Materialer - Aktiv Socialraadgiver.dk

DINE RETTIGHEDER SOM BORGER I DANMARK – VEJLEDNING

LOVHJEMMEL FOR VEJLEDNINGSFORPLIGTIGELSEN

LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet
– Forvaltningsloven Kapitel.3 – §.7
Link:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433#Kap3

Kapitel 3 – Vejledning og repræsentation m.v.

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.

Hvis du vil vide mere om vejledningsforpligtigelsen = = Læs vejledningen til forvaltningsloven
REGLERNE OM VEJLEDNING OG REPRÆSENTATION. 28 – 44 22
Vejledningspligt. 29 – 38 22
Vejledningens form og indhold. 29 – 31 22
Tolkebistand og oversættelse. 32 – 36 23