Tag Archives: myndighedsvenlige

26feb/23
Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

Ankestyrelsen tillader serviceforringelser for ældre borgere

Kilde: Nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn februar 2023 Sektorlovgivningen Reducering af personlig og praktisk hjælp på grund af personalemangel Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse om, at Haderslev Kommune muligvis reducerede eller aflysteRead More…

24jul/22
Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

Lovhjemler for ankestyrelsen og hvorfor de er så myndighedsvenlige..?

Kilde: LBK nr 265 af 25/02/2022 Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Kapitel 9 – Ankestyrelsen § 50. Ankestyrelsen er klageinstans for administrative afgørelser, iRead More…

05sep/21
mand læser kort i natur

Bekendtgørelse om andre aktører

Kilde: BEK nr 1183 af 25/11/2019 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om andre aktører I medfør af § 17 b og § 18 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelseRead More…