PROFIL FOR AKTIV SOCIALRAADGIVER.DK – FRANK JENSEN

FAGSPECIALISERING INDENFOR DET SPECIALISEREDE OMRÅDE

Jeg er uddannet socialrådgiver med fagspecialisering indenfor det specialiserede område: Børn/familier/handicap og den specialisering blev fortaget under uddannelsen som tilvalgsmoduler og via praktikforløb i Odsherred kommunes familieafdeling – afsluttet med topkarakter. Jeg har arbejdet med retssikkerhed for borgere underlagt kommunal aktivering gennem 20-30 år.

AKTIV SOCIALRÅDGIVER DRIVES AF

KaptajnSocialrådgiver Frank Jensen.
Jeg er som privat socialrådgiver underlagt samme love og regler som alle andre socialrådgivere.

GEOGRAFISK BASE I HOLBÆK

Jeg er bosiddende centralt i Holbæk by. Min privatadresse oplyses udelukkende til betalende kunder/klienter.
Du/I kan se mit geografiske dækningsområde her
Møder foregår enten hos dig/jer eller på neutral grund hvor der ikke er muligheder for at andre lytter med.

BANK OPLYSNINGER

Arbejdernes Landsbank
Reg.Nr: 5373
Konto: 0000344840

TILGANGEN TIL SOCIALRÅDGIVNING OG SOCIALT ARBEJDE

Er ret praksisorienteret: – Hjælp til selvhælp og empowerment betegner nok bedst min tilgang, og jeg er tilpas gammel til at være meget inspireret af den Amerikanske borger-rettighedsbevægelse.

FAGPROFESSIONELLE VÆRDIER

Jeg følger og bakker op om de værdier der er fastlagt af International Foundation of sociale Workers
hvor der er b.la er socialarbejderens ansvar at være advokat for borgere i socialt udsatte positioner og for sociale forandringer.

INSPIRATIONSKILDER

Akademikerne/sociologer & socialrådgivere:

JURA

Jeg arbejder med borgerinddragelse og husker at borgerne skal inddrages i eget sagsforløb (j.f. Lov om Retssikkerhed og administration for det sociale område).
Social-Jura

DYBERE JURIDISK INDSIGT

Jeg nøjes ikke med at kigge i og kende den gældende lov – jeg går længere ind og læser:

  • Vejledninger
  • Nyheder fra ankestyrelsen
  • Principafgørelser fra ankestyrelsen
  • Nyt fra Folketingets ombudsmand
  • Nyheder fra DUKH – Den uvildige konsulentordning på handicapområdet
  • Internationale konventioner: Menneskerretighedskonventionen, Handicapkonventionen
KOMMUNALE SAGSBEHANDLER OG SOCIALRÅDGIVERE O.A. SKAL HUSKE AT MIN ROLLE UDELUKKENDE ER AT

Kvinde kiggerSikre retssikkerheden for mine klienter – og at jeg som privat socialrådgiver IKKE er underlagt ulovlige praksisser og ledelsespålæg. Jeg kender godt de kommunalansatte sagsbehandleres rolle og de betingelser de arbejder under…