Sociale Danmarkskort - videoinroduktion

INDHOLD

 1. Hvad er de sociale Danmarkskort?
 2. Baggrunden for de sociale Danmarkskort
 3. Dokumentation for en retssikkerhed der sejler på 98 forskellige kurser: Samtidigt
 4. Forhold du som borger bør være opmærksom på vedr. de sociale Danmarkskort
 5. Hvorfor ankestyrelsen er blevet bedste venner med KL
 6. KIG SELV PÅ DEN DOKUMENTATION DER ER FOR EN RETSSIKKERHED DER SEJLER PÅ 98 FORSKELLIGE KURSER – SAMTIDIGT

  https://sm.dk/danmarkskort

  RETTELSE VEDR. ODSHERRED KOMMUNE

  Den ekstremt lave fejlafgørelsesprocent fra Odsherred kommune kan forklares med følgende muligheder:
  1. De er knaldygtige i Odsherred kommune (men borgmesteren havde som formand for wsocialudvalget i KL – Kommunernes Landsforening nogle meget mærkelige synspunkter vedr. borgernes retssikkerhed/principafgørelser fra ankestyrelsen (læs mit genmæle til ham her)
  2. Der er kun 1 borger/familie der har klaget over den kommunale afgørelse til ankestyrelsen
  3. Unormalia