Tag Archives: 2020

27apr/21
Sociale Danmarkskort - videoinroduktion

Videointroduktion til de sociale Danmarkskort

INDHOLD Hvad er de sociale Danmarkskort? Baggrunden for de sociale Danmarkskort Dokumentation for en retssikkerhed der sejler på 98 forskellige kurser: Samtidigt Forhold du som borger bør være opmærksom på vedr. deRead More…

24mar/21
Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand: Kommune begik alvorlige fejl i sager om hjemgivelse af anbragte børn

Citat fra hjemmesiden for Folketingets ombudsmand d.3/12-2020 3/12-2020: Hvis en kommune vil hjemgive et anbragt barn til forældrene, skal kommunen sikre sig, at det er den rigtige løsning for barnet. Derfor skalRead More…

25feb/21
Fejlafgørelser voksenhandicap 2019 - 46%

Kommunerne sparer penge ved at træffe forkerte og ulovlige afgørelser

Rapport: Retssikkerhed for udsatte borgere Analyse og anbefalinger til nye handlemuligheder for politikere, offentlige myndigheder og NGO’er, der kan styrke retsstillingen for borgere med handicap og sikre en lovlig udmøntning af sociallovgivningen.Read More…

08feb/21
Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Advokatrådet: Handicappede borgeres retssikkerhed skal forbedres

Kilde: Advokatrådet Link: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2020/Advokatraadet%20Handicappede%20borgeres%20retssikkerhed%20skal%20forbedres.aspx Dato:2/6-2020 Citat: En ny rapport fra Advokatrådet peger på, at der mangler retssikkerhed for udsatte borgere med nedsat funktionsevne eller handicap, når de søger kommunen om hjælp. ProblemetRead More…