KONTAKT MIG VEDR. ORDINÆRT ARBEJDE

Er du/i seriøse i jeres henvendelse så får i adgang til mit online C.V. og udtalelse fra min praktikvejleder fra Odsherred kommune og jeg svarer selvfølgelig tilbage hurtigst muligt…

KONTAKT MIG

Jeg kan begynde med kort varsel – hvis i er de rigtige for mig og jeg for jer.

UDDANNET: SOCIALRÅDGIVER – PROJEKTLEDER – IT-FORMIDLER – SSH

This slideshow requires JavaScript.

 • Socialrådgiver med faglig specialisering indenfor det specialiserede område 3.5 år
  Jeg var i myndighedspraktik i Odsherred kommunes børne/familieafdeling og kom ud af praktikperioden med højeste mulige karakter
 • Projektleder fra projektlederuddannelsen Kaospiloterne Hold 1 Århus 2.5 år.
  Praktikophold i Fryshuset i Stockholm – Nordens største al-aktivitetshus
 • IT-formidler: Kursusforløb på ca 8 Måneder: Først under Høje Tåstrup Dataskole og da de gik konkurs – Dansk systempartner: Fokus på brugervenligt webdesign, grafik, HTML og SEO. Praktik på Holbæk seminarium hvor jeg udviklede online tilmelding til IT-kursus, ny hjemmesider til biblioteket m.m.
 • SSH – Social- og sundhedshjælper: Med 2 års praksiserfaringer fra ældreboliger i Holbæk kommune og som vikar/afløser på Fjordstjernen Holbæk

P.T. ARBEJDER JEG SOM

Privat socialrådgiver der har opbygget Danmarks største hjemmeside for private socialrådgivere.

DET VIL JEG ARBEJDE MED

 • Børne/familieområdet – Helst i en NGO:
  Mit fokus er uanset hvad på barnets tarv og at retssikkerheden overholdes.
 • Som borgerrådgiver eller borgerrådgiver-medarbejder
 • Hjemmesider og Internetformidling/videndeling: Jeg har 22 års IT-erfaringer. Se mine IT-referencer her
  Jeg kan dokumentere globale og nationale topplaceringer i søgemaskiner (SEO) gennem mange år
 • NGO’s der arbejder med og for borgere i socialt udsatte positioner:
  Kirkens Korshær (hvis i dropper jeres forestilling om at man/k kun kan være et ordentligt menneske hvis man/k er medlem af den Danske folkekirke) Kofoeds skole o.l.
 • Underviser i jobsøgning via digitale medier for 2-aktører der ser de ledige borgerne som en gruppe mennesker de er sat i verden og modtager betaling for at hjælpe (og ikke det modsatte)
 • Interesseorganisationer der arbejder for f.eks rettigheder for handicappede og funktionsnedsatte borgere, socialøkonomiske virksomheder (men ikke afklaring af erhvervsevne og de såkaldte ressourceforløb ) Jeg har tidligere udbudt Danmarks største onlinekursus om digital jobsøgning og gratis digitale medier
 • Rettighedsformidling: Jeg kan arbejde med alle former for digital kommunikation og videndeling – det har jeg bevist i 22 år nu og internettet er min primære reference
 • IT-Underviser for produktionsskoler, oplysningsforbund: Jeg har IT-undervisningserfaringer
 • Politisk konsulent og socialrådgiver for organisationer f.eks Dansk Handicaporganisation o.l.
 • DPO for organisationer/firmaer: Jeg HAR fået jobindex.dk, FTFA, Odsherred kommune, Holbæk kommune og socialtilsyn Øst til at overholde den gældende cookie-bekendttgørelsen
 • Forstander for højskole
 • Projektleder for socialøkonomiske virksomheder, projekter o.l.
 • Organisationer for krigsveteraner med Ptsd o.l.: Jeg vil ikke være med til den diskurs om at staten gør alt hvad de kan for skadede krigsveteraner
 • Socialrådgiver tilknyttet undervisningssteder/skoler/opholdssteder/plejehjem
 • Undervisnings, udviklings- og konsulentforløb for borgere, elever, pårørende o.l.
 • Digital formidling i alle former: 20 års praktiske erfaringer incl. Danmarks største onlinekurser på Dansk om Googleprodukter, Epublish, Blogger og Picasa 3.9, infografik, præsentationer, undervisningsmaterialer, PDF, dokumenter og skabeloner. Jeg var en af de største enkeltstående bidragsydere af gratis skabeloner til Google præsentationer på globalt plan. Dokumentation for globale og nationale topplaceringer i Google gennem mange år
 • DPO for organisationer. Mit GDPR Kendskab svarer til en DPO.
 • Webmaster for organisationer: Ikke partipolitiske organisationer
 • Organisationer for mænd
 • Organisationer for unge
 • Seniorkonsulent-stillinger
 • Politisk konsulent og kommentator (jeg har briller og erfaringerne til det 🙂
 • Socialrådgiver på Være- og opholdsteder for borgere i socialt positioner, samt anbringelsessteder for anbragte børn/unge

GALLERI MED MINE REFERENCER

“Se mine IT-referencer

FAKTA OM MIG

JEG HAR TIDLIGERE VÆRET:
 • Certificeret Google online professional og Youtube-partner
 • Formand for bestyrelsen på det daværende medborgerhus Elværket i Holbæk
 • Været projektleder for et “deltagerstyret aktiveringsprojekt for vanskeligt aktiverbare unge enlige mødre” “Skønne kvinder” i Holbæk hvor jeg stod for den daglige projektledelse, undervisning/formidling, fremmødeprotokol, “Bliv chef for dit eget liv”, ekskursioner og den afsluttende projektevaluering, samt formidling af mulige støttemuligheder for byens projektaktører o.l..
 • Været ansat i Holbæk kommune hvor jeg stod for formidling af støttemuligheder til byens projektaktører, evaluering af den daværende frivilligordning, afholdt samtaler med borgere og var udviklingsmedarbejder.
  Jeg tegnede også et stort arbejdsbord der blev produceret – som kunne hæve/sænkes og vinkles
 • IT-underviser for: LOF Kalundborg, AOF Roskilde, AOF Høje Tåstrup, værested for voksne med funktionsnedsættelser i Kalundborg.
  Dansk metal (LO), medicinalfirma og private. Jeg udarbejder egne IT-undervisningsmaterialer som PDF, hjemmesider, blogindlæg, infografik og videoer (med Danske undertekster)
 • Stifter af en blog om sociologi, socialrådgiveruddannelsen, socialjura, oplysningsfilosoffer (Før-Sokratikere, Sokratikere og tænkere), gældende love/regler m.m. 1140 Indlæg:
  – Kun jeg har adgang.
 • Medlem af bestyrelsen i andelsboligforening
 • Medlem af afdelingsbestyrelsen i almennyttig boligforening
 • Opstillet til 3 kommunalvalg for egne lokallister hvor jeg stod for alt selv – ene mand kun støtte af min kone
 • Ophavsmand til oprettelsen af de største onlinekurser om Google-produkter på Dansk via mit daværende webdomæne 3Wave.dk hvor jeg havde globale og nationale topplaceringer (er dokumenteret via min Youtube-kanal og screendumps gennem mange år)
 • Meget aktiv på Facebook med opslag om borgernes retssikkerhed i diverse grupper:
  Det er jeg ikke længere – da jeg ikke vil støtte Facebook
 • Stifter af foreningen “Aktive Aktiverede i Holbæk kommune” AAH
 • Aktiv i foreningen Landsforeningen af arbejdsledige LA
 • White Hat SEO specialist nok til at jeg kan give hvem som helst baghjul i søgemaskiner hvis jeg arbejder dedikeret og længe nok for det
 • Meget aktiv vedr. vidensdeling for socialrådgiverstuderende via blog og Facebook: Først for eget hold, så incl. “søsterholdet” så for hele campus på Absalon Roskilde og derefter nationalt
I min fritid arbejder jeg med:
 • Vidensdeling og udarbejdelse af indlæg på hjemmesider, infografik, socialjura-formidling o.l.
 • Videoer og formidling om borgernes retssikkerhed når de møder den kommunale forvaltning
 • Drift af egen internetportal hvor jeg for egen regning markedsfører og synliggør en hel region: Markedsføring og synliggørelse. Det er kun Wikipedia der ligger foran min internetportal i søgeresultaterne. WordPress CMS, SEO, grafik, videoer, collager, Google-kort, maritim formidling ect. 331.000 besøg og nationale topplaceringer. Video 1 | Video 2 |
 • Jeg er fungerende webmaster for mange hjemmesider: Alle baseret på Open Source CMS WordPress
 • Retssikkerhed for borgere i socialt udsatte positioner hvor jeg b.la udarbejder egne undervisningsvideoer og infografik om uskrevne/skrevne retsgarantier, aktindsigt, partshøring, bisidder, notat- og journaliseringspligt
 • At læse principafgørelser fra ankestyrelsen, vejledninger til love, love, nyheder fra det kommunale tilsyn under ankestyrelsen, FOU, fra DUKH, SUS o.l

JEG HAR 22 ÅRS ERFARINGER MED AT ARBEJDE MED DIGITAL FORMIDLING OG UDARBEJDELSE AF UNDERVISNINGSMATERIALER M.M.

Mine egne grafiske gengivelser af modeller og guider til § i love er underlagt Lov om ophavsret.
Jeg er den Dansker der har udgivet flest maritime indlæg gennem årene som webmaster for:
Holbæk bådelaug | S/F Mellemfortet | Isefjorden.com |

MINE LOVSPECIALER ER

 • Lov om social service (serviceloven)
 • Lov om retssikkerhed og administration indenfor det sociale område (Retssikkerhedsloven)
 • Lov om Forvaltning (Forvaltningsloven)
 • Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
 • Lov om ligestilling (Ligestillingsloven)
 • Lov om forskelsbehandling (forskelsbehandlingsloven)
 • Internationale konventioner: Handicapkonventionen, Menneskerettighedskonventionen
 • GDPR og cookiebekendtgørelsen (har sat store aktører og kommuner juridisk på plads vedr. cookiebekendtgørelsen)
KONTAKT MIG

Og skriv tydeligt hvilket job det handler om, – i hvilken organisation, organisationens hjemmeside, arbejdstider og løn.

GEOGRAFISK OMRÅDE

Odsherred | Kalundborg | Holbæk | Ringsted| Roskilde | Lejre | Hvalsø | Tåstrup/Høje Tåstrup |
København = Kun hvis der er tale om en stilling på mellem 27-30 timer grundet transporttiden til/fra København.

MINIMUM ANTAL TIMER

Pr Uge = 30.