Tilbud

Modelsamlingen 45 modeller

kr. 220,00

MODELSAMLINGEN – 47 SIDER MED MODELLER:

 1. Inddragelsesstigen – Arnstein
 2. Deltagelsesstigen – Hart
 3. Borger- eller brugerinddragelse
 4. Forandringsstrategier
 5. Johari-vinduet
 6. De 4 handlingsrationaler
 7. 4 Innovationstyper – OSLO Manualen
 8. Typer af innovation Henderson & Clark
 9. Swot-analyseLeavitt’s diamantmodel
 10. 4 Vektor model: Stat, marked, civilsamfund |SØV ?
 11. 4 Vektor model. Version 2
 12. Granovetter & Putnam: Ties og social kapital
 13. Typer af socialøkonomiske virksomheder
 14. Organisationers livscyklus
 15. Dobbeltdiamanten – Innovation/kreativitet
 16. 7 Trins model for forandringsledelse – Kotter
 17. Ichak Adeizes: 4 Roller der skal varetages
 18. Projektets grundelementer
 19. Forskellige projekttyper
 20. Usikkerhedsprofil
 21. Positions & interessentanalyse
 22. Ledelse & styring: Hvad er hvad ?
 23. Styringsniveauer i organisationer
 24. Edgar Schein: Organisationskultur
 25. 3 Perspektiver på organisation & kultur
 26. Kategorier af beslutningsmodeller
 27. Funktionalisme & symbolisme
 28. Indlejringsmekanismer: Primære & sekunddær
 29. 30. Forandringsteori – KBH.Kommune
 30. Rationalle beslutningsmodel
 31. 6 Magttyper – Charles Handy
 32. Mintzberg – 4 Situationsfaktorer
 33. Mintzberg – Grundlæggende organisationsformer
 34. Velfærdstrekanten
 35. Organisations- & virksomhedsudvikling
 36. Strategihjulet
 37. Virksomhedens strategiske profil
 38. Effektiv forandring & udvikling
 39. Fremgangsfaktorer
 40. 3 Delsystemer
 41. Boston-modellen
 42. Gruppe-effektivitet
 43. Alvin Toffler – Den 3 bølge
 44. Teambuilding
 45. Proaktiv eller reaktiv ?

Beskrivelse

DER KAN ANVENDES TIL F.EKS

 • Projekter: Projektplanlægning, -styring m.m.
 • Inddragelse: Symbolsk eller ægte
 • Organisationsudvikling
 • Ideudvikling
 • Ledelse/styring
 1. Inddragelsesstigen – Arnstein
 2. Deltagelsesstigen – Hart
 3. Borger- eller brugerinddragelse
 4. Forandringsstrategier
 5. Johari-vinduet
 6. De 4 handlingsrationaler
 7. 4 Innovationstyper – OSLO Manualen
 8. Typer af innovation Henderson & Clark
 9. Swot-analyseLeavitt’s diamantmodel
 10. 4 Vektor model: Stat, marked, civilsamfund |SØV ?
 11. 4 Vektor model. Version 2
 12. Granovetter & Putnam: Ties og social kapital
 13. Typer af socialøkonomiske virksomheder
 14. Organisationers livscyklus
 15. Dobbeltdiamanten – Innovation/kreativitet
 16. 7 Trins model for forandringsledelse – Kotter
 17. Ichak Adeizes: 4 Roller der skal varetages
 18. Projektets grundelementer
 19. Forskellige projekttyper
 20. Usikkerhedsprofil
 21. Positions & interessentanalyse
 22. Ledelse & styring: Hvad er hvad ?
 23. Styringsniveauer i organisationer
 24. Edgar Schein: Organisationskultur
 25. 3 Perspektiver på organisation & kultur
 26. Kategorier af beslutningsmodeller
 27. Funktionalisme & symbolisme
 28. Indlejringsmekanismer: Primære & sekunddær
 29. 30. Forandringsteori – KBH.Kommune
 30. Rationalle beslutningsmodel
 31. 6 Magttyper – Charles Handy
 32. Mintzberg – 4 Situationsfaktorer
 33. Mintzberg – Grundlæggende organisationsformer
 34. Velfærdstrekanten
 35. Organisations- & virksomhedsudvikling
 36. Strategihjulet
 37. Virksomhedens strategiske profil
 38. Effektiv forandring & udvikling
 39. Fremgangsfaktorer
 40. 3 Delsystemer
 41. Boston-modellen
 42. Gruppe-effektivitet
 43. Alvin Toffler – Den 3 bølge
 44. Teambuilding
 45. Proaktiv eller reaktiv ?
OPHAVSRET:

Aktivsocialraadgiver.dk har ikke ophavsret på selve modellerne (kun egen model) men ophavsret på den grafiske gengivelse

REGLER FOR BRUG:

Du køber produktet til egen brug – produktet må ikke videredistribueres eller lægge til deling via sociale medier/hjemmesider/blogs o.l.