Aktiv socialrådgiver - tidssvarende hjemmesider udarbejdes til private socialrådgivere o.a.

JEG ER UNDER OPSTART SOM PRIVAT SOCIALRÅDGIVER

Og både hjemmesiden og produkter/ydelser er først klart omkring Januar 2021.

HJEMMESIDEN ER UNDER OPBYGNING

Der vil derfor forekomme sider og produkter uden indhold – der arbejdes på sagen

ONLINEKURSER OM GÆLDENDE LOVE&REGLER SAMT RETTIGHEDER FOR BORGERE

Er også under forbedredelse og der vil også blive udarbejdet online jura-tests hvor du som borger eller socialrådgiverstuderende kan teste dit kendskab til emner som f.eks:

  • Partshøring
  • Partsrepræserntation
  • Sagsbehandlingsregler
  • Juridiske grundprincipper: Officialprincippet (oplysningsprincippet) princippet om “processuel skadevirkning”, helheds- og dialogprincippet samt selvfølgelig legalitetsprincippet
  • Gældende love & regler indenfor socialområdet

Jeg har tidligere udarbejdet de største onlinekurser om Google-produkter på Dansk og gratis internettjenester m.m.