Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

PÅ BAGGRUND AF EN REFORMOVERSIGT UDARBEJDET AF FORFATTER/BLOGGER OG SOCIAL DEBATTØR LISBETH RIISAGER

Årets sociale frontkæmper 2019 Lisbeth Riisager

Årets sociale frontkæmper 2019

Finder du en reformoversigt hvor du kan se hvilke politiske partier der gerne medvirker (og har medvirket-Red) til sociale forringelser for bestemte borgergrupper i Danmark (kontanthjælpsmodtagere/flygtninge/indvandrere/ansøgere til førtidspension m.m.)

Jeg har på baggrund af Lisbeth Riisager’s mange gode analyser og indlæg kåret hende som årets sociale frontkæmper 2019. Jeg ser hende som en af Danmarks førende eksperter når det handler om følgevirkningerne af L53 – Reform af førtidspension m.m.

DET ER DEN NUVÆRENDE SOCIALDEMOKRATISKE STATSMINISTER METTE FREDERIKSEN DER HAR DET POLITISKE HOVEDANSVAR FOR

Reform af førtidspension m.m. L53 2003 der aktivt har gjort det svært for borgere i Danmark at opnå den nødvendige førtidspension. Reformen blev hastet igennem Folketinget og det var stort set ingen (udover Enhedslisten-Red) der stillede kritiske spørgsmål. Det fremgår alt sammen af Folketingets hjemmeside.
Mette Frederiksen har tidligere udtalt (citat):

“Det må aldrig blive læger eller speciallæger der afgør borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet”

Mette Frederiksen: Det må aldrig blive læger der afgør om borgere kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet

Mette Frederiksen – aldrig blive læger..

OG

“Princippet om gensidig forsørgerpligt mener jeg vi skal holde fast i”.

Mette Frederiksen om gensig forsørgerpligt

Mette F synes gensidig forsørgerpligt er et godt princip

SF OG SOCIALDEMOKRATIET MEDVIRKER GERNE TIL SOCIALE FORRINGELSER

Der kan nævnes: – Kontanthjælpsloftet (som S efterfølgende ikke ville afskaffe), fælles forsørgerpligt, økonomiske sanktioner af borgere på kontanthjælp, 225 timers reglen o.s.v.

NÅR DE BORGERE DER RAMMES AF POLITISK VEDTAGNE SOCIALE FORRINGELSER SÅ OGSÅ STEMMER PÅ DE POLITISKE PARTIER

lokalhistorisk fotos af patienter - de skulle også aktiveres

Der gerne står for den politisk vedtagne sociale afstraffelse af borgere – og borgerne så efterfølgende stemmer på netop de politiske partier der aktivt står for de sociale forringelser: Ja…Øh… så ligger man/k så at sige som man/k har redt op til…

DU KAN SE REFORMOVERSIGTEN HER

Jeg tillader adgang med det formår at forsøge at få specifikke borgergrupper til at indse hvilke politiske partier der ellers er såkaldte “Venstrefløjspartier” (SF- Red) og Centrum-Venstre (socialdemokratiet-Red) der gerne står for den politiske afstraffelse af borgergrupper.

STIL KRITISKE SPØRGSMÅL TIL DEN SOCIALE DAGSORDEN FRA ALLE POLITISKE PARTIER I DANMARK

Og jeg mener ALLE politiske partier, og hold nu øje med hvordan den såkaldte “grønne dagsorden” nu er blevet den centrale politiske kampplads og det politiske rum ALLE politiske partier gerne vil promovere sig på – også selvom de selv har stemt for f.eks Lynetteholmen (f.eks SF/socialdemokratiet m.fl) der er et eklatant brud med FN’s klimamål.

DU SKAL SOM BORGER I DANMARK IKKE FORLADE DIG PÅ AT AKADEMIKERE

Tager udsatte borgergrupper i forsvar – hvis de vil have andel i de statslige forskningsmidler = Så handler det om at hylde den til enhver tid siddende politiske magt. og :
“Hvilke praksiserfaringer har den akademiske klasse i danmark med selv at være udsat for politisk vedtagne sociale forringelser” ?

SÅ: STEMMER DU SOM BORGER PÅ OVERFØRSELSINDKOMST PÅ ET POLITISK PARTI SÅ GERNE VIL FORRINGE FORHOLD FOR BORGERE I SOCIALT UDSATTE POSITIONER…?

Så er du som borger og vælger med til at forstærke de sociale problemer og udfordringer der er i Danmark:
Stigende fattigdom generelt (specifikt skabelsen af børnefattigdom – er dokumenteret: Red), stigende ulighed (økonomisk og socialt – Red), stigmatiseringen af borgergrupper på overførselsindkomster, udskamning af hele borgergrupper.

OG HVEM ER ELLERS PÅ KONTANTHJÆLP I DANMARK – MEN HVOR DET HEDDER NOGET FLOTTERE END “KONTANTHJÆLP” ?

Jov – det er:

 • Kongehuset: Der hedder kontanthjælpen så “apanage”. INGEN kritiserer Kongehuset for at være på “kontanthjælp”
 • Samtlige Danske aviser – herunder medier der ejes af aktieselskaber. Det hedder så det flotte ord “mediestøtte”
 • Alle politiske partier i Danmark: Det hedder så partistøtte
 • Landbruget: Økonomiske tilskud fra EU. Det kaldes så ikke for kontanthjælp men for landbrugsstøtte og går til konventionelle landbrug…
 • Erhvervslivet: Med diverse økonomiske støtteordninger og betingelser
 • Landets kommuner: Det hedder så “refusionsordninger”. Og de er styrende for hele den sociale indsats der udføres af landets kommuner
 • “Public service” medier: Direkte økonomisk styring (og politisk – red) via medieforlig.
  “Hvorfor tror du selv at de såkaldte public service medier IKKE tør fremkomme med kritik af staten, regeringspartiet (S-Red) og de sociale forringelser” ?
  Og hvad kender højtlønnede journalister til den sociale virkelighed som mange 1000 danskere lever i og under ? Intet!
 • En række sociale organisationer der med massiv statsstøtte er underlagt den politiske magt og politiske dagsordner. Nogle af dem kan betegnes som værende “Hattedame” organisationer hvor det bedre borgerskab “redder” udvalgte grupper.
ALLE OVENSTÅENDE AKTØRER ER DER STORT SET INGEN DER KRITISERER FOR AT VÆRE PÅ KONTANTHJÆLP
Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

Køretøj i Ahlgade 1895

Og hvis man/k havde modet til at gøre det – så lægger man/k sig ud med den økonomiske og politiske magt i Danmark:
Det er der efterhånden ikke mange aktørere eller medier der tør (herunder de såkaldte “Public service medier”) for så kan deres “kontanthjælp” jo ryge til det kommende medieforlig.

DEN SÅKALDTE SOCIALE MODSTANDSBEVÆGELSE I DANMARK FORMÅR DESVÆRRE IKKE AT FUNGERE SOM EN FÆLLES PLATFORM

Selvom de ellers kæmper den samme kamp. Jeg ved af egen erfaring på baggrund af egne initiativer at den sociale modstandsbevægelse i Danmark ikke kan/vil.. samarbejde om f.eks 10 fælles politiske målsætninger.
De mange aktører vil hellere være “konger i eget kongerige” end at samarbejde og skabe politisk pres på de nuværende politiske partier…

Den manglende evne og vilje til samarbejde indgår i det oplæg jeg tilbyder om netop den “sociale modstandsbevægelse”.

På baggrund af dette forhold har jeg droppet at udføre mere gratis arbejde for den sociale modstandsbevægelse i Danmark og jeg opsøger ikke længere kontakt med aktører indenfor den sociale modstandsbevægelse eller andre sociale aktører.

Jeg har udført to evalueringer af borgertilfredsheden med kommunale jobcentre i København, forsøgt at få aktører indenfor den sociale modstandsbevægelse til at samarbejde, udarbejdet grafik, dokumenterer, delt materialer med udvalgte aktører (det gør jeg ikke længere) m.m.

Onlineundersøgelser vedr. borgertilfredsheden med kommunale jobcentre i København

Onlineundersøgelse 2022 Jobcentre København

Der er mange 1000 socialrådgivere organiseret i DS – Dansk socialrådgiverforening der IKKE tør anvende ELLER slet ikke kender rammerne for deres ytringsfrihed:

Det dokumenteres af en undersøgelse udført af…. DS: Dansk socialrådgiverforening (hvor forpersoner har en partipolitisk dagsorden og en privat dagsorden om at komme højere op i fagbevægelsessystemet – som det skete for den tidligere forperson for netop DS – der fik en toppost i FH = Fagbevægelsens hovedorganisation og som ikke støttede at socialrådgivere i Danmark skulle autoriseres ( det ved jeg for jeg spurgte hende selv!)
Og det er nok en delforklaring på det forhold at forpersoner fra DS ikke har for travlt med at kritisere den politiske magt…For FH (Fagbevægelsens Hovesorganisation – Red) er en socialdemokratisk organisation.
Regn den selv ud…

PS: JEG FORSTÅR GODT AT DU SOM BORGER UNDERLAGT DE SOCIALE SYSTEMER I DANMARK – FØLER DIG POLITISK HJEMLØS

– For der er desværre sket det at Enhedslisten er blevet et politisk parti for akademikere – der har mistet kontakten med den sociale profil.

STOR SET ALLE FOLKETINGSMEDLEMMER I DANMARK ER NU AKADEMIKERE

Og det er der beviser for…

Der er ingen politisk status eller vælgerappeal i at arbejde for borgere i socialt udsatte positioner medmindre det er op til et folketingsvalg – og her kan alle politiske partier arbejde frit: De er ikke bundet af deres valgløfter.

FAKTUM ER AT MENS DER ER DANNET EN UNDERSKOV AF NYE BORGERLIGE POLITISKE PARTIER

Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

Køretøj i Ahlgade 1895

Så er der ikke dannet en eneste politisk parti der vedkender sig sit sociale ansvar og tilhørsforhold til “underklassen”.

Med den massive overrepræsentation af akademikere i folketinget burde termen “Folkestyre” afløses af “Akademikervælde” eller “Meritokratiet

Og der er da mange aktører (politikere/politiske partier og “Public service” medier der har en interesse i at formidle et narrativ og diskurs om at: “Klassekampen er død”.

Det er den ikke – der ulmer et socialt opgør/oprør – men bare rolig Folketingspolitiker og politiske partier: – Den sociale medstandsbevægelse i Danmark kan og vil IKKE samarbejde: Det er jeres held.

lokalhistorisk fotos af patienter - de skulle også aktiveres

1937: Patienter vurderes til opstilling på sygehjemmest på Ringstedvej

Og dette forhold er der INGEN “Politiske kommentatorer” eller andre “klogehoveder” der har set eller kommer til at indse… For den del af virkeligeheden har de INGEN berøring med eller kendskab til.
Og det får de sikkert heller ikke – nogensinde.

PS: JEG FORSØGTE AT SKABE EN POLITISK BEVÆGELSE “FÆLLESSKABET 2020” FOR DEN SOCIALE UNDERKLASSE

Hvor jeg tog alle forslag fra “Den sociale modstandsbevægelse” og sammenskrev dem i et politisk program under navnet Fællesskabet 2020. Der var stort set INGEN – heller ikke aktører fra den sociale modstandsbevægelse i Danmark der ville skrive under på vælgererklæringerne så der kunne opstilles til Folketingsvalg.
Også dette initiativ var spild af tid udover at jeg fik indblik i hvordan man/k opstiller til et folketingsvalg.

Politiske partier og politikere med modet til det kan se det politiske program for fællesskabet 2020 her – og plukke som de har lyst til – Its a free world…

APRIL 2018 INTERVIEWEDE JEG SOCIALRÅDGIVER HANNE REINTOFT

Hendes hovedbudskab var (og er..) at (citat):

“Vi skal rydde bordet og starte helt forfra”

(med det mener hun hele den sociale lovgivning-Red)

DU KAN HØRE INTERVIEWET MED HANNE REINTOFT HER
Ved du ikke hvem hun er så kender du ikke til den af de mest indflydelsesrige og mest vedholdende socialrådgivere i Danmarkshistorien indtil videre.

En anden af de mest kendte og vedholdende private socialrådgivere i Danmark er Puk Sabber – hende har jeg også interviewet.