materialer fra aktivsocialraadgiver.dk - Socialjura guider som pdf, hjemmeside og videoer

HVAD ER EN LOVBEKENDTGØRESLE?

Citat: Fra Folketingets hjemmeside

En lovbekendtgørelse er en administrativ sammenskrivning af en oprindelig hovedlov og de efterfølgende ændringslove.

Mange af de lovforslag, som Folketinget vedtager, er ændringer af eksisterende love.

Hvis en lov er blevet ændret mange gange, vælger ministeriet ofte af praktiske grunde at skrive alle ændringerne sammen med den oprindelige lov. Den tekst kaldes en lovbekendtgørelse.

Behandlingen af en lovbekendtgørelse foregår altså ikke i Folketinget, men i et ministerium. De dele, lovbekendtgørelsen består af, er dog oprindeligt blevet behandlet og vedtaget i Folketinget.

.

Hvordan finder jeg forarbejderne til en lovbekendtgørelse?

Kilde: Folketingets hjemmeside
Der findes ikke forarbejder til en lovbekendtgørelse.

Lovbekendtgørelser er en administrativ sammenskrivning af en oprindelig hovedlov og de efterfølgende ændringslove. Ministerierne udarbejder lovbekendtgørelser efter behov.
Lovbekendtgørelser bliver ikke behandlet i Folketinget. Derfor findes der ikke selvstændige forarbejder eller bemærkninger til en lovbekendtgørelse. Derimod findes der bemærkninger i lovforslagene til hver enkelt af de ændringslove, som er blevet skrevet sammen med hovedloven i lovbekendtgørelsen.

Hvor finder jeg forarbejderne til en lov eller en paragraf?

Kilde: Folketingets hjemmeside

Forarbejder er de bemærkninger, der hører til et lovforslag. Du finder dem på Folketingets hjemmeside eller på Folketingstidende.dk.

For at finde forarbejderne, skal du først finde det lovforslag, der ligger til grund for loven. Du skal bruge enten lovforslagets nummer eller lovens nummer. De to numre er ikke det samme. Hvis du kender nummeret, kan du forholdsvist nemt finde forarbejderne.
Hvis du ikke kender den præcise reference, skal du først finde den.

Hvis du kender lovforslagsnummeret

Hvis du kender det præcise lovforslagsnummer, kan du finde forarbejderne på Folketingets hjemmeside. Brug kvikopslaget på forsiden eller under venstremenuens ”Dokumenter”.
Indtast samling, dokumenttype og dokumentnummer.
På den næste side vælger du i venstremenuen ”Lovforslag som fremsat” eller andre relevante dokumenter til lovforslaget.

SE MERE PÅ FOLKETINGETS HJEMMESIDE

Hvor der ligger mange informationer:Love som fremsat, bemærkninger, spørgsmål vedr. fremsatte love, dokumenter, evidens/data – kort sagt: Et univers af viden om vores demokratiske Folkestyre

OG SÅ TALER JEG OM

Det fornuftige i at socialrådgiverstuderende/socialrådgivere undersøger:

  1. Lovens tidsforløb fra 1.ste til 3 behandling
  2. Folketingssamlinger: Dem er der 2 år på et år og det er bare med at få vedtaget loven inde2 samlingen udløber – ellers er det en ommer
  3. Hvorfor det kan være en god ide at undersøge folketingets hjemmeside

Vedr. fremsatte love hvis man/k/hen …. vil skrive en bacheloropgave hvor man/k/hen…. kommer i dybden med lovstoffet og den parlamentariske styringskæde som der undervises i som pensum til socialrådgiver-uddannelsen og det faktum at alle love i Danmark er politisk bestemte og derfor udtryk for politiske prioriteringer – det forhold miskendes på nogle professionshøjskoler i DK selvom man/k/hen selv underviser om det.

Borgere kan også med fordele kigge nærmere på Folketingets hjemmeside og jeg fik selv indblik i at det var NPM-handlingsrationalet (eller paradigmet) der lå bag L53 som fremsat og indblik i de besparelsesberegninger der lå bag forslaget.
De viste sig efterfølgende at blive kraftigt forrykket af refusionsændringer.