Tag Archives: klagemuligheder

22dec/22
Jobnet.dk - Statens IT-løsning til ledige borgere - mellem 15-20 år bagude og anvendes udelukkende til kontrol og overvågning af ledige borgere i DK

Om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og jobnet.dk

Citat fra https://star.dk/om-styrelsen/ tilgået d.22/12-2022 Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skaber grundlag forRead More…

19apr/22
mand læser kort i natur

Index: Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

Kilde: Retsinformation Link: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9142 VEJ nr 9142 af 26/02/2019 Børne- og Socialministeriet Lovgivning forskriften vedrører: LBK nr 798 af 07/08/2019 Ændrer i/ophæver:VEJ nr 9007 af 07/01/2014 Vejledning om indsatser og særlig støtteRead More…

17dec/20
Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand – Klagefrister og klagemuligheder m.m.

Citat fra hjemmesiden: https://www.ombudsmanden.dk/klag/inden_du_klager/klagefrist/ (Mine fremhævelser) KLAGEFRIST “Du kan klage til ombudsmanden, indtil et år efter den afgørelse eller begivenhed du vil klage over. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du harRead More…