Socialindex - en vision om en samlet oversigt af sociale organisationer og hjælpetilbud i Danmark

FORMÅLET MED SOCIALINDEX.DK

Er at skabe et samlet overblik af organisationer der arbejder indenfor det sociale område i Danmark så det bliver nemt for borgere i socialt udsatte positioner og fagprofessionelle (sagsbehandlere/socialrådgivere/socialformidlere o.l.) at overskue hvad der er af mulige hjælpemuligheder i kommunen, regionen/landet.

DET KOSTER FORSKELLIGT EFTER STØRRELSE AT BLIVE OPTAGET I SOCIALINDEX.DK

Og det er for at sikre at de små lokale foreninger har muligheder for at komme med via lave priser og et grundlæggende princip om at “de store betaler mere end de små”. Det betyder praktisk at det koster landsdækkende organisationer som f.eks Red Barnet, Dansk Røde kors, Kirkens Korshær o.l. mere end lokalt baserede foreninger og NGO’s.

PRISER FOR OPTAGELSEN I SOCIALINDEX.DK
  • Landsdækkende organisationer/foreninger = 280 Kr/Årligt
  • Regionale organisationer/foreninger = 120 Kr/Årligt
  • Lokale foreninger = 50 Kr/Årligt

Priserne går til dækning af udgifter forbundet med driften af hjemmesiden.

HJEMMESIDEN SOCIALINDEX.DK BLIVER DEN CENTRALE DIGITALE PLATFORM

Der oprettes til formålet en tidssvarende og “responsive” (d.v.s. at den kan ses på alle internetenheder) hjemmeside med adgang for alle hvor organisationer og hjælpetilbud er inddelt i kategorier.
Under de forskellige kategorier vises de tilsluttede organisationer med oplysninger.

FORSKELLIGE FORMER FOR SYNLIGHED

Det bliver muligt for tilsluttede organisationer at tilkøbe sig mere synlighed og speciel opmærksomhed via Socialindex.dk i form af profilsider og sponsorede indlæg. Det er også med til at dække omkostningerne forbundet med at drive hjemmesiden og initiativet Socialindex.dk
Det vil fremgå af sponsorerede indlæg og profilsider at der er tale om købte/betalte indlæg.
Socialindex.dk tilmeldes pressenævnet og overholder gældende love om markedsføring/annoncer, cookies på hjemmesiden og GDPR.

INITIATIVET TIL SOCIALINDEX.DK

Er taget af socialrådgiver, projektleder og IT-formidler Frank S.Jensen på baggrund af at jeg ser et behov for en samlet, koordineret og bruger/borgerorienteret formidling af sociale organisationer og hjælpetilbud til borgere i Danmark.

HJEMMESIDEN SOCIALINDEX.DK OPRETTES JANUAR 2023

Når hjemmeside er oprettet med sider og kategorier begynder jeg at skrive ud til de forskellige organisationer med information om initiativet Socialindex.dk og sender så link til formular hvor der kan indtastes oplysninger om organisationen: Navn, formål, tilbud, adresse.

DER OPRETTES ET KORT MED ALLE TILSLUTTEDE ORGANISATIONER

Så det bliver nemt for brugerne/borgerne at se hvilke muligheder der er i netop deres bopælskommune via et indsat og interaktivt kort.

BETALINGEN FOR OPTAGELSEN I SOCIALINDEX.DK

Udføres via bankoverførsel/WooCommerce/PayPal.
Betalingen gælder for 1 år – gældende fra d.1/1 til årets udgang.