mand læser kort i natur

Kilde: Kort fortalt Indsatsen over for langvarigt ledige. Nov 2022.
Hent publikationerne

Beretningen handler om, hvorvidt langvarigt ledige får en beskæftigelsesindsats, så de kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet har understøttet, at langvarigt ledige får en aktiv beskæftigelsesindsats med en klar retning.

Rigsrevisionen vurderer, at Beskæftigelsesministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet, at kommunerne giver de langvarigt ledige en aktiv beskæftigelsesindsats med en klar retning. Konsekvensen er, at der er risiko for, at langvarigt ledige ikke kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2021.

Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Citat:

Konklusion

Beskæftigelsesministeriet har ikke i tilstrækkelig grad understøttet, at kommunerne giver de langvarigt ledige en aktiv beskæftigelsesindsats med en klar retning. Konsekvensen er, at der er risiko for, at langvarigt ledige ikke kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Statsrevisorerne udtaler

”Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet og kommunerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at indsatsen over for langvarigt ledige lever op til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Ikke alle langvarigt ledige har således fået de lovpligtige samtaler, tilbud og job- eller uddannelsesmål”.

(Her får beskæftigelsesministeret og beskæftigelsesministeren (tidligere – Red) omfattende kritik af toppen af systemet. Statsrevisorerne har tidligere udtalt kritik af at ankestyrelsen IKKE overholdt de fastsatte sagsbehandlingsfrister gennem 16 år – JA du læste rigtigt. 16 År – Red

Væsentligste resultater af undersøgelsen
 • 16 % af de jobparate langvarigt ledige og 31 % af de aktivitetsparate langvarigt ledige fik ikke de lovpligtige samtaler inden for de første 6 måneder af deres ledighedsforløb,
  mens henholdsvis 19 % af de jobparate langvarigt ledige og 31 % de aktivitetsparate langvarigt ledige ikke fik det lovpligtige tilbud inden for de første 6 måneder af deres ledighedsperiode.
 • 16 % af de jobparate langvarigt ledige og 52 % af de aktivitetsparate langvarigt ledige har ikke et klart job- el
  ler uddannelsesmål, hvilket de skal have ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • 15 % af de aktivitetsparate langvarigt ledige og 4 % af de jobparate langvarigt ledige har haft et ledighedsfor-
  løb med perioder på mindst 6 måneder uden samtaler.
 • Beskæftigelsesministeriet har en grundig monitorering af, om kommunerne har givet de lovpligtige samtaler og tilbud til jobparate og langvarigt ledige i de første 6 måneder af ledighedsperioden. Monitoreringen af job-
  parate og aktivitetsparate ledige i langvarige forløb over 12 måneder er imidlertid mere summarisk.
 • Beskæftigelsesministeriet har ikke en monitorering af om kommunerne bruger de redskaber, som er med til
  at give beskæftigelsesindsatsen en klar retning, fx jobmål og uddannelsesmål.
LINKLISTE JEG HAR UDARBEJDET
Produkt Kommunale praksisser 2020-2015

Linksamling kommunale praksisser

Der netop har fokus på: Kommunale udviste handlingspraksisser, førtidspensionssager (hvor borgerne dør FØR de får tildelt den nødvendige førtidspension – Red) Slaget om Lærkebej (“Job”center i KBH.K – Red), massive retstab for borgerne, og helt vanvittige eksempler på hvad syge borgere udsættes for at systemet der er sat i verden for at skulle hjælpe og rådgive/vejlede langtidsledige borgere men som i virkeligheden gær det stik modsatte: Trækker sagerne i langdrag grundet refusionsordninger fra staten.

LISTEN INDEHOLDER 183 LINKS MED AKTIVERINGSSAGER
I kronlogisk rækkefølge med kort beskrivelse og link til historierne.
Datasættet er : 2015-2020.