Ydelser fra Aktiv socialrådgiver aktivsocialraadgiver.dk

YDELSER- AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK

Aktiv socialrådgiver arbejder primært som:

– Og med digital/online formidling af gældende rettigheder for borgere, retsgarantier og foreskrifter, aktindsigt, notatpligt, video-guider med socialjura og hen af vejen sikkert også online-kurser…og links til sociale aktører og hjælpemuligheder for borgere, nyheder fra sociale aktører, folketingets ombudsmand m.m.

JEG DRIVER DANMARKS STØRSTE HJEMMESIDE FOR PRIVATE SOCIALRÅDGIVERE
Med fokus på “Hjælp til selvhjælp” og “Empowerment i et frigørende perspektiv”

INDEN DU KONTAKTER AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK SÅ LÆS LIGE

Betingelser | ansvarsfraskrivelse | Ofte stillede spørgsmål og svar | Geografisk område |

Der indgås ikke samarbejder med borgere uden at betingelser og ansvarsfraskrivelse godkendes skriftligt inden sagsbehandlingen begyndes. Det sikrer både dig/jeres og min retsstilling.

GEOGRAFISK OMRÅDE:

Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Odsherred, Lejre, Roskilde, Høje Tåstrup/Taastrup og Frederikssund.

BISIDDER

Jeg kan tilbyde at blive din/jeres bisidder når der er en social sag med den kommunale forvaltning.
Mine specialer er børne/unge/familieområdet, kommunal aktivering og retssikkerheden generelt.

DER ER P.T. INGEN REGLER FOR AT EN BISIDDER IKKE MÅ SIGE NOGET
INDEN JEG BLIVER DIN/JERES BISIDDER ELLER PARTSREPRÆSENTANT SKAL JEG VURDERER OM JEG TAGER SAGEN

Jeg tager kun sagen hvis der er udsigt til at den vindes eller at din/jeres retssikkerhed sikres/styrkes: Det er min socialfaglige vurdering det kommer an på.

Kontakt uforpligtigende Aktivsocialraadgiver.dk

PARTSREPRÆSENTANT

Jeg kan tilbyde at blive din/jeres PARTSREPRÆSENTANT når der er en social sag med den kommunale forvaltning.
Mine specialer er børne/unge/familieområdet, kommunal aktivering og retssikkerheden generelt.

NÅR JEG SOM PRIVAT SOCIALRÅDGIVER BLIVER DIN/JERES PARTSREPRÆSENTANT…

Så er det mig der føre din/jeres sag mod den kommunal forvaltning medmindre der er krav om at du/i skal fremmøde.
Og det betyder så at fremover SKAL den kommunale forvaltning sende sagsakter/mødeindkaldelser til mig.

Og jeg holder selvfølgelig den part som jeg er betalt repræsentant for orienteret hele vejen gennem sagsforløbet.
Du/I kan til enhver tid afbryde samarbejdet med Aktivsocialraadgiver.dk men det får ikke den betydning at der så ikke skal betales for de ydelser der er leveret.
ALLE data slettes når du/i enten afbryder samarbejdet eller sagen er afsluttet j.f. GDPR.

Kontakt uforpligtigende Aktivsocialraadgiver.dk

PRIVAT SOCIALRÅDGIVNING

Som uddannet socialrådgiver kan jeg tilbyde at jeg gennemlæser din/jeres sag og derefter kommer med råd/vejledning til dig/jer om hvordan i sikrer at jeres retssikkerhed overholdes i.f.b.m. kommunal sagsbehandling.
Den tid jeg bruger på at læse din/jeres sag skal der betales for (jeg læser hurtigt).

Når det er sket kommer jeg med rådgivning og vejledning.
Om jeg yder socialrådgivning og vejledning kommer an på en konkret vurdering: Jeg kan altså ikke på forhånd love dig/jer at jeg tager sagen, og jeg tager kun sagen hvis jeg kan se at det kommer til at gøre en væsentlig forskel for jer.

Kontakt uforpligtigende Aktivsocialraadgiver.dk

STØTTE/KONTAKTPERSON

“-Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet”.
Lovhjemmel – Lov om social service §.54

Aktivsocialraadgiver.dk tilbyder at blive støtteperson for forældre til anbragt barn/ung.
Kontakt uforpligtigende Aktivsocialraadgiver.dk

“§ 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig“.

Lovhjemmel – Lov om social service §.99:
Kontakt uforpligtigende Aktivsocialraadgiver.dk

“§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Lovhjemmel – Lov om social service §.85

Kontakt uforpligtigende Aktivsocialraadgiver.dk

<h4TIDSSVARENDE HJEMMESIDER – TIL PRIVATE SOCIALRÅDGIVERE OG ANDRE

Tidssvarende hjemmesider til private socialrådgivere hvis hjemmesider ikke er professionelle og har brug for et løft.
“Din nye hjemmeside bliver “responsive” og kan derfor ses på alle internetenheder, – den overholder den gældende cookiebekendtgørelse og har fokus på brugervenlighed og tilgængelighed”.

Tidssvarende hjemmesideløsninger - Min, Media & Maxi

Tidssvarende hjemmeside

Se mine IT-referencer her
Jeg har:

  • 22 års erfaringer med digital formidling fra A til Z herunder tidssvarende, responsive og moderne hjemmesider baseret på Open Source CMS WordPress
  • Omfattende webmastererfaringer
  • Opbygget Danmarks største hjemmeside for private socialrådgivere
  • Blev Certificeret Google online professional 2014 | Blev Youtube-partner 2013
  • IT-formidler med fokus på brugervenligt webdesign/hjemmesider år 2000
  • Mange nationale topplaceringer i diverse søgemaskiner – udførligt dokumenteret

3 HJEMMESIDE LØSNINGER: MINI |MEDIA | MAXI

OPLÆG/FOREDRAG DER VÆKKER DEBAT

Jeg tilbyder en række oplæg du ikke finder andre steder i Danmark

Oplæg om den sociale modstandsbevægelse i Danmark

Oplæg du ikke finder andre steder i Danmark

Jeg tilbyder med baggrund i min socialfaglige indsigt og sociale erfaringer, kombineret med årevis af research en række tankevækkende og provokoerende oplæg/foredrag rettet mod: Socialrådgiverstuderende, pædagogstuderende, professionsskoler, sociale organisationer og NGO’s.

IT-YDELSER OG DIGITALE PRODUKTER FREMGÅR AF SIDEN PRODUKTER

Borgere kan IKKE bestille mig som socialrådgiver via siden produkter – det kræver en henvendelse til aktivsocialraadgiver.dk og en efterfølgende sagsvurdering. Siden produkter er udelukkende digitale produkter eller oplæg/foredrag.

ONLINE UNDERSØGELSER/EVALUERINGER

Onlineundersøgelser vedr. borgertilfredsheden med kommunale jobcentre i København

Onlineundersøgelse 2022 Jobcentre København

Jeg har tidligere udført 2 online borger/brugertilfredshedsundersøgelser med kommunale jobcentre i København hvor jeg anvendte samme spørgsmål og svarmuligheder som dem VIVE anvendte i den af BIF.KBH.K bestilte og betalte undersøgelse hvor VIVE hvidvasker borgertilfredsheden med kommunale jobcentre i København.
Den første komperative online undersøgelse korrelaterede også til undersøgelse udført af Psykiatrifonden/Sind.

Pris pr. time: 680 Kr.

PROJEKTLEDER FOR SOCIALE PROJEKTER O.L

Du/i kan ansætte mig tidsbegrænset som projektleder for socialt projekt.
Jeg er uddannet projektleder fra projektlederuddannelsen Kaospiloterne Hold 1 Århus – 2½ år og var i praktik i Nordens største all-aktivitetshus Fryshuset i Stockholm. Tidligere kommunal-ansat projektleder for deltagerstyret aktiveringsprojekt.

KONTAKT AKTIV SOCIALRÅDGIVER

Hvis du/i står og mangler en projektleder eller en projektmedarbejder i en tidsbegrænset periode f.eks under barsel.

LØNKRAV

Minimum 36.000 Kr pr Mrd. 37-30 timer timer/ugentligt

MINIMUM 20 TIMER UGENTLIGT
Mindre timer er ikke til forhandling. Lønkrav efter overenskomst på området.