Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

KONTEKSTEN ER FØLGENDE:

En massiv energikrise  medio 2022 der er udløst af det faktum at EU og Danmark valgte at gøre sig afhængige af gas fra diktatoren Putin og at Rusland (læs Putin – Red) valgte at starte en krig imod Ukraine med det formål at annekterer landområder.
En strategi som Rusland tidligere er sluppet afsted med i.f.b.m. annekteringen af Krim-halvøen.

Energikrisen fører til:
  • Massive prisstigninger på brændsel til opvarmning primært naturgas men også andre opvarmningskilder
    . Inflation på omkring 8 % (senere stigende – red)
  • En forbrugertillid der aldrig har været lavere
  • At specifikke befolkningsgrupper lades helt i stikken: Alle borgere på overførselsindkomster i Danmark har IKKE fået dyrtidsreguleret (altså sat overførselsindkomsterne op svarende til inflationen – Red) og det er:
    Kobntanthjælpsmodtager (det laveste økonomiske forsørgelsesniveau i DK – Red), borgere i de såkaldte “ressourceforløb”, pensionister (læs folkepensionister – ikke de rige pensionister – Red) og førtidspensionister.

DEN SOCIALDEMOKRATISKE ET-PARTIREGERING HAR MED POLITISK STØTTE FRA ANDRE POLITISKE PARTIER

Nu vedtaget at der skal “dæmmes op” for inflationen og de massive prisstigninger på: Naturgas, benzin, olie, mad/fødevarer med at elafgiften nedsættes med “hele” 4 øre pr kilowatt og at børnefamilierne skal begunstiges (og det skal de – med hvad med alle de borgergrupper der allerede lever på et ekststensminimum = ? – Red).

DER ER INGEN PLANER FRA DEN SOCIALDEMOKRATISKE ET-PARTI-REGERING OM AT UDJÆVNE DEN STIGENDE ULIGHED I DANMARK

Selvom regeringen gik til valg på dette emne. Faktum er at uligheden er steget under den socialdemokratiske regering og kommer til at stige endnu mere under en borgerlig regering:
Fælles for Centrum-Venstre (“Socialdemokratiet” – Red) og alle borgerlige partier er den totale ligegyldighed for alle befolkningsgrupper der er på overførselsindkomster i Danmark.. Det er nærmest blevet til en konkurrence om at være det politiske parti der er hårdest ved borgere på overførselsindkomster og flygtninge indvandrere/beboere i de såkaldte “parallel samfund” (tidlige benævnt som værende “Ghettoområder” – Red).

Enhedslisten er nu blevet et parti for akademikere, SF er et forbederedelseskursus til at blive socialdemokrater (se på listen af afhoppede SF-ere der springer ud som socialdemokrater (I politik handler det om at opsøge magten og fastholde den for enhver pris- Red).

Nu står mange 1000 borgere i Danmark uden en politisk stemme der repræsenterer dem – kampområdet er nu den grønne omstilling…

FAKTUM ER AT DEN SOCIALDEMOKRATISKE ETPARTI-REGERING UDFØRER SOCIAL DUMPING AF HELE BEFOLKNINGSGRUPPER

Og Mette Frederiksen har som tidligere beskæftigelsesminister med ansvar for gennemførelsen af L53 – reform af førtidspension og andre reformer (læs L53 som fremsat) der blev hastet gennem folketinget på rekordtid.
Her var det enegentlige formål at hindre borgere der har behov for førtidspension i at kunne opnår det og det ligger et klart økonomisk handlingsrationale bag “reformen”. Det finder man/k ud af ved at læse L53 som fremsat.
Den massive sociale dumping understøtte af de politiske partier der har medvirket til aftalen herunder SF og enhedslisten…

METTE FREDERIKSEN HAR OGSÅ VED ANDRE LEJLIGHEDER DEMONSTERET AT HUN ER
EN ANTI-HUMANIST OG TILHÆNGER AF NPM

Antihumanist fordi Mette Frederiksen synes fælles forsørgerpligt er et godt princip, og fordi hun ikke mener at “det bør ikke være læger eller speciallæger der afgør om borgere kan have tilknytning til arbejdsmarkedet”.
NPM-tilhænger fordi = Se L53 som daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen stod for.

Mette Frederiksen: Det må aldrig blive læger der afgør om borgere kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet

Mette Frederiksen – aldrig blive læger..

  1. Ved at udtale at citat:

“Det må aldrig blive læger og speciallæger der afgør om en borger kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet

(det er nu overladt til mere eller mindre tilfældige sagsbehandlere og sundhedskoordinatorer, kommunalt købte læger der underkender borgerne egne læge- og speciallægeerklæringer, og gerne raskmelder syge borgere.
2. Ved at udtale til spørgsmål til statsministeren vedr. fælles forsørgerpligt at (citat):

“Fælles forsørgerpligt har en kerne som jeg mener vi skal holde fast ved”

3 Ved at stå bag L53 som beskæftigelsesminister. NPM-handlingsrationalet ligger direkte i L53 som fremsat (check det selv ud – jeg har udført research: Red).

Mette Frederiksen om gensig forsørgerpligt

Mette F synes gensidig forsørgerpligt er et godt princip

  1. Ved at bryde den gældende grundlov (Minksagen)
  2. Ved at overfuse medarbejdere som minister – så meget at medarbejderne måtte skærmes imod Mette Frederiksen)

DER ER DOKUMENTATION FOR ALLE 4 UDSAGN

SOM KLIMAET ER I DANMARK FOR YTRINGSFRIHEDEN ER JEG KLAR OVER AT DENNE KRITIK MEDFØRER KONSEKVENSER

Og det er den samme konsekvens som hvis man/k som jobsøger på noget tidspiúnkt har ytret kritik af landets kommuner = Sortlistning.
Jeg tror stadig at socialdemokratiet har deres egen hemmelige efterretningstjeneste som de har haft det tidligere:
Det hed AIC – Arbejderbevægelsesn informations Central (Ja det minder jo om….CIA – Red).

KIG PÅ DE SOCIALE YDELSER FOR ÅRENE 2010-2022 OG SAMMENLIGN DEM MED INFLATIONEN OG PRISUDVIKLINGEN I SAMFUNDET
Spørgsmålet er_ Følger de sociale overførselsindkomster prisudviklingen i samfundet..?
Svaret finder du selv via https://bm.dk/satser/

DEFINITIONER

Fra Wikipedia om inflation:

Inflation (latin for “oppustning”) er et makroøkonomisk fænomen, der henviser til en løbende generel stigning i priserne på varer og tjenesteydelser.


Den gennemsnitlige årsinflation 1900-2012 har været på 4,0 %, men der har været store udsving over tid. Det ses således, at der både under og efter 1. verdenskrig og under 2. verdenskrig var nogle år, hvor inflationen lå mellem 15 og 25 %. Til gengæld var der i både 1920’erne og 1930’erne flere år med en kraftig deflation. Siden 2. verdenskrig har prisstigningerne altid været positive, og i 1970’erne og 1980’erne var inflationen typisk et godt stykke større end 5 %. Siden omkring 1990 har Danmark imidlertid haft en ret lav og stabil inflation; den gennemsnitlige årlige inflation 1990-2012 var 2,2 %

Fra Wikipedia om NPM:

New public management (NPM) er et system inden for ledelse, der er benyttet af de offentlige forvaltninger siden 1980’erne med det formål at effektivisere den offentlige sektor.[1][2] New public management er et bredt og meget komplekst begreb, der beskriver de reformer, der har benyttet ledelsesværktøjer fra den private sektor i den offentlige sektor. Begrebet blev første gang lanceret af den engelske forsker Christopher Hood i 1991.


I økonomisk henseende er NPM baseret på liberalistisk markedsøkonomi. Effektiviseringen af den offentlige sektor ønskes foretaget gennem udlicitering, privatisering og fri konkurrence mellem udbydere af offentlige tjenester. Kontrollen med disse bygger blandt andet på kontraktstyring og evaluering. En kendt forsker har betegnet disse elementer som et af fundamenterne for konkurrencestaten.

Organisatorisk bygger NPM på strategisk ledelse og mål- og rammestyring i stedet for detailstyring ( Ja – se nu selv L53 som fremsat – Red). Fortalerne for New public management mener, at den større markedsorientering i den offentlige sektor vil føre til en mere omkostningseffektiv forvaltning uden væsentlige negative konsekvenser for andre af forvaltningens mål og overvejelser. I udgangspunktet var den grundlæggende antagelse, at den offentlige sektor var forvokset, dårligt ledet og for bureaukratisk og ineffektiv.

I april 2016 blev der udgivet et metastudie af KORA, som evaluerer disse reformer. Det viser, at der er betydelige utilsigtede virkninger af den mål- og resultatstyring, som har udgjort en central del af New public management i Danmark og andre OECD-lande

Fra https://www.merriam-webster.com/dictionary/anti-humanist om antihumanisme:

Definition of anti-humanist:

Someone who opposes or rejects the beliefs, principles, or assumptions of humanism