilhører den sociale modstandsbevægelse i Danmark og generel hjælp til selvhjælp
 • VARIGHED:
  Minimum 2 timer. Maksimum: Hel dag.
  GEOGRAFISK OMRÅDE
  Nordvestsjælland, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Roskilde, Lejre, Tåstrup, København.
  PRIS:
  Pr. time - Kontakt aktiv socialrådgiver. Der gives rabet til NGO's og foreninger der arbejder for borgernes retssikkerhed.
  FACILITETER
  Adgang til internet, projektor, toiletfaciliteter.
  Her tager jeg udgangspunkt i mine egne erfaringer med 20 års hands-on og som social aktør der arbejder for ovenstående sag
  • Hjemmesiden - Den kan alle se
  • Facebook - Kun for dem med en konto og du støtter et Amerikansk medie der er kendt for at manipulere demokratiske valg og som udøver censur
  • Andre sociale medier: Twitter (det mest fornuftige sociale medie jeg har oplevet), LinkedIn (hvis du/i vil tale til den akademiske overklasse
  • Blogger - Sådan bruger den en gratis blog eller går professionelt med en Wordpress-hjemmeside
  • Sådan dokumentere du/i hvad der sker på det sociale område: Dokumenter, blogindlæg, opslag, videoer, lydoptagelser
  • Sådan overvåges du og kan selv overvåge emner via internettet
  • IT-giganterne er ikke dine bedste venner: DU er produktet
  • GDPR og cookiebekendtgørelsen
  • Det manglende tilsyn med GDPR og cookiebekendtgørelsen i Danmark
  Jeg har arbejdet med IT gennem 20 år og kan fremvise globale/nationale topplaceringer gennem flere år. Er fungere webmaster for egen privat internetportal, forenings- og private hjemmesider. Tidligere certificeret som Google online professional og Youtube-partner. Jeg har Danmarks største onlinekurser om Google-produkter bag mig. TAG DIN BÆRBARE MED Hvis du uden videre kan tænde/slukke og gå på nettet. Der udleveres en linksliste til deltagerne.
  VARIGHED:
  Minimum 2 timer. Maksimum: Hel dag.
  GEOGRAFISK OMRÅDE
  Nordvestsjælland, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Roskilde, Lejre, Tåstrup, København.
  PRIS:
  Pr. time - Kontakt aktiv socialrådgiver. Der gives rabet til NGO's og foreninger der arbejder for borgernes retssikkerhed.
  FACILITETER
  Adgang til internet, projektor, toiletfaciliteter.

  OPLÆG/FOREDRAG DER TILBYDES AF AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK

  JEG TILBYDER EN RÆKKE OPLÆG/FOREDRAG FOR SOCIALRÅDGIVERSTUDERENDE, SOCIALRÅDGIVERE, FORENINGER/ORGANISATIONER O.L.
  Du kan på denne side se beskrivelser af de oplæg/foredrag jeg tilbyder.

  FÆLLES FOR MINE OPLÆG/FOREDRAG ER AT:

  Jeg kommer til at provokere og udfordre deltagerne/tilhørerne som jeg gerne ser deltager aktivt så det ikke bliver en-vejskommunikation og de oplæg jeg tilbyder finder du ikke mange andre steder eller personer der holder i Danmark.

  Er dit/jeres behov en oplægholder der formidler hvor godt det står til med retssikkerheden indenfor de sociale områder i DK o.l så kontakt KL kommunernes landsforening, retspolitiske ordførere fra politiske partier, hattedamer fra sociale organisationer eller foreningen af socialchefer i DK..- Ikke mig.

  1. Der skal være adgang til projektor, trådløst internet, strøm og toilet
  2. I Dækker mine rejseudgifter 100% og giver en kop kaffe og evt en mad
  3. Der lægges op til debat – jeg gider ikke medvirke til envejs-samtaler
  4. Oplægget betales forud
  5. Minimum 10 deltagere – maksimum 300
  GEOGRAFISK OMRÅDE

  Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Lejre, Roskilde, Høje Tåstrup, Ringsted, København.

  TIDSMÆSSIG VARIGHED

  Minimum 2-3 timer. 45 Minutter og så pauser. Maksimum 1 dag.

  DEN SOCIALE MODSTANDSBEVÆGELSE
  Når afmagt bliver til modmagt
  1. Hvem er de centrale aktører indenfor den sociale modstandsbevægelse i Danmark
  2. Hvad arbejder de forskellige aktører for at opnår
  3. Hvorfor samarbejder de ikke og går ud med ti centrale krav/forslag
  4. Hvor er deres styrker og svagheder
  5. De kommunikationsstrategi de anvender – fordele & ulemper
  6. Kommunalpolitik: Borgmestergate i København til KV19 – Hvordan Enhedslisten og Alternativet røvrendte borgerne i København til kommunalvalget
  7. Den dokumentation den sociale modstandsbevægelse har udført af kommunale praksisser m.m.: Vi ser på eksempler: Husk at sidde ned så du ikke falder bagover når du oplever hvordan et møde kan foregå mellem borger/sagsbehandler
  8. Årets sociale frontkæmpere: 2019,2020 og 2021
  9. Derfor er en nyuddannet socialrådgiver eller ikke-uddannet sagsbehandler IKKE klar til at gå op i
   mod aktører fra den sociale modstandsbevægelse
  10. Overvågning af kritiske/arbejdsløse borgere der ytrer sig kritisk offentlig via Facebook (ja du læste rigtigt)

  Afholdes ikke for: KL og foreningen af socialchefer i Danmark.

  RETSSIKKERHEDEN PÅ DE SOCIALE OMRÅDER
  <strong>Jeg gennemgår data fra de sociale Danmarkskort m.m. og fremlægger omfattende evidenser (omfattende dokumentation) for at retssikkerheden i Danmark sejler på 98 forskellige kurser - samtidigt:</strong>
  
  1. Hvordan ankestyrelsen blev bedste venner med KL Kommunernes Landsforening
  2. – Politisk magt og styring
  3. – Organiseringen og sammensætningen af ankestyrelsen
   – Hvordan ankestyrelsen gennem 16 år ikke overholdt de fastsatte sagsbehandlingsfrister og hvordan ankestyrelsen “fiksede” det og hvordan der ikke kom politiske reaktioner på det fra politiske partier
  4. – Hvordan og hvorfor de retssikkerhedsordførere fra diverse politiske partier stort set intet ved om det sociale område i Danmark
  5. – Hvordan borgerne oplever direkte retstab som konsekvenser af den kommunale organisering, refusionsordninger og silo-tænkning i Danmark
  6. – Hvilke aktører har hvilke interesser: Politiske partier, fagforeninger og hvorfor de er socialt blinde
  7. Interesseorganisationer og hvordan det går til at de bliver blide som lam når de får en orden fra kongehuset
  8. – Hvordan afmagt bliver til modmagt når tilstrækkeligt mange borgere har fået nok
  9. – Når borgere kræver erstatninger for deres retstab i.f.b.m. kommnunal sagsbehandling
  10. – Sagsbehandler: Det kan hvem som helst da blive
  KRITISK BORGER/JOBSØGER – SÅDAN BESKYTTER DU DIG SELV ONLINE
  <ol>
  
 • Hvordan du som borgere/jobsøger med meninger du ytrer dig offentligt om – kan beskytte dig selv online
 • Overvågning af borgere via Faceboo/lovhjemmel
 • Hvorfor det er en fejl at betragte Facebook som et demokratisk medie
 • Kommunernes brug af Facebook
 • GDPR, Cookiebekendtgørelsen
 • Online redskaber og teknikker du som borger kan anvende til at beskytte dig selv og din identitet online – specielt vigtigt hvis du er jobsøger indenfor det kommunale område
 • Farer ved at deltage i åbne grupper på Facebook ect..
 • Hardcore-redskaber: Tor Browser, Protonmail, Signal ect
 • NUTIDENS/FORTIDENS SOCIALPOLITIK I DANMARK: INTET HAR ÆNDRET SIG
  <ol>
  
 • Hvorfor minder nutidens socialpolitik om historiske fattigdomslove: Der er flere direkte paralleller der kan trækkes fra fortiden til nutidens socialpolitik
 • Pastoralmagt der blev til sagsbehandlermagt
 • Fattigdomslove, fattigdomsskabende love og love der straffer specifikke befolkningsgrupper
 • Marginalisering og kategoriseringer af borgere, straf/sanktioner, opdragelse, diciplin,
 • Samfundets foragt for borgere i socialt udsatte positioner
 • Hvorfor der stadig er Hattedamer og religiøse organisationer der står for sociale indsatser i Danmark – hvor nogle er så frelste at de kræver medlemsskab af Folkekirken i.f.b.m. ansættelser men gerne modtager statsstøtte
 • Direkte forbindelser fra fortiden til nutiden: Konkrete eksempler
 • Kriminaliseringen af hjemløse borgere
 • OM SOCIALRÅDGIVER-FELTET I DANMARK
  <ol>
  
 • Den manglende kønsligestilling indenfor socialrådgiver-området i Danmark
 • Personalesammensætningen i landets 98 børne/familieafdelinger – vi kigger på konkrete eksempler
 • Hvorfor DS Dansk socialrådgiverforening og Sammenslutningen af Danske socialrådgiverstuderende er ligestillingsblinde
 • Kylle, Rylle og Pylle-effekten
 • Manglende kønsforskning og Kvinfo
 • Udfordringer for fagforbundet Dansk socialrådgiverforening, og hvad der sker når man/k som ansat i fagforening har politiske ambitioner
 • Hvorfor socialrådgivere i Danmark aldrig nogensinde bliver autoriseret (medmindre det kommer som lov i folketinget) og de deraf afledte konsekvenser for borgerne
 • Dansk socialrådgiverforenings etiske værdier: Der for er de ren symbolik
 • International foundation of social workers – Etiske værdier
 • Fagbladet socialrådgiveren: Mest af og om kvinder
 • Feminiseringen af socialrådgiverfeltet i Danmark. Pensum til socialrådgiveruddannelsen hvor der i bøger står Socialrådgiveren = Hun. Kønssammensætningen på socialrådgiveruddannelserne i Danmark: Studerende, undervisere, uddannelsesledere
 • NÅR SPILLET OM DEN POLITISKE MAGT GÅR IND: KOMMUNALVALG OG DEMOKRATI I DK
  SÅDAN SIKRER DU DIN RETSSIKKERHED SOM BORGER I DK MED EN SOCIAL SAG
  BEST PRACTICE FOR BEGYNDERE

  Jeg har oplevet universitetsuddannede undervisere der ikke kunne finde ud af at:
  – Anvende de muligheder og helt simple teknikker der kan anvendes i diverse undervisnings- og formidlingsmaterialer:
  Indsættelse af links, videoer, grafik/fotos i præsentationer. Hvorfor det er smart at arbejde i en Master-skabelon, skabeloner, typografier/layout og specielle forhold der gør sig gældende ved digitale undervisningsmaterialer
  – Anvendelsen af Google Drev & Google dokumenter:
  Skabeloner, deling og samarbejde i realtid, udgivelse, layout, kommentarer i dokumenter. Hvorfor bør du som underviser vælge PDF-formatet – sådan konverteres et Google dokument til Pdf m.m.

  JEG HAR 20 ÅRS ERFARINGER

  Svarende til en Professor-grad og lidt til…
  Min formidling er praksisorienteret = Deltagerne skal kunne arbejde med PC/Bærbare/tablets: Det er ikke et grundkursus i at tænde/slukke sin computer.

  DIGITAL KOMMUNIKATION FOR BEGYNDERE
  Jeg ser mange der betragter Facebook som en åben demokratisk platform: Det er det IKKE.
  

  – Når landets 98 kommuner mener at de skal udøve digital dialog med borgerne via Facebook: Følgevirkninger og retsvirkninger
  – Overvågning af ledige borgere via Facebook og internettet
  – GDPR & Cookiebekendtgørelsen
  – Vi kigger på hjemmesider og jeg viser de udviklingsmuligheder der er/de fejl der er
  – Hvordan overholder staten og landets kommuner de gældende regler vedr. IT..?
  – Eksempler på hvornår den kommunale digitale kommunikation og digitale platforme fuldstændigt fejler og hvorfor man/k mon vælger forældede IT-løsninger i landets kommuner
  – Hvorfor en hjemmeside med offentlig adgang altid bør være udgangspunktet for den digitale kommunikation og sociale medier er sekundære