mand læser kort i natur

EFTERSKRIFT: Når socialtilsyn Øst nu overholder den gældende cookiebekendtgørelse og Holbæk kommune nu også gør det så er det fordi jeg handlede på sagen og kontaktede dem og deres eksterne DPO (Advokatselskab).
Kommunaldirektør i Holbæk kommnune var jo ligeglad – det var advokatselskabet ikke – der gik 24 timer og så fik Holbæk kommune styr på den gældende cookiebekendtgørelse (jeg så det ikke som min opgave at skulle vejlede/rådgive et advokatfirma – og de har jo også selv sovet i timen – men de fik kassen for det…).

Dette indlæg indgår i en serie af indlæg om anbragte børn/unge i Danmark som led i min socialrådgiverfaglige opfølgning på TV2- dokumentarserien Nødråb fra børnehjemmet
1 indlæg | 2 indlæg |

Citat fra TV2’s hjemmeside:

I dokumentaren ‘Nødråb fra børnehjemmet’ fortæller adskillige nuværende og tidligere anbragte børn om deres oplevelser med svigt, vold og magtanvendelser.

En aktindsigt i Socialtilsynets kontrolbesøg viser, at der har været alvorlige problemer på mange af landets 612 opholdssteder og institutioner.

I 76 rapporter har det udløst påbud, skærpet tilsyn eller inddragelse af et opholdssteds godkendelse.

VIA HENVENDELSE TIL SOCIALTILSYN ØST SOM OPFØLGNING PÅ DOKUMENTARSERIEN NØDRÅB FRA BØRNEHJEMMET

Stillede jeg en række spørgsmål om hvor man/k som borger f.eks som forældre, barn/ung … finder de tilsynsrapporter der udarbejdes af socialtilsynet.
Jeg henvendte mig til socialtilsyn Øst og modtog kort efter følgende svar som jeg efterfølgende dykker ned i.

Citat: Svar fra socialtilsyn Øst

Tilsynsrapporter Socialtilsyn Øst udarbejder i forbindelse med varetagelsen af vores tilsyn, kan jeg oplyse at disse offentliggøres på Tilbudsportalen (Tilbudsportalen.dk) i henhold til § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om Tilbudsportalen (bekendtgørelse nr. 616 af 3. maj 2020)

og bilag 1 til bekendtgørelsen om socialtilsyn (bekendtgørelse nr. 617 af 3. maj 2020). I medfør af bekendtgørelsen om socialtilsyn, bilag 1, er det alene socialtilsynenes samlede vurdering af tilbuddet og vurderingerne på temaniveau i forhold til kvalitetsmodellen, der skal offentliggøres. Hvorvidt tilbuddene selv ønsker at offentliggøre den fulde tilsynsrapport fx på deres hjemmeside, står dem frit for.

Citat slut..Jeg takker for det gode svar…

BETYDNINGEN AF DETTE ER – MANGLENDE GENNEMSIGTIGHED FOR FORÆLDRE, BØRN/UNGE O.A.

Hvis man/k ønsker at forbedre socialtilsynet med anbringelsessteder for børn/unge i Danmark så er følgende forslag oplagte at implementer i en opdateret lov om socialtilsyn:

  1. Det skal være obligatorisk for ALLE opholdssteder for børn/unge at tilsynsrapporter fra socialtilsynet skal være offentlig tilgængelige på stedernes hjemmesider og det skal være i tekst/html format så det er umiddelbart synligt for borgerne: Forældre, børn/unge, og med det klar formål at søgemaskiner kan finde indholdet.
    Det skal IKKE være som ekserne pdf-filder der linkes til
  2. Anbringelsessteder for børn/unge der er og skal være synlige i tilbudsportalen, der har modtaget påbud som socialtilsynet endnu ikke har fulgt på på skal fremgår af tilsynsportalen med en gul markering.
    Anbringelsessteder der ike har fulgt op på påbud de har modtaget af socialtilsynet skal fremgår med rød markering.
    Anbringelsesteder der har fulgt op på påbud fra socialtilsynet skal fremgår med grøn markering
  3. Anbringelsesteder skal via tilbudsportalen angive hvilket fagligt personale der p.t. er ansat så forældre/børn/unge, socialrådgivere/sagsbehandlere kan se det direkte. Så kan man/k undgå at anbringe børn/unge steder hvor man/k ikke vil ofre midler på at ansætte fagligt uddannet personale

DET SKAL FREMGÅ SOM OVERSKRIFTER I TILBUDSPORTALEN: KRITIKPUNKTER OG OPFØLGNING

Det skal fremgå i toppen af tilsynsrapporterne der ligger som undermenupunkt til de enkelte anbringelsessteder o.l. Og det skal fremgår klart hvad socialtilsynet har tænkt sig at gøre når der er givet et påbud til stedet og hvornår socialtilsynet følger op. Opfølgningen skal både bestå af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg

DET GØRES ULOVLIGT AT DRIVE ANBRINGELSESTEDER FOR BØRN/UNGE

Hvor man/k ikke vil ofre midler på at ansætte fagligt uddannet og kompetent personale – men gerne vil tjene millioner af kroner på børn/unge. Det sker via fremsættelse og vedtagelse af lovforslag i Folketinget.

SOCIALRÅDGIVERE I DANMARK SKAL AUTORISERES

Det vil svære med til at sikre borgerens retssikkerhed at borgerne ved at socialrådgivere i Danmark der gentagne gange ikke overholder gældende love/regler kan miste deres autorisation.
Det kan ske via fremsættelse af lovforslag i Folketinget – på den måde bliver Dansk socialrådgiverforening/Danske socialrådgivere tvunget til at skulle være autoriserede.
Autorisationen kan mistes, – skal kunne generhverves og i helt specielle tilfælde som f.eks vold/overgreb på børn/unge kunne mistes for livstid.

TILSYN – SOCIALTILSYN SKAL FJERNES HELT FRA LANDETS KOMMUNER

Landets kommuner skal ikke stå for opgave med at udføre social tilsyn (det driftsorienterede tilsyn).
Det er en statslig opgave der skal løses af staten – der så kan oprette 5 regionale klynger.

SAGSBEHANDLERE ANSAT I KOMMUNALE FORVALTNINGER SKAL GENNEMGÅ JURA-KURSUS

Som det er nu kan alle uden videre blive ansat som sagsbehandlere i landets 98 kommuner, alle kan uden videre kalde sig selv for socialrådgivere, og i de kommunale kontrolgrupper ansætter man/k også gerne tidligere speditøransatte, tidligere klinikassistenter o.l.
Det skal stoppes og det kan ske ved at alle der skal ansættes som sagsbehandlere i landets 98 kommuner skal gennemgå og består et grundlæggende forvaltningskursus med fokus på borgernes retssikkerhed, gældende forvaltningsprincipper og uskrevne grundsætninger.

DER SKAL UDFØRES FLERE UANMELDTE TILSYN MED ANBRINGELSESSTEDER FOR BØRN/UNGE

Og det skal ikke accepteres at anbringelsesstederne får tid eller i det hele taget sørger for at de anbragte børn/unge bliver fjernet af personalet på anbringelsesstedet før tilsynet ankommer til stedet.

Det er dokumenteret at der er anbringelsessteder hvor man/k sørger for at anbragte børn/unge køres væk i biler hvor de så skal ud og flække brænde hos ansatte på anbringelsesstedet (virkelig case – J.f. TV2 dokumentaren Nødråb fra børnehjemmet).

GÆLDENDE LOV ER AT ALLE MAGTANVENDELSER SKAL INDBERETTES

Det “glemmer” man/k så ofte at gøre fra anbringelsstederne, og der er anbringelsesteder hvor magtanvendelse er blevet en integrereret del af kulturen på stedet. De steder skal lukkes.
Der skal meget mere fokus på magtanvendelse og anmeldelser af magtanvendelser.
Bødestraffe for manglende indberetning af magtanvendelser kan indføres – så kan det være at de vågner op. Og det er jo at spille fagligt fallit at man/k som voksen skal ud i magtanvendelse for de anbragte børn/unge netop skulle være i sikkerhed på anbringelsestederne der modtager op til 1.000.000 – 1.500.000 Kr om året på at skulle løse opgaven.

ER LANDETS KOMMUNER SELV KOMPETENTE TIL AT DRIVE ANBRINGELSESSTEDER FOR BØRN/UNGE – EKSEMPEL NEXUS

Tidligere ansat på Nexus: Hashrygning fik ingen konsekvenser

“DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Nexus’ leder xxx og Københavns Kommune, som ejer stedet, men det har ikke været muligt. Københavns Kommune ønsker ikke at kommentere den aktuelle sag, men socialborgmester fra Enhedslisten, Mikkel Warming, har tidligere udtalt, at Nexus gør et godt stykke arbejde.

Han blev sendt til Caribien af kommunen og kom hjem med misbrug og narkogæld:

Ikast-Brande Kommune valgte i efteråret 2016 at sende den unge dreng til Frederikssund på Sjælland, hvor han dagen efter sin 14-års fødselsdag flyttede ind på døgninstitutionen Nexus.

Her skulle han blandt andre bo sammen med meget kriminelle 16-18-årige fra københavnske indvandrerbander.

– Det var rimeligt barskt at komme hen til, for de havde nogle andre måder, de gjorde tingene på.

Ifølge Johnas Søndergaard Flarup var stoffer en del af hverdagen på Nexus, og det udviklede det sig hurtigt til et alvorligt misbrug med hash, kokain, amfetamin og MDMA.

– Pædagogerne kom ind, mens man sad og røg. Det gjorde de sgu ikke noget ved. De sagde bare: “Jeg har ikke set noget” og lukkede døren igen. Og så var der andre, der ikke havde noget imod selv at tage nogle hiv på jointen. Det var satme vildt.

TV2 indlæg om Nexus

TV2 NEXUS

Fra tilbudsportalen om Nexus

Nexus – Frederikssund

IMPLEMENTERES DISSE FORSLAG VIL DET MEDFØRE EN SIKRING AF RETSTILSTANDEN FOR

Børn, unge, forældre, pårørende, familienetværket, socialrådgivere & sagsbehandlere

PS: VIL FOLKETINGETS PARTIER IKKE ARBEJDE FOR EN GENEREL AUTORISATION AF SOCIALRÅDGIVERE I DANMARK

Så bør det minimum ske for alle socialrådgivere ansat i de kommmunale børne/familieafdelinger hvor der i øvrigt også er store udfordringer med kønsligestillingen vedr. personalesammensætningen (der er kommunale børne/familieafdelinger hvor der er ansat mellem 90-98% kvinder)