Materialer Aktiv socialrådgiver

Reformer på børne/familieområdet

Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Logo – Aktiv socialrådgiver

AKTIV SOCIALRÅDGIVER – SOCIALRÅDGIVNING & OPLYSNING FOR FOLKET

(Socialstyrelsen 2016):

 • Godkendelses- og tilsynsopgaven på det sociale område flyttes fra de 98
  kommuner til fem store tilsynsenheder (socialtilsyn) i fem kommuner
 • Whistleblowerfunktion vedrørende anbringelsessteder/institutioner
 • Ny godkendelse af alle tilbud

(Ankestyrelsen 2015):

 • Lovkrav om systematik i vurdering af underretninger, herunder vurdering
  af underretninger inden for 24 timer
 • Krav om kommunale beredskab for at håndtere overgrebssager
 • Oprettelse af børnehuse
 • Øgede beføjelser for udveksling af information mellem politi og sociale myndigheder
 • Lovkrav om hurtig høring af barnet allerede inden en børnefaglig
  undersøgelse iværksættes

(Socialministeriet m.fl. 2010):

 • Barnets trivsel, sundhed og udvikling i fokus som mål for indsatsen
 • Styrkelse af udsatte børns rettigheder, herunder børns ret til at blive
  inddraget og hørt
 • Klageret fra barnet er 12 år
 • Øget mulighed for fagfolk for at udveksle oplysninger om børn, man er bekymret for
 • Præcisering af underretningspligten
 • Øget fokus på tilsyn og efterværn
 • Styrke kvaliteten af sagsbehandlingen
 • Præcisering af reglerne vedrørende undersøgelser, handleplaner
  og afgørelser
 • Højere grad af inddragelse af barnet og barnets netværk
 • Ændrede regler for tilsyn og opfølgning
 • Fokus på udarbejdelse af overordnede politikker og retningslinjer
  for arbejdet på børne- og ungeområdet

Håndbog om anbringelsesreformen