Kvinder, kvinder,kvinder - Danske sociarådgivere udsat for kønsbias
OPDATERING D.27/7-2022:

Da jeg ikke kan leve af at give alt væk gratis er skabelonen til skift af sagsbehandler ikke længere gratis.
Bliver oprettet som digitalt produkt i løbet af kommende dage.
Det sammen gør sig gældende for skabelon til aktindsigt – når du/i er part i egen sag.

KØB SKABELON TIL AKTINDSIGT – PART I EGEN SAG

GÅR DET IKKE MED DEN KOMMUNALE SAGSBEHANDLER..?

Mågen der lytter til en walkmanHvis du som borger oplever at samarbejdet mellem dig og den kommunale sagsbehandler ikke fungerer har du muligheden for at anmode om at få tildelt en ny sagsbehandler.
Konkret kan du rette henvendelse (email/tlf,fysisk)til den kommunale forvaltning og anmode om en ny sagsbehandler og der beskrive hvordan du oplever at samarbejdet ikke fungerer.

Kilde: Retsinformation VEJ nr 9330 af 21/03/2019 Social- og Indenrigsministeriet – Retssikkerhedsvejledningen
Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

– Tillid til sagsbehandleren

56. Borgeren kommer ofte i kontakt med en eller nogle ganske få personer, som han eller
hun skal etablere et samspil med. De personlige relationer kan betyde meget for en
tillidsfuld dialog, som navnlig er vigtig i de mere omfattende og alvorlige sager.
Det er anført i lovforarbejderne til retssikkerhedsloven, (jf. lovforslag L 228 1996/1), at kommunen bør være opmærksom på disse forhold, og at myndighederne derfor, når det er muligt, og borgerens ønske er velbegrundet, bør være imødekommende overfor en anmodning om at få en anden sagsbehandler.
Forekommer det, at en sagsbehandler er inhabil, må den pågældende ikke medvirke ved behandlingen af sagen, og myndigheden har i så fald pligt til at lade en anden sagsbehandler behandle sagen. Det fremgår af forvaltningslovens § 3

Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Logo – Aktiv socialrådgiver

LBK nr 1647 af 04/08/2021 Social- og Indenrigsministeriet – Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Kapitel 2
“§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed”.

<

blockquote>

KØB SKABELON TIL AKTINDSIGT NÅR DU ER PART I EGEN SAG

Wow - Mand læser i en bogDet er tænkt på alt i denne skabelon og indsat udførlige vejledninger.
Ved at søge aktindsigt kan du som borger chekke om din kommunale sagsbehandler overholder gældende love og regler og notat- og journaliseringspligt.

Og husk lige at chekke hvad den kommunale sagsbehandler skriver i referaterne om møderne på jobnet.dk