Tag Archives: jobcenter

09nov/21
Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

Afgørelse Ligestillingsnævnet: Manglende mulighed for at bruge jobcenters computere på grund af ordblindhed

Kilde: Ligestillingsnævnets hjemmeside https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet/nyheder-fra-ligebehandlingsnaevnet/lbn/nyheder-2019/nyhedsbrev-fra-ligebehandlingsnaevnet-september-2019 Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk Citat: Manglende mulighed for at bruge jobcenters computere på grund af ordblindhed En jobsøgende borger klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, atRead More…

21sep/21
Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmulighederne

Kilde: LBK nr 241 af 12/02/2021 Beskæftigelsesministeriet Fremhævninger: Aktiv socialrådgiver Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik HUSK NU LIGE AT DET DER KOMMUNEN DER HAR BÅDE RÅDGIVNINGS- OG VEJLEDNINGSFORPLIGTIGELSEN Og at FØRRead More…

28apr/21
Kvinder, kvinder,kvinder - Danske sociarådgivere udsat for kønsbias

Skift sagsbehandler – hvis samarbejdet ikke fungerer

GÅR DET IKKE MED DEN KOMMUNALE SAGSBEHANDLER..? Hvis du som borger oplever at samarbejdet mellem dig og den kommunale sagsbehandler ikke fungerer har du muligheden for at anmode om at få tildeltRead More…

23mar/21
Materialer Aktiv socialrådgiver

Ledig indkaldt til samtale med jobcenter eller A-kassen – Rettigheder under corona

HVAD ER DINE RETTIGHEDER UNDER CORONA-PANDEMIEN Kan du som ledig/arbejdsløse sige nej til en videosamtale med konsulent fra det kommunale jobcenter eller med en konsulent fra din A-kasse: SVARET ER JA OGRead More…

23jan/21

Tilmelding af jobsøgende i jobcentre joblog m.v. – Lov om aktiv beskæftigelsesindsats LAB Kap.5

Kilde: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats LAB Kap.5 Tilmelding af jobsøgende i jobcentre, joblog m.v. LOV nr 548 af 07/05/2019 Beskæftigelsesministeriet Fremhævninger: Aktivsocialrådgiver.dk § 19. En person kan registrere sig som jobsøgende iRead More…

22jan/21
Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Måltal i jobcenteret – Ankestyrelsen vurderer ikke i strid med lovgivning

Kilde: Det kommunale tilsyn – Ankestyrelsen d.22-12-2020 https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/udtalelse/a44fc22e-baea-4221-8e26-6d3c977e681d Måltal i jobcenteret Favrskov Kommune havde fastsat måltal på beskæftigelsesområdet Ankestyrelsen vurderede på baggrund af en udtalelse fra kommunen, at det ikke var iRead More…