laptop
NÅR COMMEN SENSE BLIVER OPHØJET TIL FORSKNING – ELLER ET EKSEMPEL FRA FORTIDEN PÅ AT INTET ER NYT..

Som et “gensvar” til at Aaalborg Universitet Center for ungdomsforskning har skrevet og udgivet en bog om de mange pres som unge i Danmark udsættes for.

Det talte vi om på socialrådgiveruddannelsen Absalon Roskilde i Psykologi undervisningen – det var år 2018.

Fra BØRNERÅDET https://www.boerneraadet.dk/materialer

(Børnerådets medlemmer er politisk udpegede – og det er udelukkende kvinder der er ansat i sekretariatet: Det kaldes så for ligestilling i Danmark- Red…)

Pres på ungdomslivet (2018)

Allerede i 8. klasse oplever mange unge et massivt pres fra skolen og samfundet, og de bekymrer sig i alarmerende grad om fremtiden. Børnerådet har i den seneste undersøgelse i Børne- og Ungepanelet sat fokus på et hverdagsliv under pres blandt unge i 8. klasse.

PRES PÅ UNGDOMSLIVET

Allerede i 8. klasse oplever mange unge et massivt pres fra skolen og samfundet, og de bekymrer sig i alarmerende
grad om fremtiden. Børnerådet har i den seneste undersøgelse i Børne- og Ungepanelet sat fokus på et
hverdagsliv under pres blandt unge i 8. klasse. Analysen af undersøgelsen viser, at 74 pct. af de unge i 8. klasse
oplever, at de indimellem, ofte eller hele tiden er pressede. Det gælder i særlig grad pigerne, hvor næsten 30
pct. ofte eller hele tiden føler sig pressede.
De unges besvarelser af spørgeskemaet og deres åbenhjertige kommentarer bidrager med vigtige indsigter i,
hvordan de unge oplever en hverdag under pres. Langt hovedparten af de unge beskriver, hvordan presset er
relateret til deres skolepræstationer og valg af uddannelse.
BØRNEINDBLIK 1/18

ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET · NR. 1/2018 · 5. ÅRGANG · MAJ 2018
UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER
 • 21 pct. af de unge føler sig pressede ofte eller hele tiden. 53 pct. er pressede en gang imellem.
 • Flere piger end drenge er pressede ofte eller hele tiden.
 • Der er en klar sammenhæng mellem, hvor ofte de unge er pressede, og hvor ofte de bekymrer sig.
 • De unge er pressede af bekymringer om, hvorvidt de er i stand til at præstere og leve op til de krav,
  de møder i uddannelsessystemet.
 • De unge giver udtryk for et pres i forhold til uddannelsesvalg, og de føler sig ikke ordentlig klædt på
  til at vælge.
 • De unges bekymringer er i høj grad centreret om fremtiden og frygten for ikke at slå til i
  uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet