Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

DET ER NU FLERE GANGE FREMGÅET AF DOKUMENTAREN NØDRÅB FRA BØRNEHJEMMET

At det tilsyn der udføres af de forskellige socialtilsyn ikke virker – de beskytter ikke de anbragte børn og unge.

JEG HAR TIDLIGERE REAGERET PÅ DOKUMENTAREN NØDRÅB FRA BØRNEHJEMMET

Læs dette indlæg. Og jeg har kontaktet TV2 og journalist bag programmet Nødråb fra børnehjemmet uden at blive kontaktet tilbage. Og udvekslet viden med forening for tidligere anbragte børn/unge…

Se dokumentarene Nødråb fra børnehjemmet hvor det b.la andet fremgår at (citat):
Børn og unge blev læsset i bil og kørt væk, når tilsyn kom på besøg

TV 2 har også kontaktet de tre øvrige af landets i alt fem socialtilsyn, men de ønsker ikke at stille op til interview.

SOCIALRÅDGIVERE I BØRNE/FAMILIEAFDELINGER SKAL BRUGE TILBUDSPORTALEN

Hvor alle social tilbud skal optræde – det fremgår af lov !

DET ER BARE ET GLANSBILLEDE DER TEGNES I TILBUDSPORTALEN

For med den tilsynsmodel man/k har valgt i Danmark så fremgår påbud IKKE DIREKTE af tilsynsportalen.
Socialtilsynet udgiver ikke offentlige rapporter med påbud…
Godt nok fremgår påbud af tilbudsportalen men der følges ikke op på dem og der er ingen advarsler imod steder der ikke overholder de af socialtilsynet givne påbud i tilbudsportalen så forældre og børn/unge kan se dem.
Og tilsynsrapporter skal mig bekendt også ligge på stedernes hjemmesider (jeg retter nu blikket imod tilsynet – socialtilsynet og den gældende lovgivning).

SE HVOR FINT SOCIALTILSYNET BESKRIVER NEXUS – DER NETOP HAR VÆRET OMTALT I NØDRÅB FRA BØRNEHJEMMET

ALLE MAGTANVENDELSER SKAL ANMELDES – DET ER GÆLDENDE LOV!

Det “Glemmer” man/k så at indberette fra de steder hvor der ofte foregår magtanvendelser – (ikke guiding)

Og at anbringelsessteder ikke vil ofre penge på at ansætte fagligt uddannet personale er ikke en undskyldning for noget som helst. Jeg holder fremover skarpt øje med anbringelsessteder for børn/unge.

ER DU ANBRAGT BARN/UNG DER ER ELLER HAR VÆRET UDSAT FOR OVERGREB PÅ ANBRINGELSESSTED?

Kontakt mig og jeg tager straks affære og melder stedet til politiet.

JEG ER IKKE ANSAT I EN KOMMUNE – JEG ER PRIVAT SOCIALRÅDGIVER:

Med speciale i netop børn/unge/familier…

SOCIALTILSYN DER IKKE GIVER PÅBUD…OG EFTERFØLGENDE KONTROLLERE OM DE OVERHOLDES FREMADRETTET

Svarer til at politiet ikke uddeler fartbøder.

DET TYDER PÅ AT SOCIALTILSYN TAGER MERE HENSYN TIL LANDETS KOMMUNER OG ANBRINGELSESSTEDERNE DER TJENER MILLIONER KRONER

End de tager hensyn til de anbragte børn/unge der har brug for hjælp, sikkerhed og anerkendelse.
En model hvor der tages økonomiske hensyn til de steder der tjener millioner af kroner på at huse anbragte børne & unge… Som ikke synes at de har råd til at ansætte fagligt uddannet personale…

<

h4>JEG TAGER SOM SOCIALRÅDGIVER MINE PROFESSIONSVÆRDIER ALVORLIGT
Jeg er i henhold til etisk kodex fra International Foundation of social workers forpligtiget til at handle når jeg som socialarbejder oplever uretfærdigheder og skal være advokat for borgere i socialt udsatte positioner.

Det kniber ret meget for Danske socialrådgivere at de tager deres egne professionsværdier alvorligt – for mange af dem tør slet ikke udtale sig og kender ikke deres rettigheder vedr. ytringsfrihed…!!