Modelsamlingen 47 modeller

DKK 300,00

MODELSAMLINGEN – 47 SIDER MED MODELLER:

1.Inddragelsesstigen – Arnstein
2.Deltagelsesstigen – Hart
3.Borger- eller brugerinddragelse
4.Forandringsstrategier
5.Johari-vinduet
6.De 4 handlingsrationaler
7.4 Innovationstyper – OSLO Manualen
8.Typer af innovation Henderson & Clark
9.Swot-analyse
10.Leavitt’s diamantmodel
11. 4 Vektor model: Stat, marked, civilsamfund |SØV ?
12.4 Vektor model. Version 2
13.Granovetter & Putnam: Ties og social kapital
14.Typer af socialøkonomiske virksomheder
15.Organisationers livscyklus
16.Dobbeltdiamanten – Innovation/kreativitet
17. Trinns model for forandringsledelse – Kotter
18.Ichak Adeizes: 4 Roller der skal varetages
19.Projektets grundelementer
20.Forskellige projekttyper
21.Usikkerhedsprofil
22. Positions & interessentanalyse
23. Ledelse & styring: Hvad er hvad ?
24. Styringsniveauer i organisationer
25. Edgar Schein: Organisationskultur
26. 3 Perspektiver på organisation & kultur
27. Kategorier af beslutningsmodeller
28. Funktionalisme & symbolisme
29. Indlejringsmekanismer: Primære & sekunddære 30. Forandringsteori – KBH.Kommune
31. Rationalle beslutningsmodel
32. 6 Magttyper – Charles Handy
33. Mintzberg – 4 Situationsfaktorer
34. Mintzberg – Grundlæggende organisationsformer
35. Velfærdstrekanten
36. Organisations- & virksomhedsudvikling
37. Strategihjulet
38. Virksomhedens strategiske profil
39. Målformulering: Kvalitativ/kvantitativ
40. Effektiv forandring & udvikling
41. Fremgangsfaktorer
42. 3 Delsystemer
43. Boston-modellen
44. Gruppe-effektivitet
45. Alvin Toffler – Den 3 bølge
46. Teambuilding
47. Proaktiv eller reaktiv ?

Beskrivelse

DER KAN ANVENDES TIL F.EKS

  • Projekter: Projektplanlægning, -styring m.m.
  • Inddragelse: Symbolsk eller ægte
  • Organisationsudvikling
  • Ideudvikling
  • Ledelse/styring
OPHAVSRET:

Aktivsocialraadgiver.dk har ikke ophavsret på selve modellerne (kun egen model) men ophavsret på den grafiske gengivelse

REGLER FOR BRUG:

Du køber produktet til egen brug – produktet må ikke videredistribueres eller lægge til deling via sociale medier/hjemmesider/blogs o.l.