Årets sociale frontkæmper organisation 2022

ER FORENINGEN FOR RETSSIKKERHED

Der var flere egnede kandidater til titlen – en del er fravalgt grundet deres manglende demokratiske tilgang.

Ved dette års udvælgelse af Årets sociale Frontkæmper er der lagt vægt på at man/k står stærkere sammen end alene.Der var ingen store organisationer på massiv statsstøtte med i feltet og ingen private socialrådgivere eller akademikere.

Der er ingen nystartede foreninger fra d.d. til årets udløb der kan nå at komme op på siden af foreningen Forretssikkerhed: Derfor udføres kåringen nu.

  1. For deres hjælp til borgere i socialt udsatte positioner
  2. For deres hjælp til borgere i socialt udsatte positioner kan stævne landets kommuner for ulovlig sagsbehandling
  3. For deres arbejde med at styrke retssikkerheden for borgere med en sag
  4. For deres demokratiske tilgang med synlige vedtægter og referater fra afholdte generalforsamlinger
  5. For deres medlemskabspriser der tillader at økonomisk trængte borgere kan være med og deres ansættelser af borgere i fleksjob

Jobcentrets ofre var i spil til titlen årets sociale frontkæmper men blev fravalgt grundet deres manglende demokratiske tilgang: Det er kun demokratiske foreninger med offentlige vedtægter og referater fra afholdte generalforsamlinger der kan komme i betragtning. Dette demokratiske bedømmelsespunkt var der flere ellers udmærkede initiativer der blev fravalgt på. En mands-styrede organisationer eller “foreninger” er ikke demokratiske.

Kåringen er udført af socialrådgiver/Projektleder og IT-formidler Frank Jensen.
Jeg ved hvilke organisationer/foreninger der arbejder med og for borgernes retssikkerhed i Danmark og er selv en autonom del af “den sociale modstandsbevægelse i Danmark”.

TIDLIGERE ER DER KÅRET FØLGENDE PERSONER SOM ÅRETS SOCIALE FRONTKÆMPERE I DANMARK

2021: Jane Philmann fra foreningen Livoverlov
2020: Whistleblower Bitten Vivi Jensen
2019: Lisbeth Riisager – Forfatter og socialpolitisk blogger i særklasse

ALLE OVENSTÅENDE MENNESKER

Hører til dem der ved mest om hvad de taler om i Danmark – jeg ved det for jeg har selv arbejdet med retssikkerheden for borgere i socialt udsatte positioner gennem de sidste 30 år.
Og alle har de dokumenteret den sagsmishandling der udføres af borgerne når de møder de kommunale systemer.
Og til evt. kritikere: Jeg går tilbage til foreningen af arbejdsledige LA m.m.

FORPERSONEN FOR FORENINGEN FOR RETSSIKKERHED

Svarer heller ikke på flere henvendelser fra Aktivsocialraadgiver.dk