Kilde: https://www.psykiatrifonden.dk/nyheder/2019/ny-undersoegelse-jobcentre-goer-sygemeldte-mere-syge.aspx
Dato: 17/5-2019
Fremhævninger: Aktivsocialrådgiver.dk
Citat:

Sygemeldte, der er tilknyttet jobcenteret, oplever at det belaster deres livskvalitet

67,9% svarer i en ny undersøgelse, at jobcenteret i høj grad eller i nogen grad belaster deres livskvalitet.
Det fører til, at 23% har tanker om, at livet ikke er værd at leve
.
Det er Psykiatrifonden, som i samarbejde med SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed har spurgt 1400 sygemeldte medlemmer af fagforbundene FOA, 3F og Dansk Magisterforening.

Det er især oplevelsen af uforudsigelighed, stress og pres ift. at arbejde mere, end man kan klare, og at man ikke føler sig i kontrol over sit eget liv og fremtid, der belaster de sygemeldte, svarer de adspurgte i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser tydeligt, at systemet, der skal bringe folk tilbage i arbejde, snarere bliver en belastning

Hveranden sygemeldte, som er tilknyttet et jobcenter, har desuden oplevet at vedkommendes helbred bliver tilsidesat i sagsbehandlingen og at jobcentret ser bort fra speciallægeerklæringer. Knap 50% af respondenterne svarer i høj grad eller i nogen grad til spørgsmålet: “Har jobcenteret set bort fra udtalelser fra din læge, psykolog eller psykiater?”.
Især møder eller opfølgningssamtaler på jobcenteret og virksomhedspraktik/arbejdsprøvning forværrer helbredet for ca. 1/3 af respondenterne. Desuden oplever 57% et pres fra jobcenteret for at arbejde mere, end de kan magte.
70% af respondenterne oplever fysisk eller psykisk ubehag op til møder/telefoniske møder med jobcenteret. Søvnbesvær op til møder, angst eller forværring af angst, koncentrationsbesvær og følelse af stress og pres er alle markante.
De sygemeldte oplever, at deres livskvalitet forringes over tid. Jo længere tid, man er sygemeldt, jo mere belaster tilknytningen til jobcentret livskvaliteten.

HENT OG LÆS HELE UNDERSØGELSEN

På Psykiatrifondens hjemmeside:
https://www.psykiatrifonden.dk/nyheder/2019/ny-undersoegelse-jobcentre-goer-sygemeldte-mere-syge.aspx

JEG HAR SELV UDFØRT ONLINE-UNDERSØGELSE AF BORGERTILFREDSHEDEN MED KOMMUNALE JOBCENTRE I KØBENHAVN

Evaluering af jobcentre i København 2019Og brugte samme spørgsmål og svarmuligheder som de af Psykiatrifonde/Sind og af den bestilte og betalte rapport som VIVE udførte for Beskæftigelses og integrationsforvaltningen i Københavns kommune hvor de ud fra et meget spinkelt datasæt konkluderede at: Udsatte borgere i København er tilfredse med de kommunale jobcentre. Okt.2019 (Læg mærke til timeingen i.f.h.t. undersøgelsen af Psykiatrifonden/Sind...).
Jeg tog samme spørgsmål og svarmuligheder og anvendte dem i min egen onlineundersøgelse fordi jeg vidste p.g.a. omfattende research at det simpelthen ikke kunne passe at de kom frem til det meget positive resultalt.

DET BØR DU VIDE OM VIVE

De udfører på linje med CBS og Århus Universitet bestilte/betalte undersøgelser…og er “en uafhængig statslig institution under Social- og Indenrigsministeriet”.
Regn den selv ud 😉

DET ER KLART AT HVIS MAN/K SOM FORSKER GERNE VIL HAVE STATSMIDLER TIL AT UDFØRE UNDERSØGELSER

Så opfører man/k sig pænt som forsker – og leverer et resultat som staten bliver glade for = Politisk bestilt forskning.