Hattedamer i provinsen

TYPISK ER ANTAGELSEN JO AT DET ER FORÆLDRE MED LIDT SOCIAL KAPITAL DER UDØVER OMSORGSSVIGT AF DERES BØRN

Hvor ofte sker det i Danmark at det f.eks er borgmestre, kommunaldirektører, forvaltningschefer, ansatte i politiet og sundhedsvæsenet der indkommer underretninger om vedr. omsorgssvigt af børne/unge…?

LÆS MERE OM UNDERRETNINGSPLIGTEN
HVOR OFTE SKER DET AT MAGTELITEN FÅR TVANGSFJERNET DERES BØRN I FORHOLD TIL FORÆLDRE UDEN EN KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE

Eller sagt på en anden måde: Ligger der et klasseskel når det handler om tvangsfjernelsen af børn og unge i Danmark

UNDERRETNINGER OM BØRN DER ER UDSAT FOR OMSORGSSVIGT KAN JO INDGIVES ANONYMT TIL LANDETS KOMMUNER
I EN MAGT- OG POSITIONSANALYSE KAN DET BESKRIVES SOM FØLGENDE

Overklassen/magteliten = Ministre/folketingsmedlemmer lovgiver så middelklassen kan fjerne underklassens børn.

Som socialrådgiverstuderende skal du nok holde dig helt fra ovenstående analyse der hurtigt kan give dig problemer på dit socialrådgiverstudie.

Mig bekendt er der ikke analyser eller forskning der påviser at der ligger et udtalt klasseskel når det handler om tvangsfjernelsen af børn/unge i Danmark.

FAKTUM ER DOG AT BORGERE MED HØJ SOCIAL KAPITAL KLARER SIG BEDRE I MØDET MED DET MAGTFULDE KOMMUNALE SYSTEM

Og i forhold til behandling indenfor sundhedsvæsenet i Danmark c- for de kan tale for deres sag og anses som værende mere potentielt farlige i forhold til at kunne rejse klagesager og få adgang til medierne.

HVOR MEGET TID HAR MINISTRE TIL DERES BØRN…?

Det er muligt at overklassen kan forsørge deres børn og give dem alt materielt som de har brug for men har de tid til at udøve omsorg for deres børn når de hele tiden er på arbejde og har mere travlt med deres karrierer..?

Og det er jo muligt at borgere uden ordinære job som har et misbrug alligevel er gode og kærlige/omsorgsfulde forældre, selvom om de bor i en Ghetto…Ect…