Skabelon Aktindsigt - part i egen sag.Ophavsret Aktivsocialraadgiver.dk

SKABELON TIL AKTINDSIGT NÅR DU ER PART I EGEN SAG

Det kan oplagt være en aktiveringssag hvor du som borger er underlagt det kommunale jobcenter eller en børne/familiesag der er aktuel i den kommunale børne/familieafdeling.
Ved at søge aktindsigt i egen sag sikrer du at den kommunale forvaltning har overholdt notat- og journaliseringspligten og du sikrer din egen retssikkerhed som borger der møder den kommunale forvaltning.

PRODUKTET KAN SES OG KØBES ONLINE VIA MENUPUNKTET PRODUKTER
UDFØRLIGE VEJLEDNING OG INSTRUKTIONER ER INDSAT I DOKUMENTET

Så der ikke er noget at tage fejl af – hverken for dig der som borger og kunde køber produktet og ikke er basis for nogen form for tvivl i den kommunale forvaltning der modtager dit retskrav om aktindsigt når du er part i egen sag.

VEJLEDNINGER/INSTRUKTIONER TIL
 1. Hvordan du som borger sikrer din egen retssikkerhed bedst muligt når du afleverer dit retskrav om aktindsigt når du er part i egen sag
 2. Hvordan du som borger forholder dig hvis den kommunale forvaltning ikke overholder den i loven fastsatte tidsfrist for aktindsigt – part i egen sag
 3. Hvilke klagemuligheder du har når den kommunale forvaltning når dit retskrav om aktindsigt når du er part i egen sag til at forsvinde og/eller den kommunale forvaltning er alt for lang tid om at overholde den fastsatte tidsfrist for aktindsigt – part i egen sag
 4. Hvilke dokumenter og journaloptegnelser og hvis der er tale om en børne/familiesag: Hvilke eksterne faglige vurderinger du/i vil have aktindsigt i: Det kunne f.eks være psykolog-undersøgelser eller forældrekompetenceundersøgelser eller psykologundersøgelser af dit/jeres barn/børn
 5. Hvorfor du som borger aldrig skal henvende dig til den kommnunale forvaltning mundtligt når du kan gøre det skriftligt og hvad der skal til når du som borger afleverer dit retskrav om aktindsigt – part i egen sag personligt til den kommunale forvaltning
 6. Hvordan du som borger får aktindsigt der går ud over den “almindelige” aktindsigt og hvilket princip det handler om
 7. Vejledning til hvordan du kopierer og indsætter teksten i en email fra skabelonen
JEG HAR TAGET HØJDE FOR ALT I DETTE DOKUMENT

Og der er indsat udførlige instruktioner og vejledninger + vejledninger til hvordan du sletter instruktionerne og kan kopiere og indsætte teksten i en email som du sender via din E-boks til den kommunale forvaltning.

DU SKAL SÅDAN SET BARE UDFYLDE:
 1. Dit navn
 2. Dato og år
 3. Dit Cprnummer
 4. Din underskrift
JEG HAR OPHAVSRET PÅ MIT UDFØRTE ARBEJDE OG MIN SKABELON ER OMFATTET AF GÆLDENDE LOV OM OPHAVSRET

Billede af en superhelt - der er lidt overvægtig

Finder jeg ud af at du har videredistribueret min skabelon til aktindsigt når du er part i egen sag i nogen form f.eks lagt den ud til download/deling via sociale medier eller på blogs/hjemmesider så vil du bliver mødt af en erstatningssag. Det fremgår også tydeligt af teksten i skabelonen.

Aktiv Socialrådgiver

Aktiv socialrådgiver – socialrådgivning for folket