Omgørelsesprocenter for børnehandicapområdet 2017 = 52%

ALTSÅ SEJLER PÅ 98 FORSKELLIGE KURSER – SAMTIDIGT FORDI DER I LANDETS KOMMUNER OFTE ER 98 OPFATTELSER AF DEN SAMME LOV

sejlskibe

Det kommunalt tilsyn under ankestyrelsen anvender ALDRIG gældende lovhjemmel til at idømme kommunalbestyrelsesmedlemmer (herunder borgmestre) dagsbøder når de træffer ulovlige beslutninger

AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK TILBYDER OPLÆG/FOREDRAG OM RETSSIKKERHED

This slideshow requires JavaScript.

EN INDENFOR DE SOCIALE OMRÅDER I DANMARK