Jobnet.dk - Statens IT-løsning til ledige borgere - mellem 15-20 år bagude og anvendes udelukkende til kontrol og overvågning af ledige borgere i DK

Citat fra https://star.dk/om-styrelsen/ tilgået d.22/12-2022
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skaber grundlag for en effektiv arbejdsmarkedspolitik, til gavn for borgere og virksomheder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen trådte i kraft 1. januar 2014 og erstatter de to tidligere styrelser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Styrelsen består af 13 kontorer – inklusive tre regionale arbejdsmarkedskontorer. Styrelsen er ansvarlig for Workindenmark-centret og Specialfunktionen Job og Handicap.

CITAT SLUT

STAR OG JOBNET

Citat fra siden https://info.jobnet.dk/om-jobnet/

“Om Jobnet

Jobnet er et tilbud til alle jobsøgende. Her kan man finde værktøjer, der understøtter jobsøgning og dialogen med jobcentre og a-kasser.

Jobnet er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

STAR har ansvaret for den daglige drift og udvikling af Jobnet.