Tag Archives: ugyldig

23sep/21
mand læser kort i natur

Undtagelser fra partshøringsreglerne – Vejledning til Forvaltningsloven

Kilde: VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Vejledning til Forvaltningsloven Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk UNDTAGELSER FRA PARTSHØRINGSREGLERNE SÆRLIGE UNDTAGELSER EFTER § 19 STK. 2. 111. I forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 1-6, er derRead More…

23jan/21
Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Regler om partshøring – Vejledning om forvaltningsloven VEJ nr 11740

VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet – Vejledning om forvaltningsloven VI. REGLERNE OM PARTSHØRING PKT.105-125 105. Indførelsen af regler om partshøring på myndighedens initiativ har til formål at sikre, at den, derRead More…

31dec/20
mand læser kort i natur

Retsvirkningerne af at partshøring er undladt

Kilde:VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet – Vejledning om forvaltningsloven Fremhævninger: Aktivsocialrådgiver.dk 121. Undladelse af partshøring på myndighedens initiativ eller efter partens begæring vil – hvor myndigheden har haft pligt til atRead More…

30dec/20

Retsvirkningerne af uberettiget afslag på aktindsigt

VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet – Vejledning om forvaltningsloven Fremhævninger: Aktivsocialrådgiver.dk 104. Uberettiget afslag på en begæring om aktindsigt, der fremsættes før, sagen er afgjort, vil efter omstændighederne kunne føre til,Read More…