Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Kilde Information D.26/11-2022

GINI Udviklingen til år 2022. Uligheden har aldrig været større end under den socialdemokratiske et-parti-regering

GINI 2022

Citat:

Uligheden er den højeste i 35 år, og en recession vil få den til at stige endnu mere

Gini-koefficienten sætter ny dansk rekord og skriver sig ind i en længerevarende tendens med stigende ulighed. Økonomer vurderer, at det kunne have set værre ud, hvis det ikke havde været for hjælpepakker under coronakrisen. Enhedslisten frygter, at en midterregering vil forstærke uligheden

Skellet mellem rig og fattig i Danmark har de seneste år vokset sig større, og nu viser nye tal, at den tendens ikke ændrer sig, til trods for at den nu daværende socialdemokratiske regering med sine støttepartier havde slået sig op på at ville mindske uligheden i samfundet.

Indkomstforskellene i befolkningen er således nu de højeste, siden Danmarks Statistik begyndte at måle den såkaldte gini-koefficient i 1987. Gini-koefficienten er et udbredt mål for indkomstulighed, og de seneste tal viser, at den steg fra 29,7 i 2020 til 30,2 gini-point i 2021, hvilket er første gang, at den er steget til over 30. 

Citat slut..

Danmarks statistik 2022

“Gini-koefficienten over 30 for første gang

Gini-koefficienten, som er et udbredt mål for indkomstulighed, steg fra 29,7 i 2020 til 30,2 gini-point i 2021. Det er den højeste Gini-koefficient siden dataseriens start i 1987, hvor den var på 22,0. Udviklingen det seneste år kan især tilskrives den store stigning i formueindkomsterne, idet formueindkomsterne isoleret set har bidraget med 0,4 gini-point til stigningen fra 2020 til 2021. Hvis alle i et samfund havde samme indkomst ville Gini-koefficienten være 0, og hvis én person havde alle indkomster ville den være 100.

Citat slut

DEN SOCIALDEMOKRATISKE REGERING UNDER METTE FREDERIKSEN GIK ELLERS TIL VALG PÅ AT DE VILLE BEKÆMPE ULIGHEDEN

Mette Frederiksen: Det må aldrig blive læger der afgør om borgere kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet

Mette Frederiksen – aldrig blive læger..

Det stik modsatte er sket: Uligheden er nu historisk høj (Nov.2022- Red) og S har aktivt medvirket til skabelsen af fattigdom for børn hvis forældre blev ramt af 225 timers regler, kontanthjælpsloftet m.m.
Det hører med at SF og Enhedslisten var støttepartier for den socialdemokratiske et-parti-regering og at de dermed også har et politisk medansvar for udviklingen af fattigdom i Danmark.

SE EN LISTE MED POLITISKE PARTIER DER HAR STÅET FOR SOCIALE FORRINGELSER I DANMARK GENNEM PERIODEN

PrinsesseFra år 2007 til år 2017.
SF har som støtteparti for S medvirket til en del sociale forringelser for borgere i socialt udsatte positioner og den seneste udvikling er at Enhedslisten har mistet deres sociale profil og er blevet endnu et akademikerparti.
(EL gik jo også tilbage til FV2022 – Red)

Citat fra Akademikerbladet D.26/3-2022

” Socialdemokratiet gik til valg på 17 forslag til at bekæmpe ulighed – tre er gennemført

Før folketingsvalget spillede S ud med 17 konkrete forslag til at mindske uligheden. Efter godt halvandet år ved magten er tre af forslagene blevet gennemført, viser DM Akademikerbladets gennemgang. Corona har bremset arbejdet, men målet er stadig det samme. Uligheden skal ned, siger S.

Uligheden i Danmark stiger

Uligheden stiger i Danmark, og det har den gjort siden 2010. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Uligheden steg desuden også i 2019, hvor Socialdemokratiet overtog nøglerne til landets ministerkontorer fra Venstre. I 2019 steg indkomsten for de 10 procent af landets rigeste med 5,4 procent, mens indkomststigningen for den typiske dansker lå på 1,5 procent.

I Danmark var der ifølge AE-analysen, umiddelbart før coronakrisen ramte, omkring 248.000 personer, der levede under fattigdomsgrænsen, hvoraf de 59.700 er børn.

Selvom antallet af fattige er faldet to år i træk, så vil coronakrisen desuden gå ud over de lavestlønnede. Ledighed under coronakrisen har ifølge analysen nemlig ramt personer med de laveste indkomster hårdest. Og ledighed trækker lange spor i den fremtidige indkomst.

“Selv ti år efter finanskrisen lider de, der blev ramt af ledighed, fordi arbejdspladsen lukkede, et indkomsttab sammenlignet med dem, hvis arbejdsplads forblev”, står der i analysen.

Citat slut..

METTE FREDERIKSEN MENER OGSÅ AT FÆLLES FORSØRGERPLIGT ER EN GOD ORDNING OG AT

KaptajnDet “Aldrig må blive læger eller speciallæger der afgør om borgere kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet”

Mette Frederiksen om gensig forsørgerpligt

Mette F synes gensidig forsørgerpligt er et godt princip