Ydelser fra Aktiv socialrådgiver aktivsocialraadgiver.dk

YDELSER DER TILBYDES AF AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK

Aktiv socialrådgiver arbejder primært som bisidder, partsrepræsentant, privat socialrådgiver og med digital/online formidling af gældende rettigheder for borgere, retsgarantier og foreskrifter, aktindsigt, notatpligt, video-guider med socialjura og hen af vejen sikkert også online-kurser…og links til sociale aktører og hjælpemuligheder for borgere, nyheder fra sociale aktører, folketingets ombudsmand m.m.

IT-YDELSER FREMGÅR AF SIDEN PRODUKTER

Borgere kan IKKE bestille mig som socialrådgiver via siden produkter – det kræver en henvendelse til aktivsocialraadgiver.dk og en efterfølgende sagsvurdering.

INDEN DU KONTAKTER AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK SÅ LÆS LIGE

Betingelser og ansvarsfraskrivelse.

Der indgås ikke samarbejder med borgere uden at betingelser og ansvarsfraskrivelse godkendes skriftligt inden sagsbehandlingen begyndes. Det sikrer både dig/jeres og min retsstilling.

FOR BORGERE MED EN SOCIAL SAG

BISIDDER


Jeg kan tilbyde at blive din/jeres bisidder når der er en social sag med den kommunale forvaltning.
Mine specialer er børne/unge/familieområdet, kommunal aktivering og retssikkerheden generelt.

JEG HAR EGNE ERFARINGER I MED DET MAGTFULDE MØDE MELLEM BORGER/KOMMUNEN

Og har selv været underlagt kommunal aktivering med alt hvad det kan indebære.
Så jeg kender systemet fra begge sider…

ER SAGEN I HOLBÆK KOMMUNE?

Jeg har omfattende indsigt i hvordan forvaltningen og det politiske niveau arbejder og har en del politiske kontakter – jeg har tidligere opstillet til 3 kommunalvalg for egne lokallister specifikt med det klar formål at forbedre retssikkerheden for borgere i socialt udsatte positioner. Det betyder at hvis jeg vil have at en sag skal have maksimal politisk og forvaltningsmæssig opmærksomhed så ved jeg lige hvilke knapper jeg skal trykke på.

INDEN JEG BLIVER DIN/JERES BISIDDER SKAL JEG VURDERER OM JEG TAGER SAGEN

Jeg tager kun sagen hvis der er udsigt til at den vindes – og det er min socialfaglige vurdering det kommer an på.

BISIDDER – DER ER P.T. INGEN REGLER FOR AT EN BISIDDER IKKE MÅ SIGE NOGET

Når jeg er din/jeres bisidder anvendes strategi, indsigt og kendskab til gældende love, forvaltningen og kommunalpolitik.

PARTSREPRÆSENTANT


Jeg kan tilbyde at blive din/jeres PARTSREPRÆSENTANT når der er en social sag med den kommunale forvaltning.
Mine specialer er børne/unge/familieområdet, kommunal aktivering og retssikkerheden generelt.

JEG HAR EGNE ERFARINGER I MED DET MAGTFULDE MØDE MELLEM BORGER/KOMMUNEN

Og har selv været underlagt kommunal aktivering med alt hvad det kan indebære.
Så jeg kender systemet fra begge sider…

INDEN JEG BLIVER DIN/JERES PARTSREPRÆSENTANT SKAL JEG VURDERER OM JEG TAGER SAGEN

Jeg tager kun sagen hvis der er udsigt til at den vindes – og det er min socialfaglige vurdering det kommer an på.

NÅR JEG SOM PRIVAT SOCIALRÅDGIVER BLIVER DIN/JERES PARTSREPRÆSENTANT…

Så er det mig der føre din/jeres sag mod den kommunal forvaltning medmindre der er krav om at du/i skal fremmøde.
Og det betyder så at fremover SKAL den kommunale forvaltning sende sagsakter/mødeindkaldelser til mig.

Og jeg holder selvfølgelig den part som jeg er betalt repræsentant for orienteret hele vejen gennem sagsforløbet.
Du/I kan til enhver tid afbryde samarbejdet med Aktivsocialraadgiver.dk men det får ikke den betydning at der så ikke skal betales for de ydelser der er leveret.
ALLE data slettes når du/i enten afbryder samarbejdet eller sagen er afsluttet j.f. GDPR.