Tag Archives: rehabiliteringsteamet

14nov/22
Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

Ankestyrelsens principafgørelse Principafgørelse 7-19 om sygedagpenge: Forlængelse,behandling i rehabiliteringsteam. Dom Højesteret

KEN nr 9149 af 28/02/2019 Social- og Indenrigsministeriet Fremhævninger: AktivSocialrådgiver.dk Principafgørelsen fastslår Højesterets dom Kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden efter revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, er opfyldt.Read More…

05mar/22
mand læser kort i natur

Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, seniorpension m.v.

Kilde: BEK nr 2236 af 29/12/2020 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, seniorpension m.v. I medfør af § 17, stk. 1 og 2, i lovRead More…