Tag Archives: §.13

11mar/21

Video-guide: Notatpligten §.13 Lov om offentlighed i forvaltningen

LOVHJEMMEL: LBK nr 145 af 24/02/2020 Justitsministeriet Notatpligt § 13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller påRead More…