Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

KaptajnSE GÆLDENDE PRISER | SE GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE | LÆS OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR

AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK HAR FØLGENDE BETINGELSER

Du/I kan downloade betingelserne her som Pdf-dokument. Det skal underskrives af alle parter FØR der opstartes et samarbejde.
Efterfølgende skal der underskrives dokument der fastlægger hvilke ydelser du/I har brug for hjælp til: – Det sikrer alle parters retsstilling.

 1. Inden aktivsocialradgiver.dk tager din/jeres sag skal der ske en socialfaglig vurdering om jeg er i stand til at hjælpe dig/jer
 2. Der skal indgås en skriftlig aftale om hvad det er du/i har behov for hjælp til:
  Det sikrer vores begges retsstilling at der indgås en skriftlig aftale
 3. Aktivsocialraadgiver.dk kan ikke garanterer at fordi du anvender aktivsocialraadgiver.dk at sagen så vindes
 4. Der betales for den tid Aktivsocialraadgiver.dk bruger på din/jeres sag: Det inkluderer sagsgennemlæsning, skrivelser, kontakt til sagsbehandlere/socialrådgivere i den kommunale forvaltning, transport til mødested hvis der er krav om fysisk fremmøde vedr. møde/-r og møder.
 5. Betaling for ydelser sker efter aftale: Skriftlig aftale.
 6. Du/I har intet retskrav på at få penge tilbage fordi din/jeres sag ikke vindes
 7. Du/i skal sende personfølsomme oplysninger til aktivsocialraadgiver via en sikker email: Aktivsocialraadgiver.dk anvender Protonmail.com
 8. Du/I skal medvirke til sagens oplysning – ellers kan jeg ikke hjælpe dig/jer. Det betyder at jeg skal have mulighed for at læse de sagsakter der er i sagen
 9. Du/I er forpligtigede til at oplyse min om hvis der sker ændringer i sagen eller sker væsentlige ændringer f.eks i.f.h.t. arbejde/indkomst
 10. Både du/jer og jeg kan afbryde samarbejdet hvis der ikke er udsigter til en forbedret sagsbehandling og et bedre sags-resultat. Afbrydning af samarbejdet kan ikke ske med tilbagevirkende kraft for det arbejde der er udført
 11. Lyver du/i bevidst i.f.b.m. sagsoplysninger overfor aktivsocialraadgiver.dk og jeg finder ud af det kan jeg uden videre afbryde samarbejdet – Det giver mig meget dårlige arbejdsbetingelser for at skulle vinde din/jeres sag
 12. Du/i skal som kunder hos aktivsocialraadgiver.dk være indstillede på at: Besvare spørgsmål, at du/i skal medvirke til at oplyse sagen, – at være til at komme i kontakt med (vi finder ud af hvornår det passer dig/jer bedst
 13. Jeg er som din/jeres private socialrådgiver forpligtiget til IKKE at videregive personfølsomme oplysninger til 3 part uden jeres specifikke samtykke, og jeg er forpligtiget til at arbejde loyalt for dig/jer, men også til at oplyse dig/jer om de love og regler der gælder indenfor området
 14. Jeg er forpligtiget til at arbejde for dig/jer uanset din/jeres hudfarve, politiske overbevisning o.l.:
  Det er usaglige hensyn og ikke relevant
 15. Jeg overholder de etiske retningslinjer for socialarbejdere fastlagt af International foundation og social workers: Det er et festligt udpluk Dansk socialrådgiverforenings medlemmer har udvalgt:Jeg fungerer også som “advokat” og fortaler for borgere i socialt udsatte positioner uden hensyn til at det medfører sortlistning if.h.t. kommunale ansættelser
 16. Hvis jeg har deltidsarbejde eller arbejde i en kommune kan jeg ikke fungere som privat socialrådgiver i pågældende kommune: Der har jeg oplysningspligt overfor dig/jer som kunder og det medfører habilitetsproblemer (den går ikke med mig)
 17. Når det handler om kommunal aktivering, jobcentre og A-kasser: Jeg er specialist med egne brugererfaringer med den kommunale forvaltning og med kommunalpolitik
 18. Betaling for leverede ydelser: Ja hvis du er blevet sanktioneret økonomisk så har du jo nok ikke det store økonomiske råderum og vi må finde en aftale. Omvendt skal du ikke trække det kort på mig og så købe et nyt dyrt guldur i samme periode eller flashe din nye Tesla på Facebook…
  Du/I må ikke bruge at “vi har ikke råd” hvis i har det – det er at nasse på andres situation:
  Det medvirker jeg ikke til. Finder jeg ud af at du/i har misinformeret mig vedr. din/jeres økonomiske situation så er det øjeblikkelig afregning.
  Som IKKE-kommunalansat har jeg IKKE muligheder for at trække dine bankoplysninger uden dit/jeres vidende  – det har jeg slet ikke adgang til at gøre – men det har kommunen...

KUN OPKALD FRA DANSKE TELEFON NUMRE BESVARES

Som borger med en social sag er det dig/jer der ringer mig op.
Tager jeg ikke telefonen så indtalt med tydelig stemme en besked og jeg ringer dig/jer op når jeg har mulighed for det.

Jeg yder kun gratis socialrådgivning i 15 minutter.

Aktører der henvender sig med det formål at jeg skal udføre gratis arbejde for dem:
Kommer ikke til at ske: Jeg leverer et professionelt produkt – en serviceydelse som der skal betales for.