Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR FRA AKTIV SOCIALRÅDGIVER

Er socialrådgiver en beskyttet titel i Danmark ?

Svar: Nej i Danmark kan alle uden videre kaldes sig selv for socialrådgivere. Det er IKKE en beskyttet titel eller et fagområde der er underlagt autorisation.
Jeg er uddannet socialrådgiver – det tager 3½ år og er en professionsuddannelse.

Du skriver at du har en fagspecialisering indenfor børne/familieområdet – hvad betyder det helt konkret ?

Betydningen er den at jeg under socialrådgiveruddannelsen har taget tilvalgsmoduler der handler om udsatte børn og familier, – at jeg var i praktik som socialrådgiverstuderende hos en knaldygtig socialformidler, og er blevet undervist at det jeg vil betegne som den mest vidende jurist om børne/familieområdet og grundlæggende forvaltningsret m.m. (Tak til Gamle O – jeg kalder ham junior) OG at jeg har indhentet en massiv dataindsamling af materialer (rapporter, undersøgelser, evidenser/beviser, love, vejledninger, principafgørelsen fra ankestyrelsen og udtalelser fra Folketingets ombudsmand, borgerrådgiverrapporter o.l.
Jeg holder øje med ret meget der handler om området (hvordan fortæller jeg ikke).

Hvis jeg/vi kontakter og hyrer aktivsocialraadgiver.dk så vinder vi vel sagen?

Sandsynligheden for at sagen kan vindes bør øges MEN jeg kan IKKE garanterer at fordi at du/I hyrer mig som jeres private socialrådgiver at sagen så vindes: Jeg er jo underlagt samme love og regler som socialrådgiver ansat i den kommunale forvaltning o.l.
LÆS: ANSVARSFRASKRIVELSE | BETINGELSER

Hvordan sender man/k personfølsomme oplysninger til aktivsocialraadgiver.dk?

HVIS du/i vil vidergive dine/jeres personfølsomme oplysninger til F.eks Google ved at sende mig personfølsomme oplysninger via en Gmail… Øh så er det dit/jeres valg. Jeg vil kraftigt fraråde og og anbefaler at du/i anvender den krypterede email der er oprettet til formålet: Den ligger sikkert placeret i et land der tager IT-sikkerheden alvorligt.
SE SIDEN KONTAKT

Videregiver du som privat socialrådgiver personfølsomme oplysninger til den kommunale forvaltning uden samtykke?

Det korte svar er: No way. Kommer IKKE til at ske. Jeg kender og respekterer de gældende regler for samtykke.
Jeg videregiver kun de informationer og personfølsomme oplysninger som du/I giver mig tilladelse til.
Du/I kan på ethvert tidspunkt tilbagetrække samtykket – men selvfølgelig ikke med tilbagevirkende kraft.

Kan du afholde samtaler med børn?

Svar:Ja – jeg har tidligere afholdt børnesamtaler med børn/unge hvor der var en betroet voksen tilstede så de følte sig trygge og sikre.

Vi slår vores børn lidt for at de skal have respekt for os som forældre – er det et problem for dig som privat socialrådgiver?

Svar: JA – Jeg er hamrende ligeglad med jeres etniske ophav o.l.: I Danmark er det ved lov forbudt at slå børn.
Finder jeg ud af at klienter der har hyret mig begår overgreb imod deres børn er det min PLIGT (lovpligt !) at skrive en underretning til kommunen.
At du/i hyrer en privat socialrådgiver betyder IKKE at så skal gældende love og regler ikke overholdes:
Det skal de selvfølgelig.
Der er nultolerance overfor vold/overgreb begået imod børn/unge – og det gælder også for mig medmindre der er tale om “leg” eller enkeltstående episoder hvor der var omstændigheder der kan forklare det..
Lille Ole eller ? løber jo ikke tilfældigt ind i en dør hver anden dag vel ?
Hensynet til barnets tarv er det primære hensyn – hensyn til Mor/Far kommer i anden række.
Revelsesretten (at man/k måtte slå og tæske sine børn) blev ophævet i Danmark 1985.

At jeg truer min barn/børn med vold er vel ikke strafbart?

Svar: Bare alene det at fremsætte en trussel om vold er strafbart – J.f. straffeloven.
Psykisk vold er også et overgreb.
Hører jeg eller får kendskab til at der er trusler om vold = direkte underretning til den kommunale forvaltning:
Det er min lovpligt som socialrådgiver.
Alt med vold hvad enten der er tale om fysisk eller psykisk vold og seksuelle overgreb = Du bliver placere dig i sagskategorien RØD. Nu ligger du til den helt store tur i den kommunale forvaltning: Afbrudt eller overvåget samvær med dine børn/barn.

Hvad koster det at hyre dig som privat socialrådgiver?

Mine priser fremgår af siden Priser
Er du blevet sanktioneret økonomisk af kontrolgruppe (K-Kassen i København) så har jeg jo forståelse for at du ikke har en stor formue og at vi må finde en betalingsløsning.

Tager du alle former for sager?

Svar: Nej. Jeg tager kun sager efter en forudgående socialfaglig vurdering om det er en sag jeg som privat socialrådgiver kan forsvare at gå ind.
Mine speciale-områder er: Børn og familieområdet, aktiveringsområdet (som jeg selv har erfaringer med….) og grundlæggende forvaltningsret og retssikkerhedsmæssige principper.
De overordnede principper af aktid gode at tage udgangspunkt i og det er netop her der oftes fejles i de kommunale forvaltninger. Jeg tager IKKE sager som jeg bedømmer at jeg ikke fagligt er i stand til at tage.

Kan du hjælpe mig/os med at klage over kommunale afgørelser?

Svar: JA – Jeg hælper dig/jer med at skrive en klage over den kommunale afgørelse, og hjælper også gerne med klage til 2-klageinstans (typisk ankestyrelsen). Jeg kan også vejlede tidligere anbragte eller børn/unge der er offentligt omsorgssorgssvigtet med at henvise til landsdækkende organisationer der hjælper borgere med at stævne kommunen for offentligt omsorgssvigt.

Du skriver at du har kontakter indenfor den sociale modstandsbevægelse i Danmark – hvem er det ?

Jeg oplyser og videregiver ikke uden forudgående samtykke navne på de absolutte toppersoner jeg har kontakter til indenfor den sociale modstandsbevægelse i Danmark.
Men hvis jeg er i tvivl om noget indenfor det sociale område i Danmark så ved jeg hvem jeg kan kontakte.

Jeg har som borger skrevet en underretning til den kommunale forvaltning og oplever ikke at de ville tage imod den og ved ikke hvad der er sket med underretningen. Kan det være rigtigt at en kommunalansat siger til mig i telefonen: Ved du ikke at X-kommune økonomiske problemer (virkelig case…) ?

Svar: Hvis det er tilfældet så kan du skrive en underretning direkte til ankestyrelsen og så skal de nok hive fat i den kommnunale forvaltning………..

Hvis samarbejdet afbrydes med aktivsocialraadgiver.dk så skal jeg/vi vel ikke betale for de ydelser der er leveret?

Svar: Jov det skal du/i. Du/i kan til enhver tid afbryde samarbejdet med mig – men jo da ikke med tilbagevirkende kraft.
SE BETINGELSER

Vi aftaler vel bare i telefonen hvad jeg/vi har brug for hjælp til?

Svar: Jov det kan vi gøre med der skal underskrives en skriftlig kontrakt med hvilke ydelser du/i har brug for hjælp til fra aktivsocialraadgiver.dk: Det sikrer dig/jeres og min retsstilling

Er aktivsocialraadgiver.dk medlem af Dansk Socialrådgiverforening ?

Svar: Nej det er jeg ikke og at en socialrådgiver er medlem af Dansk Socialrådgiverforening er ingen garanti for noget som helst – hverken retsligt eller fagprofessionelt.
Det er min holdning at DS er nogle vatnisser hvor mange af deres medlemmer ikke lever op til de fagprofessionelle etiske værdier de selv har vedtaget som er et “festligt udpluk” fra International Foundation of social workers.
Jeg er med på hele pakken af etiske værdier fra ovenstående globale organisation for socialarbejdere:
Det betyder helt konkret at det er MIN opgave som socialrådgiver at være fortaler og “advokat for borgere i siocialt udsatte positioner.

Må jeg/vi kalde aktivsocialraadgiver.dk for en idiot/hængerøv/spasser/nar på sociale medier?

Svar: Ja ja det gør du/i bare 😉
Men kalder du mig for en inkompetent idiot så er det krænkende og injurierende.
Det vil jeg fraråde at du/i gør for så kan det få et efterspil. Retsligt efterspil.

Laver private socialrådgivere ikke fejl – og også dig?

Svar: Jov – INGEN i den kendte og ukendte del af multiverset er ufejlbarlige heller ikke mig.
Jeg har så en pligt til at orienterer dig/jer om at jeg har begået en fejl hurtigst muligt efter at jeg har opdaget det eller bliver gjort opmærksom på det.

Har aktivsocialraadgiver.dk tegnet en forsikring imod dårlig rådgivning?

Svar: Wow – det var et godt spørgsmål 🙂 P.T er der ikke tegnet en forsikring imod dårlig eller fejlagtig rådgivning og vejledning. Jeg undersøger det…
Jeg har selvfølgelig interesser i at behandle kunder/klienter så godt som det er mig muligt og at sikre retsstillingen for mine kunder/klienter.

Har din kritiske indstilling til kommunale sagsbehandling ikke konsekvenser for dig som socialrådgiver?

Svar: Helt klart – og jeg har både det forkerte køn og den forkerte alder til ansættelser indenfor det kommunale område – et område hvor man/k typisk ikke ansætter jobsøgere der har ytrer nogen form for kritik af de …. kommunale forvaltninger i Danmark.

Men jeg skal leve op til min faglige forpligtigelse som socialrådgiver der følger de etiske værdier fra Internationl foundation of social workers. Jeg er ikke i tvivl om at jeg er sortlistet fra mange kommunale ansættelser.
Derfor min identitet beskyttes på hjemmesiden.

Hov hov – er du både privat socialrådgiver og ansat i en kommune – og hjælper borgere i samme kommune med deres sager imod den kommunale forvaltning?

Svar: No way – det giver jo oplagte habilitetsproblemer. Hvis du vil have oplevelser med overskridelse af gældende habilitetsregler så kan du finde dem mange andre steder (f.eks i landets kommuner) – det bliver IKKE hos mig.

Kan man/k/hen bare uden videre bruger materialer fra hjemmesiden aktivsocialraadgiver.dk og genudgive det på egne hjemmesider og SoMe?

Svar: Nej. De materialer jeg selv har udarbejdet og har værkshøjde på er mine materialer.
Der krænker du så lov om ophavsret og det kan medføre erstatninger bare at du bruger noget af min grafik eller egne optagede fotos og videoer. Det er brud med gældende lov om ophavsret (copyright er ikke Dansk).

Må dine videoer bruges i undervisningsammenhænge?

Er du en underviser der spørger om det så kontakt lige en jurist på dit campus.
Svar: Nej – mine egenproducerede videoer må ikke anvendes i nogen form for undervisningssammenhænge.
Kommer det til mit kendskab rejses der krav om erstatning uanset hvem der er tale om.
Skærpet fokus på uddannelsesaktører.
Hvis du/i repræsenterer en uddannelsesorganisation så kan du/i kontakte mig for at bestille undervisningsmaterialer.
Er du studerende der oplever at en underviser anvender mine videoer i undervisningen så kontakt mig med en orientering (hvem, hvor, hvornår, hvor tit o.s.v.) samt beviser og du modtager 50% af erstatningen/kompensationen for overtrædelse af lov om ophavsretten.

Hov hov du anvender du selv eksternt materiale og kilder – hvad sker der liger der ?

Svar: Ja – det gør jeg og der er kildehenvisninger på alt – ellers er der tale om en fejl.
Kontakt mig venligst hvis du mener at jeg krænker din eller andres ophavsret.

Hvorfor er der sider og indlæg jeg ikke har adgang til ?

Svar: Fordi…

  • Jeg kan som privat socialrådgiver ikke leve af at give alt væk gratis
  • Du er ikke betalende kunde hos Aktiv socialrådgiver
  • For at undgå at andre lukrerer på mit arbejde
  • Fordi der er tale om et digitalt produkt som du skal betale for
HVis jeg køber et digitalt produkt fra aktiv socialrådgiver – så ejer jeg vel produktet ?

Svar: Du ejer brugsretten til produktet for dig som privatperson. Begynder du at dele eller videredistribuerer mine digitale produkter i nogen form eller art = Brud på lov om ophavsret = Erstatning.

Når jeg er kunde hos aktiv socialrådgiver så kan jeg vel uden videre offentliggøre svar fra aktiv socialrådgiver via sociale medier, hjemmesider/blogs/Youtube o.l. ?

Svar: NEJ. Det kræver at jeg afgiver samtykke til at du kan anvende mine svar til dig som betalende kunde.
Du ejer ikke min kommunikation til dig som kunde.
J.f. GDPR og gældende regler for samtykke.

Jeg er i akutte sociale problemer og ringer til aktiv socialrådgiver – hvorfor tager du så ikke telefonen ?

Svar: Jeg kan ikke leve af at være privat socialrådgiver – det er en fritidsbeskæftigelse. Jeg har andet arbejde ved siden af og der er det ikke tilladt at tale i private telefoner og jeg kunne ikke finde på at udføre et lønarbejde og samtidig være til rådighed som privat socialrådgiver (det mener min arbejdsgiver heller ikke at jeg skal.

Kan aktiv socialrådgiver tilbyde undervisning af socialrådgiverstuderende ?

Svar: Ja. Men jeg ser helt at det er jer studerende der selv tager initiativet til at jeg kommer og underviser jer eller holder et oplæg. “Mor” (underviser fra jeres Campus – det er jo som regel kvinder der underviser på socialrådgiveruddannelserne) kan være med som tilhører.

Husk nu at i socialrådgiverstuderende har muligheder for at være med til at tilrettelægge undervisningen (det “glemmer” man/k nok at fortælle jer og “Vi har ingen penge til det” (men råd til toplønninger til lederene -Red)