Videoguider om socialjura og retsprincipper - aktiv socialrådgiver

AKTIV SOCIALRÅDGIVER.DK STILLER EN RÆKKE VIDEOER OM RETSSIKKERHED OG GÆLDENDE PRINCIPPER TIL RÅDIGHED FOR BORGERE

Der vil lære om gældende juridiske principper og sagsbehandlingsregler.

DENNE SERVICE ER DER INGEN ANDRE PRIVATE- ELLER KOMMUNALANSATTE SOCIALRÅDGIVERE DER TILBYDER

Indtil videre er alle videoer offentlige -fremover udarbejdes der betalingsvideoer hvor der ydes rådgivning – en professionel service der skal betales for adgang til.

DER ER NU UDARBEJDET 8 VIDEOER

  • Retssikkerhed og administration indenfor det sociale område:
    Kapitel 1 – Lovens formål og område
  • Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område: Oplysnings eller officialprincippet
  • Forvaltningsloven Kapitel 3 – Vejledning og repræsentation m.v.
  • Kapitel 4: Partens aktindsigt
  • Forvaltningsloven Kapitel 5 Partshøring
  • Introduktion til Lov om social service Kapitel 1 Formål og område
  • Lov om social service – Personkreds
  • Vejledning til Lov om social service

MINE VIDEOER MÅ IKKE ANVENDES TIL UNDERVISNINGSFORMÅL ELLER AF ANDRE SOCIALRÅDGIVERE

Sker det er det et brud på ophavsretten.