Holbæk kommune

SEKTORANSVARLIHEDSPRINCIPPET ER EN AF DE 4 CENTRALE PRINCIPPET I.F.H.T. LIGESTILLING AF BORGERE MED HANDICAP

Og indgår i Dansk handicappolitik på baggrund af handicapkonventionen fra EU.
Jeg ser mange links der handler om sektoransvarlighedsprincippet men stort ingen der nævner hvor lovhjemmel til sektoransvarlighedsprincippet kommer fra… = De kommer fra internationale konventioner EUs handicapkonvention “Handicapkonventionen”. Det handler om lige-stilling, tilgængelig og inklusion.

JEG SKRIVER DETTE INDLÆG PÅ BAGGRUND AF EN NYHED PÅ TEKST-TV D.D. DER NETOP HANDLER OM AT SEKTORANSVARLIGHEDSPRINCIPPET

Wow - Mand læser i en bogIkke overholdes – det fremgår af en undersøgelse udført af Institut for menneskerettigheder.
Citat:

Undersøgelsen placerer Danmark i bund, når det gælder velvilligheden for trafikselskaberne til at få alle ombord på bussen: Det er nemlig vanskeligere for mennesker med fysisk handicap at stige på bussen i København, end det er i både Prag, London og Madrid.

OG BUSSELSKABET MOVIA ER KOMMUNALTEJET !!!

SE INTRODUKTION TIL INTERNATIONALE KONVENTIONER

Herunder handicapkonventionen på denne side

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap

Danmark ratificerede i 2009 FN’s Handicapkonvention og påtog sig derved en forpligtelse til at indrette sin lovgivning og administrative praksis i overensstemmelse med konventionens krav. Danmark tiltrådte tillægsprotokollen til konventionen den 23. september 2014.

Kilde: Social- og ældreministeriets hjemmeside

Citat:

Sektoransvarlighedsprincippet er et blandt flere centrale principper i danske handicappolitik (se social og indenrigsministeriets hjemmeside sim.dk for omtale af de forskellige principper og se Praksisnyt nr. 17 om kompensationsprincippet). Princippet betyder, at den sektor (f.eks. undervisningssektoren og sundhedssektoren), der er ansvarlig for en ydelse m.v., også er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne. Det betyder, at de forskellige offentlige sektorer hver især har en opgave i forhold til indsatsen over for mennesker med nedsat funktionsevne.

Kilde: DUKH Praksisnyt Nr. 34 – 28.05.2020

Citat:

De danske grundprincipper på handicapområdet:
Ud over servicelovens formålsbestemmelser gælder en række øvrige principper for socialpolitikken. Disse principper stammer bl.a. fra internationale konventioner.
Sektoransvarlighedsprincippet handler om ansvarsfordelingen på handicapområdet. Alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og for at indtænke handicappolitiske aspekter i politikudviklingen på de respektive områder.

Kilde: Social- og ældreministeriet

OVERSAT TIL ALMINDELIGT DANSK BETYDER SEKTORANSVARLIGHEDSPRINCIPPET KORT SAGT AT ALLE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG F.EKS BUS- & TOGSELSKABER M.FL SKAL TAGE HENSYN TIL AT HANDICAPPEDE/FUNKTIONS-NEDSATTE BORGERE SKAL KUNNE BRUGE

Busser, toge, offentlige selvbetjeningsløsninger, – skal kunne komme ind og besøge deres egen læge, – skal kunne besøge den kommunale forvaltning.

DET HANDLER OM TILGÆNGELIGHED FOR HANDICAPPEDE/FUNKTIONS-NEDSATTE BORGERE

Og det handler om ligestilling. En ligestilling man/k..ofte glemmer i.f.b.m. adgangsveje, funktioner i.f.b.m. digitale selvbetjeningsløsninger, adgangforhold hos læger/apoteker/butikker/transportselskaber ect ect…

JEG SER MANGE STEDER HVOR SEKTORANSVARLIGSHEDSPRINCIPPET TILSIDESÆTTES – MÅSKE FORDI MAN/K SLET IKKE KENDER TIL DET CENTRALE PRINCIP

Holbæk kommuneOg det bør være organisationer som Danskhandicap Forbund, politiske partier og diverse interesseorganisationer der søger for at alle myndigheder og private selskaber overholder sektoransvarlighedsprincippet. Når de nu ikke selv kan finde ud af det.

JEG KAN KOMME MED MANGE EKSEMPLER PÅ STEDER HVOR MAN/K..HELT HAR “GLEMT” AT OVERHOLDE SEKTORANSVARLIGHEDSPRINCIPPET

Måske fordi det er en “gratis omgang”.
Et oplagt eksempel er fra min egen bopælskommune Holbæk, hvor man/k på den store lejede adminsitrationsbygning har “glemt” at borgere med funktionsnedsættelser skulle have adgang til at kunne komme:
Det betyder helt konkret at en elevator så at sige er blevet påsat bygningen så funktionsnedsatte borgere kan komme fra gadeniveau og op til den ophøjede plads hvor der er indgang for borgerne. (se foto)
Holbæk kommune “glemte” at nedlægge lede-sten i den borstensbelagte hovedgade Ahlgade så synsnedsatte borgere kunne følge dem i hovedgaden – det betød så at man/k..igen måtte opgrave de mange brosten der var lagt. – for at rette op på det.

Det kan koste skatteyderne penge når offentlige myndigheder ikke tænker sig om og ikke følger gældende love og regler/principper.

Og funktionsnedsatte borgere oplever et retstab!

MÅSKE BØR DANSKE HANDICAPORGANISATIONER BLIVE BEDRE TIL AT SÆTTE SEKTORANSVARLIGHEDSPRINCIPPET PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN..?

For faktum er at der er mange områder hvor man/k.. helt glemmer at overholde dette vigtige princip – det handler i bund og grund om ligestilling for funktionsnedsatte borgere.

Citat:

Derfor indebærer sektoransvarlighedsprincippet: at den myndighed, organisation eller virksomhed, som har ansvaret for at levere ydelser, tjenester eller service til borgerne i almindelighed, har en tilsvarende forpligtelse til at sikre og finansiere, at disse ydelser, tjenester eller services er tilgængelige for mennesker med en funktionsnedsættelse.

Kilde: Dansk Handicappolitiks Grundprincipper. Det Centrale Handicapråd. Dokument.

JEG SER OGSÅ HANDICAPORGANISATIONER DER HAR “GLEMT” ELLER IKKE HAR KENDSKAB TIL SIMPLE BRUGERVENLIGHEDSTEKNIKKER PÅ DERES HJEMEMSIDER

Mand falder nedOg det kan undre mig for jeg er IT-formidler med 20 års digitale erfaringer der har arbejder med..brugervenligHhed og tekniske specifikationer formuleret af den globale organisation W3.org – konkret WAI for jeg er vel ikke den eneste i Danmark der kender til brugervenlighedsteknikker der kan anvendes på hjemmesider.

DU SKAL SOM BORGER IKKE REGNE MED AT SOCIALRÅDGIVERE OG SAGSBEHANDLERE KENDER TIL DE 4 GRUNDLÆGGENDE HANDICAPPRINCIPPER

Kaptajn

Selvom de indgår i undervisningen på socialrådgiveruddannelserne i Danmark.
De kender dem sikkert hvis de arbejder for handicaporganisationer eller arbejder med feltet indenfor det regionale/kommunale område – eller formentlig ikke…

Jeg vil derfor råde funktionsnedsatte borgere der oplever at offentlige myndigheder (staten/regioner/kommuner) ikke overholder sektoransvarlighedsprincippet til at tage emnet op gennem nogle af de mange organisationer der er for handicappede/funktionsnedsatte borgere: Opgaven er deres sammen med de politiske partier/regeringen/folketinget.

KIGGES DER PÅ E KOMMUNALE FEJLAFGØRELSESPROCENTER INDENFOR BØRNEHANDICAPOMRÅDET

Som jeg udførligt har dækket i flere indlæg og video…
Så er rådet til alle borgere med et handicappet/funktionsat barn/ung at de skal klage til ankestyrelsen over den kommunale afgørelse (selvfølgelig under den forudsætning at i ikke har fået en søgning godkendt/ikke har fået medhold).

PS: VAR JEG ANSAT HOS EN DANSK HANDICAPORGANISATION SÅ VILLE JEG STÆVNE
Hattedamer i provinsen

Køretøj i Ahlgade 1895

Bus- og togselskaber der ikke mener at det er deres opgave at skulle udfolde ramper så borgere i kørestol kan benytte sig af den offentlig transport.
Stævningen ville selvfølgelig sek gennem advokat.

Billede af en superhelt - der er lidt overvægtigOg hvis du som borger henvender dig til Aktivsocialrådgiver.dk så vil jeg da klart anvende alle de internationale konventioner og egne Danske politiske principper der er gældende i sager.
Jeg har tidligere sat advokatfirma der fungerede som DPO for kommune på plads vedr. GDPR/cookiebekendtgørelsen.
Og Socialtilsyn Øst, Holbæk kommune, Odsherred kommune, jobindex.dk, FTFA…