Foranstaltninger §.51 Lov om social service

Kilde: Danmarks statistik 2018

INTRO: De er forskere der fremtræder som om at de har epokegørende undersøgelser eller forskning vedr. forhold for udsatte børn og unge i Danmark 2022. Der er utallige evidenser (til jer akademikere – Red) beviser til os andre dødelige – Red) der går længere tilbage der dokumenterer at der stort set ikke er noget nyt.

Der er udført den ene undersøgelse efter den anden der dokumenterer mistrivslen blandt børn og unge i Danmark.
Der er som regler politikere der reagerer på de mange undersøgelser når de presses politisk til det og det fremmer deres profilering – der er jo indtil flere såkaldte “børneministre” i Danmark herunder den nuværende socialdemokratisk statminister Mette Frederiksen der tidligere udmeldt at det var et politisk mål for S og et-parti regeringen at der “skulle tvangsfjernes flere børn i Danmark. Mette Frederiksen er vant til at arbejde med måltal – det fremgår direkte af den reform som Mette Frederiksen var politisk hovedansvarlig (L53 Reform af førtidspension og andre reformer – Red) for og som stadigvæk skaber massive problemer for de borgere der har læge og speciallægeerklæringer på at de vitterligt ER syge og ikke KAN arbejde.

Intro slut…

CITAT:

Udsatte børn og unge, der modtager forbyggende foranstaltninger eller bliver anbragt udenfor hjemmet, har på mange måder en sværere start på livet end andre. Men også i voksenlivet klarer de sig dårligere

Danmarks Statistik har i dag udgivet analysen ”Hvordan går det udsatte børn og unge?”.
Analysen tager udgangspunkt i udsatte børn og unge født i 1980-1985, og overordnet set er konklusionen, at de tidligere udsatte børn klarer sig dårligere på stort set alle områder end de jævnaldrende, der ikke har været udsatte.
Det gælder fx i forhold til fængselsdomme. Hvis man ser på gruppen af tidligere udsatte, som kun modtog en forebyggende foranstaltning som børn eller unge, er det 16 pct., der har fået en dom på et eller andet tidspunkt i deres liv, mens det samme gælder for 3 pct. af de ikke-udsatte.
Blandt hele gruppen af tidligere udsatte har 9 pct. været i behandling for stofmisbrug. Blandt de ikke-udsatte er det 2 pct.

23 pct. af de tidligere udsatte modtager kontanthjælp.
Det samme gør 6 pct. af deres jævnaldrende, som ikke har været udsatte.

”De tidligere udsatte, der er på arbejdsmarkedet, tjener også væsentligt mindre, end dem, der ikke har været udsatte. Det skyldes blandt andet, at de tidligere udsatte er lavere uddannet end de ikke-udsatte. Ca. halvdelen af de tidligere udsatte har ikke højere uddannelse end grundskolen,”

siger chefkonsulent i Danmarks Statistik, Birgitte Brøndum, der er forfatter til analysen.

Analysen afslører også, at det ikke kun er de tidligere udsatte selv, der er udfordret af deres baggrund. Det er deres børn også.

”Børn født af tidligere udsatte børn har en stærkt forhøjet risiko for selv at blive enten anbragt eller modtage forebyggende foranstaltninger. 15 pct. af de børn, hvor forældrene har været udsatte som børn, blev selv udsatte. For børn af forældre, der ikke har været udsatte, er det 3 pct.”,

siger Birgitte Brøndum.

Citat slut…

KOMBINER DET SÅ MED ANBRINGELSESSTEDER FOR BØRN OG UNGE I DANMARK DER SCORER KASSEN PÅ AT OPTRÆDE SOM SOCIALE AKTØRER

Men som ofte “glemmer” at de anbragte børn og unge har krav på undervisning, – at de såkaldte socialtilsyn stort set ikke virker og ikke er andet end end en politisk papirtiger, + Public service TV-stationer der ikke gider eller vil følge op på deres egne dokumentar-udsendelser når de får indput fra fagprofessionelle.

Der må være andre fagprofesionelle socialrådgivere end mig der har speciale i børn/unge/familier der ser den samme udvikling men som holder deres mund med det fordi sådan er klimaet for ytringsfriheden i Danmark:
Alle der ytrer sig kritisk om kommunal forvaltning. og ALLE der fremkommer med kritik af politiske partier (specielt Centrum- Venstre – Socialdemokratiet – Red) bliver sortlistet fra ansættelser som:
Socialrådgivere i kommunale børne/familieafdelinger, som borgerrådgivere, som SSP-medarbejdere, som ungemedarbejdere, som boligsociale medarbejdere i de typisk socialdemokratiske boligorganisationer . Og sortlistes selvfølgelig fra alle ansættelser i den socialdemokratisk styrede fag”bevægelse” i Danmark.

Det omvendte gør sig gældende for alle dem der slikker r… på den enhverv tid siddende regering.

Borgere i socialt udsatte positioner i Danmark skal IKKE forlade sig på at faglige organisationer som Dansk Socialrådgiverforbund sætter sig i spidsen for nødvendige sociale forandringer eller endsige begynder at overholde deres egne fagetiske værdier.. De vil jo gerne videre op i systemet eller den socialdemokratisk topstyrede fagbevægelse.