Aktiv Socialrådgiver

PROFIL FOR AKTIV SOCIALRAADGIVER.DK – FRANK JENSEN

Uddannet Socialrådgiver med faglig specialisering indenfor børne/familieområde og aktiveringsområdet.

UDDANNELSER:

Socialrådgiver med faglig specialisering indenfor børne/familieområdet | + en række andre uddannelser.
Myndighedspraktik i kommunal børne/familieafdeling.

AKTIVERINGSOMRÅDET OG BØRNE/FAMILIEOMRÅDET

Det er mine specialer samt retssikkerheden generelt, konventioner, retsgarantier, forvaltningsret, GDPR o.l.

JEG FØLGER NYHEDER INDENFOR DET SOCIALE OMRÅDE OG UDVIKLINGEN I SOCIALJURA

Wow - Mand læser i en bog
Det betyder at jeg holder øje med hvad der kommer af nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, nyt fra det kommunale tilsyn (ankestyrelsen-Red) og hvad Folketingets Ombudsmand foretager sig.

FAGSPECIALISERING INDENFOR DET SPECIALISEREDE OMRÅDE

PrinsesseJeg er uddannet socialrådgiver med fagspecialisering indenfor det specialiserede område: Børn/familier/handicap og den specialisering blev fortaget under uddannelsen via tilvalgsmoduler og praktikforløb i kommunale familieafdeling (myndighed).

TILGANGEN TIL SOCIALRÅDGIVNING OG SOCIALT ARBEJDE

Er ret praksisorienteret: – Hjælp til selvhælp og empowerment betegner nok bedst min tilgang, og jeg er tilpas gammel til at være meget inspireret af den Amerikanske borger-rettighedsbevægelse.

FAGPROFESSIONELLE VÆRDIER

Jeg følger og bakker op om de værdier der er fastlagt af International Foundation of sociale Workers
hvor der er b.la er socialarbejderens ansvar at være advokat for borgere i socialt udsatte positioner og for sociale forandringer.

JURA
DYBERE JURIDISK INDSIGT

Aktivsocialraadgiver.dkJeg nøjes ikke med at kigge i og kende den gældende lov – jeg går længere ind og læser:

KOMPLEKSITETEN AF DE MANGE INDVIKLEDE LOVE BETYDER DA OGSÅ AT JEG

Udelukkende tager sager der ligger indenfor mit sagsområde med love/regler som jeg har godt kendskab til:
Børne/familieområdet, aktiveringsområdet. Retssikkerhed og retsgarantier for borgere (aktindsigt/partshøring/partsrepræsentation/vejledningspligten/officialprincippet/legalitetsprincippet o.l.