Socialindex - en vision om en samlet oversigt af sociale organisationer og hjælpetilbud i Danmark

SOCIALINDEX.DK - EN VISION OM EN SAMLET OVERSIGT

JEG HAR NU ARBEJDET GRATIS NOK I MIT LIV OG HAR STADIG VISIONER INDENFOR DET SOCIALE OMRÅDE

Mand og globeDerfor er jeg nu gået i gang med oprettelsen af et egentligt socialindex der skal være en national oversigt af sociale organisationer og hjælpetilbud indenfor en lang række kategorier.

"Jeg har udgivet 1000-vis af indlæg på sociale medier og flere 1000 indlæg på blogs, flere 100 videoer, tweets på Twitter for at udføre videndeling - gratis . Den tid er ovre nu og jeg arbejder ikke længere gratis for organisationer".

DET BLIVER SÅDAN AT ORGANISATIONER OG HJÆLPETILBUD SKAL BETALE FOR AT KOMME MED I SOCIALINDEX

Jeg yder en service og stiller en service til rådighed.

SOCIALINDEX BLIVER EN NATIONAL LINKSAMLING

Og dem der vil være med i socialindex skal selv udfylde oplysninger om organisationen eller hjælpetilbuddet, skal selv angive kontaktpersoner og kontaktinformationer, og skal selv kontakte socialindex.dk hvis der er sket ændringer der skal rettes på socialindex.dk.

STORE SKULDRER BÆRER MERE LÆS END SMALLE - PRISER EFTER STØRRELSE

Store nationale organisationer skal betale mere end små foreninger - det kalder jeg for klassebevidsthed og en social tilgang til priser.
Red Barnet, Kirkens Korshær, Røde Kors o.l nationale organisationer skal betale mere end de helt små foreninger.

JEG VENDER TILBAGE MED MERE INFORMATION OM SOCIALINDEX.DK

Domænet er allerede oprettet. Hvis det bliver nødvendigt at søge offentlig støtte og danne en forening så gør jeg det.

UDGIFTER FORBUNDET MED DRIFTEN AF SOCIALINDEX.DK

Kan blive dækket af sponsorer og organisationer der køber annoncepladser og profilsider hvor der er flere oplysninger end i link-oversigten.

 

VISIONEN - ET NATIONALT INDEX FOR HJÆLPE- OG SOCIALE ORGANISATIONER

Som det er på nuværende tidspunkt findes der ingen national samling af alle sociale organisationer og hjælpemuligheder for borgere indenfor en lang række kategorier.

VED AT OPRETTET SOCIALINDEX.DK

Bliver det nemt for borgere der har behov for hjælp, vejledning/støtte at finde den relevante organisation på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

NOGEN BØR GØRE NOGET - NOGEN ER MIG

Når man/k mener at \"nogen\" bør gøre noget så kan det jo være en mulighed at man/k selv skal gøre det og ikke vente på at andre gør det.

DOMÆNET SOCIALINDEX.DK ER KØBT

Var det ikke det kunne du ikke læse dette nu - jeg overleverer ikke min ide til andre.

ALLE TILMELDTE ORGANISATIONER BLIVER SAT PÅ ET GOOGLE-KORT

Så borgere og brugere hurtigt kan se hvilke sociale organisationer og hjælpetilbud der findes i deres region.

NAVNET INDEX ER IKKE TILFÆLDIGT VALGT

Alle startsider på hjemmesider hedder...index og index betyder en indholdsfortegnelse.

INGEN TILKNYTNING TIL ORGANISATIONER ELLER POLITISKE PARTIER

Socialindex.dk bliver et fuldstændigt fritstående initiativ og der kommer ingen magtpersoner med på nogen måde - de har mange andre muligheder for profilering.

METODEN

Organisationer skal selv oprette sig på socialindex.dk og der angive:
Hvem de er, navn, om de er nationale/regionale eller en en organisation på kommuneniveau.
Hvor store/små de er, deres målgrupper og tilbud. Hvem der er kontaktperson, hjemmeside, kontaktinformationer.
Tilmeldte organisationer har selv ansvar for at deres oplysninger holdes opdaterede.

ALLE SKAL INDPLACERES I KATEGORIER

Alle organisationer og hjælpetilbud skal vælge en indplacering i kategorier: Børn/unge/voksne/psykiatri/førtidspension/aktivering/retshjælp o.l.

NATIONALE ORGANISATIONER SKAL BETALE MERE FOR AT KOMME MED

Det kalder jeg så for en solidarisk prispolitik og små lokale foreninger skal kunne være med uden at det bliver en belastning for deres økonomi: Det handler netop om at udbrede kendskabet til de mange lokale foreninger der f.eks arbejder for at forbedre retssikkerheden for aktiverede borgere o.l.

TEKNISK PLATFORM - OPEN SOURCE CMS WORDPRESS

Brugervenligt, tidssvarende og hjemmesiden bliver selvfølgelig responsive så den kan ses på håndholdte internetenheder.

MULIGHED FOR AT NATIONALE ORGANISATIONER TILKØBER PROFILSIDER

Hvor der fremgår mere information om organisationen.

ONLINE BETALING OG ÅRSABONNENTER
UDGIFTERNE TIL DRIFTEN HOLDES NEDE VED AT DER SÆLGES REKLAMEPLADSER

Men det hele skal ikke smøres til med reklamer.