Tag Archives: opgaver

11mar/21

Videoguide: – Hvad er en lovbekendtgørelse? Find forarbejder m.m.

Kilde: Folketingets hjemmeside https://www.ft.dk/da/ofte-stillede-spoergsmaal/lov_hvad-er-en-lovbekendtgoerelse En lovbekendtgørelse er en administrativ sammenskrivning af en oprindelig hovedlov og de efterfølgende ændringslove. Mange af de lovforslag, som Folketinget vedtager, er ændringer af eksisterende love. Hvis enRead More…

23jan/21

Beskyttet: Klage over faktisk forvaltningsvirksomhed – Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.