Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Wow - Mand læser i en bogEFTERSKRIFT: Det er ikke mig der først nu opdager denne undersøgelse udført af Psykiatrifonden/Sind – da jeg inddrog den i min bacheloropgave “Farewell to wellfare – Hello Workfare”  og anvendte samme spørgsmål og svarmuligheder i egen online undersøgelse af borgertilfredsheden med kommunale jobcentre i København. En undersøgelse som censorer ikke skulle læse fordi det var et bilag og jeg kun måtte skrive 29 sider og skulle forholde mig til diverse akademiske teorier (der sker en akademisering af landets socialrådgiveruddannelser hvor det næsten udelukkende er akademikere der underviser og IKKE praktikere – Red).

Jeg oprettede min egen online undersøgelse efter at jeg fandt ud af VIVE (Statens egen evidensfabrik – Red) udfører bestilte og betalte undersøgelse for… BIF KBH.K (Beskæftigelses og integrationsforvaltningen i Københavns kommune – Red).
Jeg tog også samme spørgsmål og svarmuligheder som dem VIVE anvendte og VIVE laver samme nummer som KL ofte udfører = Konkluderer generelt ud fra et meget spinkelt datagrundlag.
Og så skal man/k lægge mærke til tidspunkterne for undersøgelserne – intet er tilfældigt.
Om tror du selv på at VIVE dukker op uanmeldt på “job”centre” i København..?
Hvis ja = Du ved intet om området. Hvis nej = Spot on. Selvfølgelig dukker VIVE ikke op uanmeldt – den kage er klappet af på forhånd.
Nu ved du altså at VIVE på linje med CBS og Aarhus Universitet udfører bestilte og betalte undersøgelser…

Og så genudgiver jeg indlæg på hjemmeside når jeg mener at de har aktuel relevans eller indgår i et tema som jeg kører.

Mette Frederiksen: Det må aldrig blive læger der afgør om borgere kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet

Mette Frederiksen – aldrig blive læger..

Kilde: https://www.psykiatrifonden.dk/nyheder/2019/ny-undersoegelse-jobcentre-goer-sygemeldte-mere-syge.aspx
Dato: 17/5-2019
Fremhævninger: Aktivsocialrådgiver.dk
Citat:

Sygemeldte, der er tilknyttet jobcenteret, oplever at det belaster deres livskvalitet

67,9% svarer i en ny undersøgelse, at jobcenteret i høj grad eller i nogen grad belaster deres livskvalitet.
Det fører til, at 23% har tanker om, at livet ikke er værd at leve
.
Det er Psykiatrifonden, som i samarbejde med SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed har spurgt 1400 sygemeldte medlemmer af fagforbundene FOA, 3F og Dansk Magisterforening.

Det er især oplevelsen af uforudsigelighed, stress og pres ift. at arbejde mere, end man kan klare, og at man ikke føler sig i kontrol over sit eget liv og fremtid, der belaster de sygemeldte, svarer de adspurgte i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser tydeligt, at systemet, der skal bringe folk tilbage i arbejde, snarere bliver en belastning

Hveranden sygemeldte, som er tilknyttet et jobcenter, har desuden oplevet at vedkommendes helbred bliver tilsidesat i sagsbehandlingen og at jobcentret ser bort fra speciallægeerklæringer. Knap 50% af respondenterne svarer i høj grad eller i nogen grad til spørgsmålet:

“Har jobcenteret set bort fra udtalelser fra din læge, psykolog eller psykiater?”.

Især møder eller opfølgningssamtaler på jobcenteret og virksomhedspraktik/arbejdsprøvning forværrer helbredet for ca. 1/3 af respondenterne.

Desuden oplever 57% et pres fra jobcenteret for at arbejde mere, end de kan magte.
70% af respondenterne oplever fysisk eller psykisk ubehag op til møder/telefoniske møder med jobcenteret. Søvnbesvær op til møder, angst eller forværring af angst, koncentrationsbesvær og følelse af stress og pres er alle markante.

De sygemeldte oplever, at deres livskvalitet forringes over tid. Jo længere tid, man er sygemeldt, jo mere belaster tilknytningen til jobcentret livskvaliteten.

HENT OG LÆS HELE UNDERSØGELSEN

På Psykiatrifondens hjemmeside:
https://www.psykiatrifonden.dk/nyheder/2019/ny-undersoegelse-jobcentre-goer-sygemeldte-mere-syge.aspx

TILLYKKE TIL “VELFÆRDSSTATEN” DANMARK – DET ER OPNÅET AT SKABE ET SOCIALT SYSTEM DER SLÅR BORGERNE IHJEL

og det passer nok Mette Frederiksen rigtig godt for det er netop hende der som beskæftigelsesminister stod for hastegennemførelsen af L53 – Reform af førtidspension og fleksjob m.m. og det er Mette Frederiksen der til en spørgetime i Folketinget har udtalt (citat):
“Det må aldrig blive læger eller speciallæger der afgør om borgere kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet”

Mette Frederiksen: Det må aldrig blive læger der afgør om borgere kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet

Mette Frederiksen – aldrig blive læger..

OG
“Gensidig forsøgerpligt har en god kerne som jeg synes vi skal fastholde”.
Mette Frederiksen om gensig forsørgerpligt

Mette F synes gensidig forsørgerpligt er et godt princip