Jura Principper

kr. 140,00

PDF-DOKUMENT MED GENNEMGANG AF GÆLDENDE JURA-PRINCIPPER
Der er indsat links til lovhjemler under hvert princip.

Legalitetsprincippet, officialprincippet, hurtigheds- og dialogprincippet.
Helhedsvurdering og processuel skadevirkning.

Beskrivelse

LÆR OM GÆLDENDE JURIDISKE PRINCIPPER:

Legalitetsprincippet, Officialprincippet, hurtighedsprincippet, helhedsorientering, dialogprincippet.
Princippet om processuel skadevirkning (hvis borgeren ikke medvirker) og Proportionalitetsprincippet.

  • Legalitetsprincippet: Der skal være lovhjemmel (det gælder også for Regeringer og rigspolitiet – j.f. barnebrudesagen, Mink-sagen og Tibet sagen – Red)
  • Officialprincippet: Det er myndighedernes opgave at sagen bliver oplyst
  • Hurtighedsprincippet
  • Princippet om helhedsorientering
  • Dialogprincippet
  • Princippet om processuel skadevirkning
  • Proportionalitetsprincippet
OMFANG: 10 SIDER

Udarbejdet Nov.2021.

DER ER INDSAT LINKS TIL LOVHJEMMEL

For alle principperne i dokumentet og henvisning til gældende love.

Produktet er oplagt at anskaffe sig hvis man/k er socialrådgiverstuderende eller borger med interesse for socialjura og gældende retsprincipper.