Skabelon Aktindsigt - part i egen sag.Ophavsret Aktivsocialraadgiver.dk

EFTERSKRIFT AUG.2022:

Da jeg ikke kan leve af at give alt væk gratis er skabelonen til aktsigt (part i egen sag) ikke længere gratis, – men et produkt som der skal betales for.

HENT SKABELONEN SOM .PDF DOKUMENT

Det kan du gøre når produktet ER betalt. Bestil og betal her.

REGLER FOR BRUG

KaptajnFremgår tydeligt af skabelonen. Vær opmærksom på gældende lov om ophavsret kan gøres gældende og vil blive det hvis jeg opdager at min skabelon er lagt ud til download eller deling via sociale medier.
Med andre ord: Bryder du lov om ophavsret så står du til at skulle betale en erstatning via en stævning.

SKABELON TIL AKTINDSIGT NÅR DU ER PART I EGEN SAG

Det kan oplagt være en aktiveringssag hvor du som borger er underlagt det kommunale jobcenter eller en børne/familiesag der er aktuel i den kommunale børne/familieafdeling.

UDFØRLIGE VEJLEDNING OG INSTRUKTIONER ER INDSAT I DOKUMENTET

Så der ikke er noget at tage fejl af – hverken for dig der som borger og kunde køber produktet og ikke er basis for nogen form for tvivl i den kommunale forvaltning der modtager dit retskrav om aktindsigt når du er part i egen sag.

VEJLEDNINGER/INSTRUKTIONER TIL
 1. Hvordan du som borger sikrer din egen retssikkerhed bedst muligt når du afleverer dit retskrav om aktindsigt når du er part i egen sag
 2. Hvordan du som borger forholder dig hvis den kommunale forvaltning ikke overholder den i loven fastsatte tidsfrist for aktindsigt – part i egen sag
 3. Hvilke klagemuligheder du har når den kommunale forvaltning når dit retskrav om aktindsigt når du er part i egen sag til at forsvinde og/eller den kommunale forvaltning er alt for lang tid om at overholde den fastsatte tidsfrist for aktindsigt – part i egen sag
 4. Hvilke dokumenter og journaloptegnelser og hvis der er tale om en børne/familiesag: Hvilke eksterne faglige vurderinger du/i vil have aktindsigt i: Det kunne f.eks være psykolog-undersøgelser af dit/jeres barn/børn eller forældrekompetenceundersøgelser (husker kommunen nu at anvende en autoriseret psykolog og ikke en der har taget et par kurser..? J.f Tårnby kommune o.a.)
 5. Hvorfor du som borger aldrig skal henvende dig til den kommnunale forvaltning mundtligt når du kan gøre det skriftligt (det sikrer din/jeres retsstilling) og hvad der skal til når du som borger afleverer dit retskrav om aktindsigt – part i egen sag personligt til den kommunale forvaltning
 6. Hvordan du som borger får aktindsigt der går ud over den “almindelige” aktindsigt og hvilket princip det handler om
 7. Vejledning til hvordan du kopierer og indsætter teksten i en email fra skabelonen
DER ER TAGET HØJDE FOR ALT I DETTE DOKUMENT

Og der er indsat udførlige instruktioner og vejledninger + vejledninger til hvordan du sletter instruktionerne og kan kopiere og indsætte teksten i en email som du sender via din E-boks til den kommunale forvaltning.

DU SKAL SÅDAN SET BARE UDFYLDE:
 1. Dit navn
 2. Dato og år
 3. Dit Cprnummer
 4. Din underskrift

Og sende det til den kommunale forvaltning via sikker email (E-boks).
(eller aflevere det personligt som udskrift – jeg anbefaler at du sender til kommunen digitalt – så har du beviserne i orden)

SKABELON TIL AKTINDSIGT NÅR DU/I ER PART I EGEN SAG

Med udførlige vejledninger og instruktioner indsat i dokumentet (dem sletter du/i bare FØR i sender jeres RETSKRAV om aktindsigt når du/i er part i egen sag til den kommunale forvaltning).

SKABELONEN ER I ET TEKSTDOKUMENT

Og der er indsat vejledninger til hvordan du/i markere, kopierer og indsætter teksten i en email der sendes til den kommunale forvaltning.

JEG HAR OPHAVSRET PÅ MIT UDFØRTE ARBEJDE OG MIN SKABELON ER OMFATTET AF GÆLDENDE LOV OM OPHAVSRET

Finder jeg ud af at du har videredistribueret min skabelon til aktindsigt når du er part i egen sag i nogen form f.eks lagt den ud til download/deling via sociale medier eller på blogs/hjemmesider så vil du bliver mødt af en erstatningssag. Det fremgår også tydeligt af teksten i skabelonen. Jævnfør lov om ophavsret.

“GLEMMER” DEN KOMMUNALE FORVALTNING AT KVITTERE OG SAGSBEHANDLE DIT/JERES RETSKRAV OM AKTINDSIGT

Wow - Mand læser i en bogSå er der indsat vejledninger om at der så skal skrives til henholdsvis kommunaldirektøren og borgmesteren…
(Så kommer der pres på…). Jeg vil så også klage til det kommunale tilsyn under ankestyrelsen (regn nu ikke med for meget fra deres side af – landets kommuner skal sådan set bare undskylde).

ER DER TALE OM EN BØRNE/FAMILIESAG I DEN KOMMUNALE FORVALTNING..?

Så omfatter dit/jeres retskrav om aktindsigt (part i egen sag) også eksterne faglige vurderinger der foreligger i endelig form: Det vil sige f.eks psykolog/psykiater-undersøgelser af dit/jeres barn/børn
Og forældrekompetenceundersøgelser.

Og du/i har som forældre retskrav på at blive forelagt den børnefaglige undersøgelse (§.50 undersøgelse) når den udarbejdes og foreligger i endelig form = Partshøring.

DER ER INDSAT SIDEFOD I DOKUMENTET HVOR DET FREMGÅR AT DOKUMENTET ER UDARBEJDET AF EN SOCIALRÅDGIVER

PrinsesseHvis du/i mener at i vil afsløre at i har kontaktet en privat socialrådgiver: Det burde få den kommunale sagsbehandler eller socialrådgiver til at… øh skærpe sig…