Tag Archives: forvaltningslov

06nov/21
Aktindsigt - Part i egen sag

Aktindsigt – part i egen sag: Video fra aktivsocialraadgiver.dk

LOVHJEMMEL FOR AKTINDSIGT NÅR DU ER PART I EGEN SAG LBK nr 433 af 22/04/2014 Forvaltningsloven – Justitsministeriet Kapitel 4: Partens aktindsigt Video udarbejdet af Aktivsocialraadgiver.dk – Ophavsret. DU BØR KENDE DINERead More…

06jan/21
Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Forvaltningsloven Kapitel 7 Klagevejledning

LBK nr 433 af 22/04/2014 Forvaltningsloven Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk Klagevejledning Kapitel 7 Klagevejledning § 25: Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning omRead More…

29dec/20

Repræsentation – vejledning til forvaltningsloven

Kilde: VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet Vejledning om forvaltningsloven FREMHÆVNINGER – AKTIVSOCIALRÅDGIVER.DK REPRÆSENTATION 38. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af enRead More…