Kilde: STARs hjemmeside https://star.dk/indsatser-og-ordninger/indsatser-ved-sygdom-nedslidning-mv/rehabiliteringsteam/
Tilgået d.17/11-2022 Kl.14.15
Fremhævninger: Aktivsocialrådgiver

Citat

Rehabiliteringsteam

Kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandler sager dels om jobafklaringsforløb, dels om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandler sager dels om jobafklaringsforløb, dels om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Det skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er syge og ikke længere kan modtage sygedagpenge, og borgere der er i risiko for at komme på førtidspension.

Til sagsbehandlere

STAR stiller som del af rehabiliteringsplanen tre redskaber til rådighed som kommunerne kan benytte i sagsbehandlingen:

 1. En forberedende del som sagsbehandleren kan udfylde sammen med borgeren forud for sagens behandling i teamet. Den forberedende del skal give et overblik over de vigtigste informationer i en sag. Derudover indeholder den et målgrupperettet CV samt spørgsmål om borgerens syn på egne evner, helbred, netværk og mål. Der indgår desuden et bemærkningsfelt.
 2. Et skema til rehabiliteringsteamets indstilling. Indstillingen består af to dele: Begrundelse og indstillet indsats, herunder formålet med det forløb, der indstilles til, samt hvilket indhold, forløbet skal have og hvorfor.
 3. En indsatsdel. Indsatsdelen giver mulighed for planlægning og opfølgning på indsatsen.

Brug Adobe Acrobat til at åbne redskaberne

Attester mv. 

Blanketter

 • Blanket / 06-01-2022 Efterløn – Arbejdsgivererklæring ved corona-relateret arbejde
 • Blanket / 25-02-2020 AB 411 Ansøgning om bevilling af tilskud til opkvalificering
 • Blanket / 22-12-2017 LÆ 282 Anmodningsblanket
 • Blanket / 21-12-2017 LÆ 271: Anmodning om lægeattest fra klinisk funktion
 • Blanket / 20-12-2017 LÆ 275: Lægeattest fra klinisk funktion
 • Blanket / 20-12-2017 Mulighedserklæring
 • Blanket / 19-12-2017 LÆ 265 lægeattest til Rehabiliteringsteam
 • Blanket / 18-12-2017 LÆ 262 Anmodning om lægeattest til Rehabiliteringsteam
 • Blanket / 17-12-2017 LÆ 261 Anmodning om lægeattest til Rehabiliteringsteam
 • Blanket / 20-11-2017 AR 237 – ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

DU FINDER ALLE OVENSTÅENDE BLANKETTER PÅ SIDEN

https://star.dk/om-styrelsen/blanketter/

Wow - Mand læser i en bog

læg mærke til at ALLE blanketter er fra år 2017 og dermed ikke er opdaterede de sidste 5 år….
Og læg mærke i formueringen (citat):
“i risiko for at komme på førtidspension”

KajtajnDet er det der kan kaldes for en sproglig fordrejning FORDI de borgere de ansøger om en førtidspension HAR brug for at få tilkendt førtidspensionen – der er INGEN der slipper igennem nålejet uden a de er syge.
En del borgere dør umiddelbart efter eller lige før de får tilkendt den nødvendige førtidspension.
Der er med andre ord politiske vedtaget (Mette Frederiksen beskæftigelsesminister 2003 L53 Reform af førtidspension og andre reformer) en lov der gør syge borgere mere syge – og i sidste ende en lov og sagsbehandling der for ofte ender med at slå borgerne ihjel.
Der er dokumentation (evidenser til jer akademikere – Red) for at systemet aktivt nedbryder borgere og kontakten med de kommunale jobcentre gør syge borgere endnu mere syge.
Se undersøgelsen fra Psykiatrifonden/SIND om dette.
VIVI (Statens egen evidensfabrok udfører gerne bestilte og betalte evalueringer/undersøgelser for BIF KBH.K hvor de ud fra meget spinkelt datagrundlag konkluderer at” Borgere er meget tilfredse med de kommunale jobcentre i København.

Jeg har på eget initiativ og i samarbejde med foreningen Livoverlov udarbejdet 2 online undersøgelser af borgertilfredsheden med de kommunale jobcentre i København -hvor jeg anvendte samme spørgsmål og svarmuligheder som de af Psykiatrifonden/Sind anvendte…
Mine onlineundersøgelser dokumenterer udbredt utilfredshed med de kommunale jobcentre i København.

HVIS DU VIL LÆRE MERE OM HVORDAN LANDETS KOMMUNER BEHANDLER BORGERNE

SuperheltSå kan du købe den linkliste med 183 links jeg har udarbejdet der netop handler om:
Kommunal sagsbehandling, kommunale anvendte praksisser, førtidspensionssager, ressourceforløb, økonomiske sanktioner af borgere i socialt udsatte positioner, ulovligheder, partsindlæg fra KL (Kommunernes Landsforening – Red) m.m.