Kvinder, kvinder,kvinder - Danske sociarådgivere udsat for kønsbias
HENT GRATIS SKABELON TIL SKIFT AF SAGSBEHANDLER

KaptajnMen du skal IKKE videredistribuere eller på nogen måde gengive den i andre medieformer – du kan linke til den på min hjemmeside hvor der er adgang for alle.

Aktivsocialraadgiver.dk har ophavsret til egenproducerede materialer og produkter.

DETTE ER DET MEST SETE INDLÆG PÅ HJEMMESIDEN

Og husk at du som borger med social sag kan forlange aktindsigt når du er part i egen sag – på den måde får du indsigt i DIN egen sag og om sagsbehandleren har overholdt den gældende journaliseringspligt.
Er der forkerte eller direkte misledende indhold i din sag kan du som borger der er part i egen sag forlange at urigtige oplysninger slettes eller rettes og du har ret til at afgive en udtalelse.

KØB SKABELON TIL AKTINDSIGT – PART I EGEN SAG

GRATIS SKABELON TIL SKIFT AF SAGSBEHANDLER

GÅR DET IKKE MED DEN KOMMUNALE SAGSBEHANDLER..?

Mågen der lytter til en walkmanHvis du som borger oplever at samarbejdet mellem dig og den kommunale sagsbehandler ikke fungerer har du muligheden for at anmode om at få tildelt en ny sagsbehandler.
Konkret kan du rette henvendelse (email/tlf,fysisk)til den kommunale forvaltning og anmode om en ny sagsbehandler og i henvendelse beskrive hvordan du oplever at samarbejdet ikke fungerer på en saglig måde med konkrete eksempler.

Kilde: Retsinformation VEJ nr 9330 af 21/03/2019 Social- og Indenrigsministeriet – Retssikkerhedsvejledningen
Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

– Tillid til sagsbehandleren

56. Borgeren kommer ofte i kontakt med en eller nogle ganske få personer, som han eller
hun skal etablere et samspil med.
De personlige relationer kan betyde meget for en tillidsfuld dialog, som navnlig er vigtig i de mere omfattende og alvorlige sager.
Det er anført i lovforarbejderne til retssikkerhedsloven, (jf. lovforslag L 228 1996/1), at kommunen bør være opmærksom på disse forhold, og at myndighederne derfor, når det er muligt, og borgerens ønske er velbegrundet, bør være imødekommende overfor en anmodning om at få en anden sagsbehandler.
Forekommer det, at en sagsbehandler er inhabil, må den pågældende ikke medvirke ved behandlingen af sagen, og myndigheden har i så fald pligt til at lade en anden sagsbehandler behandle sagen. Det fremgår af forvaltningslovens § 3

Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Logo – Aktiv socialrådgiver

LBK nr 1647 af 04/08/2021 Social- og Indenrigsministeriet – Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Kapitel 2
“§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed”.

KØB SKABELON TIL AKTINDSIGT NÅR DU ER PART I EGEN SAG

Wow - Mand læser i en bogDet er tænkt på alt i denne skabelon og indsat udførlige vejledninger.
Ved at søge aktindsigt kan du som borger chekke om din kommunale sagsbehandler overholder gældende love og regler og notat- og journaliseringspligt.

Og husk lige at chekke hvad den kommunale sagsbehandler skriver i referaterne om møderne på jobnet.dk

JEG FIK IKKE LOV TIL AT SKIFTE SAGSBEHANDLER – SELVOM DER VAR FLERE KLARE TILLIDSBRUD

Min tidligere sagsbehandler var så også med til at ansætte lederen af det kommunale jobcenter – jov det er godt at kende hinanden når man(læs K-Red) skal ansætte sine venner, forbindelser/partikammerater i de kommunale jobcentre.

DET ER FLERE BEVISER FOR AT DESTO MERE VILLIGE JOBCENTERCHEFER ER TIL AT BRYDE GÆLDENDE LOVE OG REGLER

Desto mere forfremmes de op i systemet – og finder ansættelse i den politiske indpiskerorganisation STAR – Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering eller som chefer i andre kommuner.

GÆLDENDE LOVE/REGLER OM SKIFTE AF SAGSBEHANDLERE

KaptajnEfterlader borgerne i den såkaldte “Retsstat” retsløse og er udelukkende en omgang flot retorik.
Intet andet.