Kilde: https://www.avisen.dk/ny-afgoerelse-slaar-fast-slut-med-at-goere-syge-til_451558.aspx
D.2 Juli 2017

Citat:

En afgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at syge borgere skal tilbydes et nyt ressourceforløb og ikke kontanthjælp, hvis de stadigvæk er syge.

Et eksempel på ulovlig praksis

Ressourceforløb blev indført i 2013. Det er et forløb for syge, der skal have afklaret, hvor meget de kan arbejde. Eller om de skal have førtidspension.

Iben Nørup er socialforsker ved Aalborg Universitet. Hun mener, at afgørelsen sender et klart signal til kommunerne.

– Det sætter en ramme for, hvordan man skal fortolke loven og god praksis i kommunerne. Derfor er den også med til at understrege, at man skal tilbydes et nyt ressourceforløb eller tildeles førtidspension, hvis man ikke har forbedret sin tilstand,

siger hun til Avisen.dk

Kommunen: “Vi lærer af det”

Arbejdsmarkeds- og Borgerservicechef i Fredericia Kommune og chef for Fredericia jobcenter Dennis Mølgaard Hansen skriver i en mail til Avisen.dk, at man ser frem til at se den kommende principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Kan være alvorligt

Det kan have store konsekvenser at rykke fra ressourceforløbsydelse over på kontanthjælp.

En ressourceforløbsydelse og en kontanthjælpsydelse er nogenlunde den samme, men med sidstnævnte træder regler som kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og gensidig forsørgerpligt i kraft, ligesom man er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

– Derfor kan det få omfattende økonomiske konsekvenser at komme på kontanthjælp i stedet for at få tildelt et ressourceforløb,

siger Iben Nørup.

Ikke den eneste

Privat socialrådgiver Ricky Magnussen mener, at mange mennesker har penge til gode uden at være klare over det.

– Jeg kender en stor gruppe borgere, der har oplevet en større reduktion i deres økonomiske råderum, da de er blevet sat tilbage på kontanthjælp efter et ressourceforløb.
Derfor håber jeg, at kommuner, der har haft den her praksis indtil nu, retter ind og kontakter de berørte borgere,

siger Ricky Magnussen.

Ifølge Iben Nørup, der forsker i blandt andet kontanthjælp og førtidspension, er det løbende omkring syv til otte procent af borgerne, der kommer på kontanthjælp efter endt ressourceforløb.

Oveni er det ca. 10 procent, der kommer på kontanthjælp, men ikke har ret til den, for eksempel fordi de ejer egen bolig eller har en ægtefælle, som arbejder. De registreres som ”uden ydelse” – altså selvforsørgende.

Nogle af dem er muligvis blevet raske og arbejdsdygtige, forklarer hun.

– Men efter min vurdering er det optimistisk, at så mange af dem, der i første omgang har opfyldt kriterierne til ressourceforløb, er blevet raske nok til kontanthjælp.
Det kræver nemlig voldsomt udfordrende helbredsproblemer at få tildelt sådan et forløb. Og en stor del af den gruppe ville være blevet tildelt førtidspension før reformen i 2013,

siger Iben Nørup.

Dorthe Frimann venter nu på, at kommunen tildeler hende et nyt forløb. Hun håber, at afgørelsen kan få betydning for mange andre syge borgere.

– Den kan minde dem om deres rettigheder og give dem mod på at klage,

siger Dorthe Frimann.