Ringen -Grafik af Frank Jensen
EFTERSKRIFT MARTS 2022: DET HAR VÆRET SPILD AF TID AT INVITERE TIL ET SAMARBEJDE MED DET FORMÅL AT STYRKE INDSATSEN FOR EN FORBEDRET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE

Louise Schelde svarede aldrig – foreningen for Retsikkerhed “foreningen” Jobcentrets ofre…

Jeg spilder ikke mere tid på den sociale modstandsbevægelse i Danmark – men tilbyder at holde oplæg om dem.

Og det indeholder også svar på spørgsmålet: Hvorfor kan og vil de ikke samarbejde til gavn for dem selv, andre aktører og ikke mindst borgerne.

JEG FORSØGER ENDNU EN GANG AT KOORDINERE DEN SOCIALE MODSTANDSBEVÆGELSE I DANMARK

Jeg har tidligere forsøgt med en kortlægning af den sociale modstandsbevægelse i Danmark – det var der åbenbart ikke interesse for. Jeg forsøger nu igen – og dette er mit sidste forsøg på at koordinere den “sociale modstandsbevægelse i Danmark”.

Wow - Mand læser i en bog

Jeg kontakter ikke aktører via Facebook: Facebook er IKKE en åben demokratisk platform – den fejlslutning er der mange der drager – herunder Danske kommuner OG aktører indenfor den sociale modstandsbevægelse i Danmark – det er det stik modsatte: En privatejet Amerikansk platform der lever af at sælge data om brugerne, manipulere demokratiske valg, udøver censur b.la af historiske statuer o.s.v…

Indsat grafik med ringen udarbejdet af Frank Jensen.

Er man/k interesseret i at deltage så kontakt mig:

Angiv i din henvendelse: Navn, organisation, om du er borger eller fagprofessionel.
LÆS VENLIGT INDLÆGGET FØR DU/I HENVENDER JER.

TIDSHORISONT AKTØRER HAR TIL AT REAGERE = 1/2 ÅR
INITIATIV – OPRETTELSE AF “RINGEN” EN PARAPLYORGANISATION FOR SOCIALE AKTØRER I DANMARK

Ringen er navnet på den ide jeg har fået og hvis formål er at:

 1. Samle aktører der hører til eller selv betragter sig selv som den del af den sociale modstandsbevægelse i Danmark f.eks foreningen Livoverlov, foreningen Forretssikkerhed, 1Millionstemmer, Næstehjælperne, Jobcentrets ofre (hvis i er en demokratisk forening med vedtægter, bestyrelse og referat fra generalforsamling), Hovsa Holbæk og aktører som Bitten Vivi Jensen, Louise Schelde o.a.
 2. Formålet med samlingen i Ringen er at i fællesskab udarbejde 5-10 punkter som alle aktører kan slutte op om – det kunne f.eks være oprettelsen af en forvaltningsdomstol i Danmark, at det kommunale tilsyn fjernes fra ankestyrelsen der er blevet klart myndighedsvenlige, ophør af fattigdomsskabende forsørgelsesordninger (225 timers regler o.l) og et totalt stop for den praksis at sagsbehandler på kommunale jobcentre mener at de har lovhjemmel til at raskmelde syge borgere (det har de ikke) og (dine/jeres forslag)….?
 3. Formålet med Ringen er at samle og styrke den sociale modstandsbevægelse i Danmark så vi står styrket/samlet for som det er nu kæmper de forskellige aktører kampen hver for sig – det er KUN en koordineret og samlet bevægelse der kan opnå den nødvendige gennemslagskraft – i medierne, i offentligheden og overfor politikere/politiske partier
 4. Ringen udøver politisk pres og oplysningsarbejde med det klare formål at sætte en stopper for de fattigdomsskabende ydelser og har som sin opgave at være talerør og advokater for borgere i socialt udsatte positioner
 5. Ringen er en ikke-parti politisk bevægelse og ingen partipolitiske aktører/foreninger er velkomne i Ringen – det er for at sikre at Ringen ikke bliver farvet politisk og ikke bliver overtaget af personer med partipolitiske ambitioner
 6. Det er et krav til foreninger der vil være med i ringen at de har: En offentlig tilgængelige hjemmeside (og ikke kun en Facebook-side), at de har vedtægter der er offentlige, at referater fra afholdte generalforsamlinger er offentlige og at de arbejder for at sikre retssikkerheden og forhold for borgere der befinder sig i socialt udsatte positioner
 7. Ingen medlemmer af Ringen står over andre medlemmer altså udover den centraliserede bestyrelse der vælges til den forening der stiftes og hvis vedtægter selvfølgelig bliver synlige for alle
 8. De få socialrådgivere og jurister der arbejder for borgernes retssikkerhed i Danmark er velkomne som enkeltstående medlemmer af Ringen – kommunalansatte socialrådgivere/sagsbehandlere kan udelukkende blive støttemedlemmer
 9. Foreningen Ringen opretter en hjemmeside med adgang for alle hvor der bringes centrale nyheder og decentrale nyheder fra medlemsorganisationerne og formidles rettighederne for borgere
 10. Foreningen Ringen søger via bestyrelsen offentlige midler til projektet/projekter der har til formål at synliggøre, samarbejde og formidle b.la til landets socialrådgivereuddannelser og sociale aktører
 11. Ringen udgiver et nyhedsbrev med nyheder der udkommer minimum 4 gange hvert år
 12. Ringen arbejder for at oplyse borgere i socialt udsatte positioner om deres retssikkerhed og rettigheder
 13. Ringen arbejder or at servicerer medlemsorganisationer der har tilsluttet sig ringen i form af foredrage og egentlig undervisning f.eks om GDPR/Cookiebekendtgørelsen, hjemmesider og retssikkerhed for borgere i socialt udsatte positioner
 14. Man/k kan blive medlem af ringen som organisation/forening eller som enkeltstående person/aktør
 15. Ringen oprettes ved en stiftende generalforsamling hvor vedtægter og referat bliver offentlige for alle
 16. Styrelsen for Ringen er en bestyrelse der består af medlemmer af bestyrelserne for de foreninger der tilslutter sig Ringen – bestyrelsen udvælger en person der tegner foreningen ud af til, en forperson og en kasserer.Referater fra afholdte bestyrelsesmøder skal være offentlige med mindre der er tale om behandling af personfølsomme emner der ikke kan/skal/må videregives
 17. Tilsluttede organisationer skal på deres hjemmeside have et grafisk ikon der viser at de er med i sammenslutningen Ringen

Jeg afsætter 1/2 år til at få løftet projektet

Mine tidligere erfaringer er at mange aktører ikke er indstillede på et samarbejde – men hellere vil arbejde hver for sig. Det er jo enhver organisation helt frivilligt om de vil tilslutte sig Ringen og de aktører der tilslutter sig i opstartsfasen har selvfølgelig flere muligheder for at påvirke end aktører der tilmelder sig på et senere tidspunkt.

Jeg har kontaktet formanden for Jobcentrets ofre der afslår at deltage – de siger selv at de er en forening og formanden udmeldte at det ikke var af interesse. Formanden for foreningen ? Jobcentrets ofre kontaktes ikke igen om Ringen. Hvis jobcentrets ofre er en forening har de vel en bestyrelsen og ikke udelukkende en formand der tager alle beslutninger selv?
Og det står jo alle der er medlemmer af gruppen Jobcentrets Ofre frit for at tilmelde sig medlemskab af demokratiske foreninger – det bestemmer admin for jobcentrets ofre jo ikke

For at undgå foreninger der ikke er demokratiske d.v.s ikke har offentlige vedtægter, ikke offentliggør referater fra afholdte generalforsamlinger og ikke har en offentlig tilgængelig hjemmeside (men primært kommunikere via Facebook) er der sat krav op om foreningers demokratiske tilgang og praksis.

HVIS DU ELLER NOGLE DU KENDER ER MEDLEMMER AF DEN SOCIALE MODSTANDSBEVÆGELSE SÅ DEL VENLIGST DETTE INDLÆG
INITIATIVET ER TAGET AF PRIVATSOCIALRÅDGIVER/PROJEKTLEDER/IT-FORMIDLER FRANK JENSEN

Jeg har 20-30 års erfaringer med at arbejde med retssikkerheden for borgere i socialt udsatte positioner og 20 års erfaringer med IT-formidling i alle former.

HVIS DU ELLER ANDRE VIL HØRE MERE OM INITIATIVET SÅ SE VENLIGST SIDEN KONTAKT

Facebook er jo ikke et offentligt tilgængeligt medie og jeg forstår godt de mange der har fravalgt at være på Facebook grundet deres videresalg af data, påvirkning af demokratiske valg og andet fusk… Hjemmesiden er med offentlig adgang for alle – det handler om demokratisk adgang og åbenhed.

Alle tilsluttede foreninger bevarer deres selvbestemmelse men de skal være demokratiske foreninger der har demokratiske beslutningsprocesser m.m. og IKKE foreninger der udelukkende køres af en formand/forperson.

LYKKEDES DET IKKE FOR MIG AT OPSTARTE RINGEN – OPGIVER JEG EFTERFØLGENDE AT ARBEJDE FOR DEN SOCIALE MODSTANDSBEVÆGELSE FREMOVER

Jeg har brugt meget tid og ressourcer på det allerede – og ofte med et tvivlsomt udbytte.

TIL MIN KOMMUNALE SAGSBEHANDLER FRA JOBCENTER HOLBÆK:

Jeg står til rådighed, jeg er jobsøgende – du kan jo chekke jobnet.dk

HVIS DE FORSKELLIGE AKTØRER INDEN FOR DEN SOCIALE MODSTANDSBEVÆGELSE I DANMARK MENER DE KAN KLARE ALT SELV

Så held og lykke med at i kæmper ukoordineret – hver for sig:

Skal man/k gå op imod en overmagt så viser historien at det skal ske via en koordineret modstandsbevægelse der har en fælles overordnet strategi (Vietnam/Afghanistan) og benytter sig af asymmetrisk og koordineret krigsførelse: Kun på den måde kan en modstander der har den klare overmagt bekæmpes.

HVIS DU/I IKKE VED NOGET OM DEN SOCIALE MODSTANDSBEVÆGELSE I DANMARK SÅ TILBYDER JEG FOREDRAG/OPLÆG OM DET

Og der kommer jeg også ind på hvorfor de ikke kan/vil samarbejde – jeg håber at den historie kan laves om til en fortælling om at de kan samarbejde og at enkelte aktører ikke er interesserede i et samarbejde fordi de heller vil være konger i eget kongerige:

 

DER ER MANGE DER HELST VIL BROKKE SIG PÅ FACEBOOK FORDI DET ER NEMT

Det er meget få personer i Danmark der er parate til at sætte handling bag ordene…