Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Kunder skal godkende betingelserne før sagen tages op/før bestilling af produkter

Opdateret d.14/3-2022

HENT OG UNDERSKRIV ANSVARSFRASKRIVELSE
 1. Aktivsocialraadgiver.dk kan ikke garanterer at din/jeres sag tages op – det kommer an på en socialfaglig individuel bedømmelse der fortages i starten af forløbet
 2. Aktivsocialraadgiver.dk kan ikke garantere at du via henvendelse og efterfølgende sagsbehandling kommer til at vinde sagen imod den kommunale forvaltning/A-kassen eller hvem modparten nu er
 3. Aktivsocialraadgiver.dk arbejder ud fra samme lovgrundlag som kommunal-ansatte sagsbehandlere og socialrådgivere – men har så bare mere tid til at arbejde med netop din/jeres sag.
  Der tegnes en forsikring imod dårlig rådgivning så du som borger kan søge erstatning for dårlig rådgivning givet af Aktivsocialrådgiver.dk
  Alle kunder hos Aktivsocialraadgiver.dk skal samtykke og godkende disse betingelser – en efterfølgende tilbagetrækning af samtykket medfører ikke opsættende virkning i.f.h.t. leverede ydelser
 4. Aktivsocialraadgiver.dk kan ikke holdes ansvarlig for at du/I sender personfølsomme oplysninger om sagen via usikre emails
 5. Er du økonomisk hårdt trængt så må vi finde en betalingsordning . jeg ved jo godt at man/k ikke bliver rig af at leve på fattigdomsydelserne i Danmark
 6. Der ydes ikke tilbagebetalinger af betaling for leverede ydelser selvom du/i er utilfredse med resultatet fordi sagen ikke vindes e.l.
 7. Aktivsocialraadgiver.dk er ikke medlem af Dansk Socialrådgiverforening – det ser jeg ingen grunde til at skulle være men jeg tager deres vedtagne professionsværdier alvorligt – så alvorligt at jeg blev privat socialrådgiver.

  Medlemskab af Dansk socialrådgiverforening betyder IKKE at du som borger så kan regne med at den kommunalansatte sagsbehandler eller socialrådgiver overholder gældende love og regler

 8. Aktivsocialrådgiver.dk overholder kodex for International foundation of social workers – der er noget mere aktiv end de professionsværdier DS – Dansk socialrådgiverforening har vedtaget
 9. Kunder der bestiller digitale produkter: F.eks Hjemmesider & Google-kort skal selv lave forarbejdet før de henvender sig til Aktivsocialraadgiver.dk (og gøre sig tanker om indholdet/menu o.l. på den hjemmeside som de selv bestiller – jeg vejleder gerne)
 10. Jeg kan ikke holdes ansvarlig for at du/i afgiver urigtige eller direkte vildledende informationer eller sagsoplysninger. Sker det og det kommer til mit kendskab har jeg ret til at afbryde samarbejdet
 11. Der kan ikke gøres nogen form for erstatning gældende for den rådgivning jeg yder gratis
 12. Oplæg betales forud. Digitale produkter betales forud