Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

JEG KAN SE AT DER ER MANGE BESØG PÅ INDLÆGGET OM SKIFT AF SAGSBEHANDLER

Det er nok fordi der er mange borgere der har behov for at få udskiftet deres sagsbehandler.

DER KAN VÆRE MANGE GODE GRUNDE TIL AT BORGER VIL HAVE SKIFTET SAGSBEHANDLER

Det kan f.eks handle om:

 • Manglende tillid mellem sagsbehandler og borger/-erne
 • At sagsbehandleren ikke har overholdt gældende love/regler om notat- og journaliseringspligt:
  Det vil en aktindsigt i egen sag afsløre
 • At sagsbehandler har vildledt i referater fra afholdte møder (det vil en aktindsigt kunne påvise eller det modssatte)
 • At der i den kommunale forvaltning hersker en kultur om at “borgerne er kun ude på at snyde kommunen” eller “Jeg skal overholde mine måltal som jeg er pålagt af ledelsen – jeg gør som det passer kommunen og hvad der er bedst for mig”.. (det er så magtfordejning og du har som ansat der er vidende om at du begår ulovligheder og er forpligtiget til at sige fra overfor det”
 • At det i den kommunale forvaltning f.eks “job”centeret hersker en stemning om at “borgere på kontanthjælp skal ud i virksomhedspraktikker” (så ser der pænt ud i et regneark og kommunen modtager statsrefusion fra staten) eller i den kommunale børne/familieafdeling hersker en stemning om at “forældre der er ledige/kortuddannede magter typisk ikke deres egne børn” eller “Jeg skal som sagsbehandler gøre min chef og systemet glade” ect… Der kan være underliggende diskurser internt i afdelingerne som ikke kommer offentligt til udtryk..? Praksisser/kultur..
 • At der simpelthen er dårlig kemi mellem borger og sagsbehandler
 • At borger/-erne oplever at den kommunale sagsbehandler ikke lytter, helst taler og sagsbehandler har måske slet ikke en socialfaglig uddannelse som f.eks socialformidler eller socialrådgiver..?
 • At borger gentagne gange tidligere har oplevet kommunale sagsbehandlere der ikke har været en god oplevelse, – måske med retslige og økonomiske konsekvenser for borger/-erne – f.eks økonomiske sanktioner e.l./li>
 • At borger håber at opnå en anden sagsbehandling og et andet resultat med en anden sagsbehandler (det er jo ikke sikkert at det sker ved at der skiftes sagsbehandler…)
 • Andre gode grunde… eller andre ikke gode grunde..

KIGGER MAN/K PÅ DE DATA DER FREMKOMMER AF DE SOCIALE DANMARKSKORT SÅ ER DET KLART AT…

Forkert og korrekt sagsbehandling

Forkert og korrekt sagsbehandling

Retssikkerheden for borgere i socialt udssatte positioner i Danmark svinger en hel del: – Faktisk så meget at det svarer til at den kommunale sagsbehandler trækker et kort fra 2 bunder kort der ligger på bordet.
Der er områder hvor de kommunale fejlafgørelsesprocenter ligger på over 50%.

AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK UDARBEJDER EN SKABELON TIL SKIFT AF SAGSBEHANDLER

Hvor man/k som borger an afkrydse en række felter og hvor der er indsat tekst fra gældende love og vejledninger vedr. sagsbehandler: Men det er borgeren selv der konkret skal angive hvordan det dårlige samarbejde er kommet praktisk til udtryk ved at komme med eksempler på det i henvendelsen til den kommunale forvaltning vedr. skift af sagsbehandler.

ER DER EN BORGERRÅDGIVER I KOMMUNEN..?

Du/I kan så kontakte borgerrådgiveren i kommunen og der søge hjælp og vejledning.