Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

Kilde:
Ankestyrelsens principmeddelelse 37-22 om kompetence – hyppighed – delvist afbrudt samvær – børn og unge-udvalget – anbragt barn – December 2022
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk
Principmeddelelsen fastslår

Det er kommunen, der træffer afgørelse om samvær mellem et anbragt barn og dets familie og netværk. Det gælder dog ikke, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling at træffe afgørelse om overvåget samvær eller afbrydelse af samvær eller kontakt. I disse tilfælde er det børn og unge-udvalget, der træffer afgørelsen. En afgørelse om, at der skal være samvær mindre end én gang om måneden, sidestilles med en afgørelse om afbrydelse af samværet, og skal træffes af børn og unge-udvalget.

Når børn og unge-udvalget træffer afgørelse om, at der skal være samvær mindre end én gang om måneden, skal børn og unge-udvalget samtidig træffe afgørelse om, hvor ofte der skal være samvær.

I den konkrete sag havde børn og unge-udvalget truffet afgørelse om, at der for en periode på to år skulle være samvær mindre end én gang om måneden. Børn og unge-udvalget havde imidlertid ikke taget stilling til, hvor ofte der skulle være samvær, men havde overladt det til kommunen at træffe afgørelse herom. 

Ankestyrelsen vurderede, at en afgørelse om samvær mindre end én gang om måneden er en så indgribende afgørelse, at kompetencen til at træffe afgørelse herom ligger hos børn og unge-udvalget, herunder også afgørelsen om, hvor ofte der skal være samvær.