PROFIL FOR AKTIV SOCIALRAADGIVER.DK – FRANK JENSEN

FAGSPECIALISERING INDENFOR DET SPECIALISEREDE OMRÅDE

Jeg er uddannet socialrådgiver med fagspecialisering indenfor det specialiserede område: Børn/familier/handicap og den specialisering blev fortaget under uddannelsen som tilvalgsmoduler og via praktikforløb i Odsherred kommunes familieafdeling – afsluttet med topkarakter.

Jeg har arbejdet med retssikkerheden for borgere underlagt kommunal aktivering gennem 20-30 år gennem foreninger, opslag på sociale medier, blogs, videoer, onlineundersøgelser af borgertilfredsheden med de kommunale jobcentre i København, – haft kontakter til forpersoner indenfor den sociale modstandsbevægelse i Danmark. Og så har jeg selv en del sociale erfaringer som
Ledig/arbejdsløs underlagt kommunal aktivering/A-kasse, som borger der blev ramt af fælles forsørgerpligt, fattigdom o.l.

AKTIV SOCIALRÅDGIVER DRIVES AF

KaptajnSocialrådgiver Frank Jensen.
Jeg er som privat socialrådgiver underlagt samme love og regler som alle andre socialrådgivere.

SE BETINGELSER DER GÆLDER FOR AKTIVSOCIALRAADGIVER

Ansvarsfraskrivelse | Ofte stillede spørgsmål og svar |

GEOGRAFISK BASE I HOLBÆK

Jeg er bosiddende centralt i Holbæk by. Min privatadresse oplyses udelukkende til betalende kunder/klienter.
Du/I kan se mit geografiske dækningsområde her
Møder foregår enten hos dig/jer eller på neutral grund hvor der ikke er muligheder for at andre lytter med.

BANK OPLYSNINGER

Arbejdernes Landsbank
Reg.Nr: 5373
Konto: 0000344840

TILGANGEN TIL SOCIALRÅDGIVNING OG SOCIALT ARBEJDE

Er ret praksisorienteret: – Hjælp til selvhælp og empowerment betegner nok bedst min tilgang, og jeg er tilpas gammel til at være meget inspireret af den Amerikanske borger-rettighedsbevægelse.

FAGPROFESSIONELLE VÆRDIER

Jeg følger og bakker op om de værdier der er fastlagt af International Foundation of sociale Workers
hvor der er b.la er socialarbejderens ansvar at være advokat for borgere i socialt udsatte positioner og for sociale forandringer.

INSPIRATIONSKILDER

Akademikerne/sociologer og socialrådgivere:

JURA

Jeg arbejder med borgerinddragelse og husker at borgerne skal inddrages i eget sagsforløb (j.f. Lov om Retssikkerhed og administration for det sociale område).
Social-Jura

Indtil videre er min største juridiske sejr at jeg har fået:
Billede af en superhelt - der er lidt overvægtigJobindex.dk | FTFA | Socialtilsyn Øst (Holbæk kommune | Holbæk kommune | Odsherred kommune |Jobdatabase fra Dansk socialrådgiverforening | – Til at overholde den gældende cookiebekendtgørelse som den styrelse der ellers skulle udøve tilsynet – ser gennem fingre med…

DYBERE JURIDISK INDSIGT

Aktivsocialraadgiver.dkJeg nøjes ikke med at kigge i og kende den gældende lov – jeg går længere ind og læser:

  • Vejledninger
  • Nyheder fra ankestyrelsen
  • Principafgørelser fra ankestyrelsen
  • Nyt fra Folketingets ombudsmand
  • Nyheder fra DUKH – Den uvildige konsulentordning på handicapområdet
  • Internationale konventioner: Menneskerretighedskonventionen, Handicapkonventionen
KOMMUNALE SAGSBEHANDLER OG SOCIALRÅDGIVERE O.A. SKAL HUSKE AT MIN ROLLE UDELUKKENDE ER AT

Kvinde kigger

Sikre retssikkerheden for mine klienter – og at jeg som privat socialrådgiver IKKE er underlagt ulovlige praksisser og ledelsespålæg. Jeg kender godt de kommunalansatte sagsbehandleres rolle og de betingelser de arbejder under…

Kommunalansatte socialrådgivere/sagsbehandlere er mine modparter i sager hvor jeg repræsenterer mine klienter der køber mig til at føre deres sag eller rådgive/vejlede dem.
Som partsrepræsentant for mine klienter er min opgave udelukkende at sørge for at borgerne og de kommunale forvaltninger overholder gældende love og regler og at påtale/dokumentere hvis der er tale om “magtfordrejning” (og det er der i mange tilfælde hvor de kommunale forvaltninger glemmer borgernes retssikkerhed og retskrav til fordel for hensyn til den kommunale økonomi.

Som enkeltstående socialrådgiver har jeg som de kommunalansatte IKKE adgang til:

Juridiske kurser og vejledning fra den kommunale jurist.
Adgang til supervision/vejledning/rådgivning.

Jeg tager selv ansvar og skal selv tage ansvar for at jeg har styr på gældende love/regler, principafgørelser m.m.
Dermed ikke sagt at jeg som privat socialrådgiver ikke kan fejle – det kan jeg selvfølgelig MEN som privat socialrådgiver har jeg mere tid til at sætte mig ind i gældende love og regler, principafgørelser m.m. end kommunalansatte socialrådgivere.

KOMPLEKSITETEN AF DE MANGE INDVIKLEDE LOVE BETYDER DA OGSÅ AT JEG

Udelukkende tager sager der ligger indenfor mit sagsområde med love/regler som jeg har godt kendskab til:
Børne/familieområdet, aktiveringsområdet. Retssikkerhed og retsgarantier for borgere (aktindsigt/partshøring/partsrepræsentation/vejledningspligten/officialprincippet/legalitetsprincippet o.l.